Ultima actualizare: 19-02-2020

 

 

    

Proiectul Pulman

Rezultatele bibliotecilor publice europene concretizate la Conferinţa PULMAN


Între 12-13 martie 2003 a avut loc la Oeiras, Portugalia, Conferinţa Pulman cu tema "Bibliotecile publice, muzeele şi arhivele lucrând împreună într-o e-Europa". Aproximativ 170 de participanţi din 41 de ţări au fost de acord cu cele 4 priorităţi de bază şi cu un plan de acţiune în 10 puncte prezentat în Manifestul de la Oeiras, Agenda Pulman pentru e-Europa.

 

Manifestul subliniază rolul vital jucat de bibliotecile publice în satisfacerea necesităţilor resimţite de cetăţeni în era informaţională şi încurajează cooperarea la nivel local cu alte instituţii culturale. Bibliotecile publice sunt privite ca elemente de bază în societatea informaţională întrucât se ocupă de dezvoltarea activităţilor digitale, educaţia permanentă, diversitatea culturală, atragerea cetăţenilor cu nevoi speciale prin punctele publice de acces şi asigurarea accesului în zonele îndepărtate.

 

Aprecierile delegaţilor la conferinţă au variat de la "o conferinţă extrem de însufleţitoare" la "un adevărat jalon în dezvoltarea bibliotecilor publice". Erkki Liikanen, Comisarul European pentru Societatea Informaţională, a considerat Conferinţa Pulman ca un eveniment cheie pentru bibliotecile publice din Europa, pregătind scena pentru evenimente ulterioare demne de urmărit.

 

Printre participanţii la conferinţă s-au numărat miniştri, secretari de stat şi funcţionari guvernamentali din majoritatea ţărilor participante. Ei au fost însoţiţi de personalităţi de marca ai bibliotecilor şi de bibliotecari publici responsabili cu dezvoltarea detaliată a resurselor informaţionale din cele 36 de ţări care s-au implicat în Proiectul PULMAN.

 

Pentru textul Manifestului vizitaţi site-ul www.pulmanweb.org sau solicitaţi un exemplar de la Eblida: eblida@nbcl.nlManifestul de la Oeiras


Agenda PULMAN pentru Europa electronică

Miniştrii, forurile de decizie şi profesioniştii din cele 36 de ţări europene1 au căzut de acord asupra următoarelor priorităţi ale politicii PULMAN la conferinţa din Oeiras, Portugalia, 13-14 martie 2003.

 

Sunt necesare fonduri suficiente şi susţinere la nivel local şi naţional:

 

 

Pentru a atinge aceste scopuri bibliotecile publice împreună cu arhivele şi muzeele trebuie:

 

 

La Conferinţă PULMAN s-a căzut de acord asupra faptului că toţi cetăţenii vor beneficia de sprijinul substanţial al bibliotecilor publice, al arhivelor şi muzeelor la nivel local, naţional şi european în patru direcţii specifice.

 

Bibliotecile publice, împreuna cu arhivele şi muzeele, contribuie la:

 

Democraţie şi cetăţenie

 

 

Educaţie permanentă

 

 

Dezvoltarea socială şi economică

 

 

Diversitatea culturală

 

 

Documente de referinţă:

 

 • Muzee, tezaur intangibil şi globalizare. Shangai Charter, ICOM, 2002

 • Declaraţia IFLA de la Glasgow cu privire la bibliotecile publice, serviciile de informare şi libertatea intelectuală (2002)

 • Manifestul IFLA de pe Internet (2002)

 • Declaraţia NAPLE cu privire la bibliotecile publice europene în curs de dezvoltare (2002)

 • Declaraţia EBLIDA cu privire la rolul bibliotecilor în învăţarea permanentă (2001)

 • Principiile Lund: Europa electronică, crearea cooperării pentru digitizare,
  societatea informaţională digitală (2001)

 • Consiliul Europei / Ghidul EBLIDA asupra legislaţiei de bibliotecă şi a politicii
  în Europa (2000)

 • Recomandările Consiliului Europei asupra unei politici europene de acces la arhive (2000)

 • Declaraţia de la Copenhaga (1999)

 • Comunicatul de la Leuven (1998)

 • Raportul asupra rolului bibliotecilor publice în lumea modernă a Comitetului de Cultura, Tineret, Educaţie şi Mass-media a Parlamentului Europei (1998)

 • Muzeele şi diversitatea culturală, ICOM (1997)

 • Manifestul IFLA / UNESCO cu privire la bibliotecile publice (1994)

 

Note de subsol:

 

1 Reţeaua PULMAN include state membre ale Uniunii Europene, state candidate şi ţări învecinate : Albania, Austria, Belarus, Belgia, Bosnia Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Moldova, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Serbia-Muntenegru, Republica Slovaca, Spania, Suedia, Turcia, Ucraina, Marea Britanie.

2 http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm

 

3 http://www.pulmanweb.org/DGMs/DGMs.htm

 

4 http://www.libecon.org

 

Planul de acţiune Oeiras

 

Conferinţa PULMAN cere miniştrilor, factorilor de decizie politica şi profesioniştilor la nivel naţional şi local ca, în cadrul unor limite de timp specificate:

 

 

Oeiras, March 2003

 

 Ghidurile Pulman