Ultima actualizare: 28-03-2017

 

 

    

Concursuri

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga", instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.104, organizează în conformitate cu art. 7 din HG 286/2011 şi HG 1027/2014, Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă, de Consilier juridic (S), gradul profesional IA, normă întreagă, în cadrul Compartimentului Juridic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: 

Concursul va consta din 2 probe, se va desfăşura la sediul bibliotecii şi se va organiza conform calendarului următor: 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul bibliotecii în perioada 15 martie 2017 - 28 martie 2017 în intervalul orar 8,00 - 16,00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.bjc.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul institutiei, din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.104, jud. Cluj, tel.0264/430323, persoana de contact Lorint Viorica, viorica.lorint@bjc.ro.

Calendarul de desfăşurare al concursului

Condiții de ocupare a postului

Condiții generale și specifice

Bibliografie

Atribuții și responsabilități 

Cerere concurs

Dosarul de concurs     

Data publicării: 14 martie 2017 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga" Cluj, instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.104, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de Economist gr. IA, normă întreagă, durată nedeterminată, la Compartimentul Financiar - Contabilitate şi resurse umane

Condiţii de participare: 

Concursul va consta din 2 probe şi se va desfăşura la sediul bibliotecii, în zilele de 14.03.2017 ora 10,00 - proba scrisă şi  20.03.2017 ora 10,00- interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul bibliotecii în perioada 17.02.2017 - 02.03.2017 în intervalul orar 8,00 - 16,00.

Calendarul de desfăşurare al concursului

Condiții de ocupare a postului

Condiții generale și specifice

Bibliografie

Atribuții și responsabilități 

Cerere concurs

Dosarul de concurs   

Data publicării: 16.02.2017 

Rezultate selecție dosare

Data publicării: 06.03.2017 

Rezultate proba scrisă

Planificare interviu  

Data publicării: 15.03.2017

Anunț rezultate interviu

Data publicării: 21.03.2017

Anunţ rezultate finale

Data publicării: 24.03.2017