Ultima actualizare: 19-02-2020

 

 

    

Proiectul Calimera

Titlul proiectului: CALIMERA - Aplicaţii culturale: Medierea accesului la resursele electronice prin instituţiile locale

 

Coordonator pentru România: Doina Popa
Tipul proiectului: european
Finanţare: Comisia Europeana
Perioada : 2003-2005


Acţiunea de coordonare CALIMERA, cu o durată de 18 de luni, este un proiect de cercetare care îşi propune să monitorizeze progresele şi soluţiile tehnice rezultate din noile tehnologii (IST - tehnologiile societăţii informaţionale) şi din cercetarea naţională, să le evalueze potenţialul în utilizarea largă de către instituţiile culturale locale, ca tehnologii transferabile.

CALIMERA îşi propune să coordoneze şi să sensibilizeze pe cei direct interesaţi, inclusiv reţelele profesionale, autorităţile naţionale şi locale şi actorii industriali, pregătind terenul pentru participarea la proiecte viitoare.

Pornind de la programul cadru 5 (FP5) al Comisiei europene, CALIMERA va urmări împărtăşirea bunelor practici, mobilizând şi adăugând valoare europeană programelor naţionale bazate pe IST, elaborând ghiduri şi instrumente de evaluare a performanţei cu accent pe nevoile arhivelor locale şi muzeelor. CALIMERA se va adresa nevoilor utilizatorului final prin identificarea unui cadru pentru cercetare centrată pe uşurinţă în utilizare.

Coordonarea, care este vitală, şi munca preliminară stau la baza unui program de diseminare de mare impact, îndreptat spre factori decizionali, manageri şi profesionişti, incluzând un portal website care oferă acces la exemple de bună practică, munca de cercetare relevantă şi soluţii inovative.

În cele din urmă, CALIMERA va dezvolta agenda şi structurile de lucru pentru colaborare în cadrul serviciilor locale cu toţi partenerii de cercetare europeni şi va sprijini implicarea ţărilor din sud-estul Europei, posibile viitoare candidate la Uniunea Europeană.

 

Ghidurile Calimera