Ultima actualizare: 14-02-2020

 

 

    

Planşe şi devize

Construcţii

Parte desenată

A01a Plan de situatie

A01b Plan de incadrare in zona

A02 Plan parter - releveu

A03 Sectiunea A-A - releveu

A06 Tablou tamplarie interior PVC

Plansa A04-a

Plansa A04-b

Plansa A04-tot-adj

Plansa A05

Parte  scrisă

Caietul de sarcini

002a_Lucrari Zidarii BCA

003a Lucrari de pardoseli

004a Lucrari de tencuieli

005a Lucrari de executare pereti gips carton

006a Placaje din faianta si placi ceramice

007a Tamplarie din material plastic cu geam termopan

008a Adezivi pt gresie si faianta

010a Lucrari de termoizolare

Devize demolări construcţii

LISTE

RECAPITULATIE

Devize reabilitări construcţii

Liste de cantităţi

Recapitulaţie

Expertiza tehnică

Borderou proiect tehnic

Memoriu tehnic

Electrice

Parte desenată

01.Inst electrice-Iluminat-Parter A2

02.Inst electrice-Priza-Parter A2

03.Inst electrice-Voce date-Parter A2

04.Inst electrice-Schema monoflara A3

05.Inst electrice-Schema conexiuni vocedate-A4

06.Plan parter - Instalatii detectie si semnalizare efractie

07.Schema bloc instalatie de detectie si semn. ef.

Parte scrisă

01.Fisa proiectului

02. Borderou

03. Memoriu tehnic

04. Standarde si normative de referinta

05.Criterii de performanta

06. Program de control a calitatii

07.Program de control in faze determinante

08. Caiet de sarcini After School

09. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.

10.Lista de cantitati de lucrari - F3

12.Fisa tehnica - F5

Anexa formular F4 2

IDSAI

Partea desenată

01.IDSAI-Plan Parter A2

02.IDSAI-Schema functionalar A3

Partea scrisă

Devize

Deviz incendiu_1

Deviz incendiu_2

1.Fisa proiect_id

2. Borderou_id

3.Memoriu_id

4.Caiet de sarcini_id

5. Program de control a calitatii

6.Protectia muncii si PSI

7.Fise tehnice F5

9.Lista de echipamente F4

Anexa formular F4 1

Sanitare

Partea desenată

01.instalatii sanitare - plan parter A2

02.instalatii sanitare - plan parter detaliu A3

03.instalatii sanitare - schema coloanelor A3

04.instalatii snaitare detalii A3

05.instalatii sanitare detalii A3

Partea scrisă

Devize

1.Fisa proiect

2.borderou

3.Memoriu tehnic

4.Breviar de calcul

4.Calcul hidraulic

5.Caiet de sarcini.- interioare

6.Standarde si normative in vigoare

7.Program de control al calitatii lucrariilor

9.Masuri de protectie a muncii si PSI

10.Lista de cantitai de lucrari F3

Termice

Partea desenată

01.Instalatii termice -Plan Parter A2

02.Instalatii termice - Schema coloanelor - A3 extins

03.Instalatii termice - detaliu Microcentrala

04.Instalatii termice - Schema coloanelor

Partea scrisă

 Devize

1.Fisa proiectului

2.borderou

3.memoriu tehnic

4 Necesar de caldura

4.BREVIAR DE CALCUL

4.Calcul hidraulic

5.Caiet de sarcini.- interioare

6.Standarde si normative

7. program de control

8. program de control faze determinate

9.Cerinte si criterii de performanta

10.Masuri de protectie a muncii

11.Lista de cantitai de lucrari F3

13.Fise utilaj F5

Anexa formular F4 2