Ultima actualizare: 26-04-2018

 

 

    

Proiecte şi programe în derulare

Proiecte şi programe cu finanţare externă

Programe de educaţie permanentă

Programe de vacanţă

Programul de voluntariat pentru persoane aflate în dificultate

Proiectul "Biblioteca de arte vizuale"  

 

 

 


PROIECTE ŞI PROGRAME CU FINANŢARE EXTERNĂ

 

 

Titlul proiectului: Family Literacy Works!

Perioada de derulare: octombrie 2016 - martie 2019 

Proiectul este finanţat în cadrul programului Erasmus+ şi îşi propune:

 

Activităţile proiectului

 

Titlul proiectului: eBibliotecar. Aptitudini pentru Bibliotecarul modern  

Perioada de derulare: 2014 - 2016

Parteneriat între ECDL, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi 10 biblioteci judeţene din ţară.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea competenţelor digitale a 1000 de bibliotecari şi personal auxiliar din cadrul bibliotecilor din reţeaua ANBPR.


Grupul-ţintă eligibil: bibliotecari publici şi angajaţi ai bibliotecilor publice.

 

small_LoCloud.jpg Titlul proiectului:Locloud -Conţinut local într-un cloud Europeana

Durata proiectului: 3 ani (1 martie 2013 - 28 februarie 2016)

Finanţare Comisia europeană (80%)

Proiectul LoCloud îşi propune să dezvolte tehnologia şi serviciile cloud-based pentru a ajuta instituţiile locale mici şi mijlocii să îşi grupeze resursele lor digitale şi să le facă accesibile on-line, prin intermediul Europeana.eu, Biblioteca, Muzeul şi Arhiva Europeană.

 

Comunicat de presă

Prezentare a proiectului la Conferinta Conferinţa ANBPR BiblioPUBLICA cu tema "NOVA BIBLIOTHECA - Provocari şi tendinţe în bibliotecile publice" 

 

Titlul programului: Programul de depozit al bibliotecii (Depository Library Program)

Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj va constitui un depozit al  Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), unde vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor publicaţiile apărute sub egida acestei organizaţii, care se referă la dreptul proprietăţii industriale şi la dreptul de autor.

Buletin bibliografic al colecţiei 2011

Buletin bibliografic al colecţiei2012-2013

 

Concursul Naţional de Lectură „Bătălia Cărţilor"

„Bătălia Cărţilor" este un  concurs naţional de lectură,  iniţiat de Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" în anul 2014. Se derulează anual în mai multe biblioteci judeţene din România, sub egida Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România.

PROGRAME DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ

Proiecte realizate de Secţia pentru Copii, Sediul Central

 

CU CARTEA LA CEI MICI - proiect cultural-educativ pentru copiii între 3 - 6 ani, care îşi propune aducerea cărţii mai aproape de potenţialii cititori de vărstă preşcolară şi organizarea activităţilor cu cartea direct în grădiniţe.

 small_Grad_Mamaruta_gr_mica_03_03_16.JPG small_Gradinita Mica Sirena_gr_mare_25_11_15 (11).JPG small_Gradinita Mica Sirena_gr_mijlocie_25_11_15 (4).JPG

DESCOPERIM COPIII LUMII - proiect cultural-educativ ce se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani, prin intermediul căruia se dorește familiarizarea cu viața copiilor din lumea întreagă, din cele mai vechi timpuri până în prezent.

small_scoala_ion_agarbiceanu_cls_v_21_03_17_11web.jpg small_scoala_ion_agarbiceanu_cls_v_28_03_17_2web.jpg small_liceul_lucian_blaga_cls_ii_23_03_17_3_web.jpg

LUMEA APUSĂ A CAVALERILOR ŞI PRINŢESELOR - proiectul se adresează copiilor iubitori de aventură cu vârsta cuprinsă între 9 şi 13 ani şi îşi propune să aducă în discuţie normele de educaţie şi bunele maniere sub forma unui model de urmat, desprins din codul cavalerilor şi al domniţelor de demult.

small_LICEUL~.JPG small_Scoala Floresti_cls_iV_16_11_2015 (3).jpg small_Scoala Liviu Rebreanu_cls_I_20_01_2016 (5).jpg

MICII ECOLOGIŞTI -  proiect educativ pentru elevii din clasele I-IV, care își propune să le cultive acestora capacitatea de a aprecia frumosul din natură, precum și adoptarea unui comportament responsabil față de natură.

 small_Liceul Mihai Eminescu_cls_I_21_10_2015 (5).jpg small_Liceul Teoretic M.Eminescu_cls_I_12_01_2016 (8).jpg small_Scoala Iuliu Hatieganu_cls_II_26_10_16 (5).JPG

MICUL ASTRONOM - proiectul se adresează copiilor cuprinşi în procesul de învăţământ din clasele I-VIII şi îşi propune să introducă copiii în fascinanta lume a Universului unde aceştia vor afla lucruri noi şi interesante despre spaţiul cosmic şi despre toate fenomenele care au stat la baza formării planetelor, despre importanţa acestora şi despre metodele prin care omul a ajuns să cunoască Universul în care trăieşte.

 Micul astronom Micul astronom Micul astronom

O LUME MAGICĂ ÎN LUDOTECĂ - proiect cultural-educativ pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, care are ca scop implicarea şi atragerea preşcolarilor şi elevilor din clasele pregătitoare și I în diverse activităţi educative, utilizând jocul, cartea şi lectura.

 small_Grad_Degetica_gr_mijlocie_24_05_16 (6).jpg small_Grad_Magicland_gr_mare_24_02_16 (4).jpg small_Grad_Mamaruta_gr_mare_11_10_16.jpg

SĂ CREŞTEM SĂNĂTOŞI - proiectul îşi propune atragerea şi implicarea preşcolarilor şi a elevilor din clasele primare în diverse activităţi pe teme de igienă, alimentaţie şi sănătate. Prin lectură şi joc, se doreşte cultivarea unor deprinderi corespunzătoare dezvoltării unui corp sănătos şi armonios.

small_Gradinita Degetica_gr_mare_11_04_16 (12).JPG small_Liceul Apahida_cls_preg_03_02_2016 (3).jpg small_Liceul_Deficienti de Auz_Autism_26_05_16 (9).jpg

SĂ NE CUNOAŞTEM ORAŞUL - proiectul se adresează elevilor din clasele IV-VIII şi are ca scop familiarizarea copiilor cu istoria oraşului Cluj-Napoca, stabilirea unor repere istorico-culturale ale oraşului, descoperirea înaintaşilor (ocupaţii, port, tradiţii, obiceiuri) şi a unor personalităţi locale marcante. Activităţile din cadrul proiectului se vor desfăşura prin punerea în valoare a bogatelor colecţii de documente despre Cluj: cărţi, fotografii vechi, cărţi poştale şi hărţi, colecţii ale unor personalităţi locale ce aparţin Colecţiilor Speciale, precum şi prin site-ul Memorie şi cunoaştere locală.

Să ne cunoaştem oraşul Să ne cunoaştem oraşul Să ne cunoaştem oraşul

SCRIITORI ROMÂNI DE IERI ŞI DE AZI - proiectul se adresează elevilor din clasele II-VI şi îşi propune îmbogăţirea cunoştinţelor din domeniul literaturii prin oferirea de informaţii inedite despre scriitori clasici și contemporani şi operele lor, prin lectură, vizionări de filme realizate după scrierile acestora, audiţii ale operelor interpretate de actori renumiţi.


small_Liceul Ion Creanga_cls_V_06_04_16 (2)..jpg small_Scoala Emil Isac_cls_VIII_15_01_2015 (9).JPG small_Scoala Iuliu Hatieganu_cls_IV_20_01_2016 (2).jpg

ŞTII SĂ TE INFORMEZI? - proiectul se adresează elevilor din clasele IV-VIII şi îşi propune să înveţe utilizatorii-copii cum să se orienteze în mulţimea de documente ale bibliotecii, cum să formuleze o cerere şi cum să folosească sursele de informare, adecvate vârstei, atât tradiţionale cât şi electronice.

Ştii să te informezi? Ştii să te informezi? Ştii să te informezi?

VREAU SĂ FIU UN PERSONAJ DE POVESTE - proiectul îşi propune să familiarizeze copiii din învăţământul preşcolar şi primar cu lumea personajelor de poveste din literatura română şi universală, punând accent pe însuşirile pozitive şi negative ale acestora și intrând în pielea lor, cu ajutorul jocului de rol.

Vreau să fiu un personaj de poveste Vreau să fiu un personaj de poveste Vreau să fiu un personaj de poveste      

REGI ŞI REGINE AI ROMÂNIEI - proiect cultural-educativ prin care se realizează o incursiune în istoria monarhiei din România sub forma unor relatări, povestiri, picanterii, filme documentare, prezentări. Cu ajutorul documentelor din colecţiile bibliotecii, copiii vor descoperi noi informaţii despre regii şi reginele României, despre eticheta de la curtea regală, despre îmbrăcămintea, obiceiurile şi tradiţiile din acele vremuri. Proiectul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 10 - 14 ani.

small_Scoala Elf_cls_VII_27_02_2014 (6).JPG small_Scoala Elf_cls_VII_26_03_2014 (4).JPG small_Liceul Teoretic Avram Iancu_cls_VIII_26_02_2014 (3).JPG  

O AVENTURĂ ÎN JURUL LUMII - proiect cultural-educativ în cadrul căruia copiii cu vârsta 6-9 ani pornesc într-o călătorie imaginară, în încercarea de a le îmbogăţi cunoştinţele de cultură generală dar şi de a-i ajuta să-şi dezvolte gândirea creativă.

 small_Grad Mamaruta_gr mare_14_12_2015 (3).JPG small_Scoala Dezmir_cls_I-IV_06_04_16 (9).jpg small_Scoala Liviu Rebreanu_cls_I_19_11_15 (6).JPG

TĂRÂMUL ANOTIMPURILOR - proiect cultural-educativ pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 8 ani. Activităţile își propun însuşirea noţiunilor legate de cele patru anotimpuri şi de rolul acestora în viaţa  noastră.

 small_Grad_Degetica_gr_mijlocie_13_04_16 (5).jpg small_Liceul Mihai Eminescu_cls_I_21_01_2016 (5).jpg small_Liceul Mihai Eminescu_cls_I_27_05_16 (3).jpg

SĂ ÎNVĂȚĂM SĂ FIM MAI BUNI - proiect ce se adresează copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică. Prin intermediul poveştilor şi al eroilor, aceștia pot învăţa ce e bine şi ce e rău şi cum să reacţioneze sau cum să se comporte în anumite situaţii.

small_Colegiul George Baritiu_cls_I_16_03_16 (5).jpg.jpg small_Scoala Ioan Bob_cls_II_15_03_2016 (7).jpg small_Liceul Mihai Eminescu_cls_I_28_10_2015 (1).jpg

COMUNICĂ INTELIGENT! - proiect educativ care doreşte să contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. Se adresează ciclului gimnazial de învăţământ şi cuprinde noţiuni de comunicare, bune maniere on şi of-line. 

small_Liceul Gherla_cls_VII_02_06_16 (8).jpg.jpg small_Scoala Ion Agarbiceanu_cls_VII_13_10_15 (10).jpg.jpg small_Scoala Ion Agarbiceanu_cls_VII_13_10_15 (19).jpg.jpg

 

Proiecte realizate la Secţia pentru copii a Filialei „Traian Brad"

 

NE JUCĂM ŞI ÎNVĂŢĂM - proiect educativ destinat preşcolarilor, care îşi propune învăţarea prin joc, însuşirea şi respectarea normelor de comportare în societate, formarea abilităţilor de a intra în relaţie cu ceilalţi.

 

CITITORII DE MÂINE - proiectul se adresează copiilor de la grădiniţă, în special celor din grupele mari-pregătitoare, viitorilor şcolari şi îşi propune familiarizarea copiilor cu biblioteca şi cu serviciile ei, cu regulile de utilizare a acestora.

 

SCRIITORUL LUNII sau Cu cine îmi împart luna mea de naştere?- proiect de popularizare a scriitorilor celebri, care are ca scop familiarizarea copiilor cu opera scriitorilor români şi străini, în funcţie de vârsta lor şi trezirea interesului pentru cărţile importante ale copilăriei.

 

INFONET PENTRU COPII - proiectul se adresează copiilor şi adolescenţilor, elevi ai claselor III-VIII. Scopul proiectului este promovarea siguranţei copiilor pe Internet, prin informarea acestora asupra pericolelor din mediul virtual, dobândirea informaţiilor necesare pentru o navigare sigură pe Internet.

 

Proiecte pentru adolescenţi

 

PERSONALITĂŢI CLUJENE LA BIBLIOTECĂ - proiectul se adresează publicului adult tânăr şi are ca scop valorificarea şi popularizarea personalităţilor locale, care în diferite perioade ale istoriei au dat strălucire vieţii cultural-ştiinţifice a Clujului.

Personalităţi locale şi figuri universitare Personalităţi locale şi figuri universitare Personalităţi locale şi figuri universitare

 

Proiecte realizate la Filiala Zorilor

 

Călătorie spre centrul cunoaşterii - Proiect cultural-educativ adresat elevilor de gimnaziu, în vederea atragerii spre lectură, informării, dezvoltării culturii generale şi descoperii propriilor talente în materie de invenţii. Elevii află informații despre invențiile din viața cotidiană, din domeniul transporturilor, comunicațiilor și armelor de război.

Cum ne informăm? - Este un proiect educativ pentru elevii claselor III-VIII care are ca scop instruirea utilizatorilor-copii în vederea orientării în bibliotecă, în folosirea serviciilor şi facilităţilor, precum şi a surselor de informare specifice vârstei.

Descoperim Universul - Proiectul se adresează copiilor din clasele I-VI şi îşi propune să introducă copiii în fascinanta lume a Universului unde aceştia vor afla lucruri noi şi interesante despre spaţiul cosmic şi despre toate fenomenele care au stat la baza formării planetelor, despre metodele prin care omul a ajuns să cunoască Universul în care trăieşte.

Fantastica lume a artei - Proiect cultural-educativ de promovare a lecturii, de informare despre viața și operele marilor artiști, de dezvoltare a gândirii, creativității și îndemânării, destinat elevilor cu vârste cuprinse între 10 şi 16 ani.

Mari scriitori români pentru cei mici - Proiect cultural-educativ ce se adresează elevilor din clasele II-VI şi îşi propune îmbogăţirea cunoştinţelor din domeniul literaturii prin oferirea de informaţii inedite despre scriitori români şi operele lor, prin lectură, prezentări și vizionări de filme realizate după scrierile acestora.

O lume minunată-Lumea cărţilor - Proiect cultural-educativ de atragere spre lectură și spre cunoaştere, destinat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar.

Să creştem sănătoşi - Proiectul îşi propune atragerea şi implicarea preşcolarilor şi a elevilor din clasele primare în diverse activităţi pe teme de igienă, alimentaţie şi sport pentru un stil de viaţă sănătos.

Tainele anotimpurilor - Proiectul se adresează preșcolarilor și şcolarilor mici, şi le prezintă copiilor caracteristicile fiecărui anotimp, rolul acestora în viața lor, lunile anului și câte o poveste mai puțin cunoscută despre anotimpuri.

 


PROGRAMUL DE VOLUNTARIAT PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE

 

Titlul proiectului: Bibliovoluntarii în serviciul comunităţii

 

Iniţiatori proiect:

 

Beneficiari:

 

Parteneri:

 

Scopul proiectului: diversificarea serviciilor externe de bibliotecă pentru persoanele instituţionalizate din judeţul Cluj

 

Obiective:

 

Mai multe informaţii despre voluntariat găsiţi la adresa: http://www.provobis.ro/

 


Proiectul "Biblioteca de arte vizuale"

Parteneri: 

Finanţator: Administraţia Fondului Cultural Naţional

Scopul proiectului este de a crea o bază educaţională prin mijloace vizuale - arte plastice, fotografie arhitectură, sculptură, care să se adreseze cu preponderenţă celor ce nu sunt antrenaţi profesional în această activitate de cunoaştere şi comunicare. 

Lista cărţilor donate prin proiectul "Biblioteca de arte vizuale".