Ultima actualizare: 23-06-2017

 

 

    

Concurs

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga" Cluj, instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, organizează Concurs în baza H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, la sediul din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.104, jud. Cluj, în data de 14.07.2017, ora 9,00 - proba scrisă și în data de 20.07.2017, ora 9,00 - interviul, pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de bibliotecar, gr. II, perioadă nedeterminată, normă intreagă, 1 post la Compartimentul Referințe generale, presă, înscrieri și cornere (American Corner) și 1 post la Serviciul de Comunicare a Colecțiilor, Compartimentul Secția pentru copii.

Condiţii de participare:

 

Dosarele de înscriere, se depun la sediul bibliotecii în termen 10 zile lucrătoare de la publicarea prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, respectiv în perioada 23.06.2017 - 06.07.2017, în intervalul orar 8,00 - 16,00.

 

Condiţiile de participare la concurs, precum şi bibliografia se afişează la sediul bibliotecii şi pe www.bjc.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul bibliotecii şi la telefon 0264-430323.

 

Calendarul de desfăşurare al concursului

Condiții de ocupare a postului

Condiții generale și specifice Compartimentul Referințe generale, presă, înscrieri și cornere (American Corner)

Condiții generale și specifice Serviciul de Comunicare a Colecțiilor, Compartimentul Secția pentru copii

Bibliografie


Cerere concurs


Dosarul de concurs


Data publicării: 22.06.2017