De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Cuprins

[modifică] Date biografice

(n. 2 aprilie 1903, Blăjel, jud. Sibiu - d. 2 aprilie 1954, Cluj).

Istoric literar şi publicist.

Studiile medii le face la Sibiu, apoi urmează Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj (1925) şi Şcoala Română din Paris (1930). Îşi ia doctoratul în filosofie în 1932.

Din 1930 lucrează ca secretar şi bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj şi la Institutul de Istorie Naţională din Cluj. În 1943 este numit profesor de română la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Braşov. A fost membru în comitetul director al Teatrului Naţional din Cluj şi unul dintre colaboratorii Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară al Academiei Române, filiala Cluj.

Desfăşoară o importantă activitate publicistică la revistele “Societatea de mâine” (Cluj), “Gândul românesc”, “Luceafărul” (Braşov), “Avântul” (Braşov), “Cosînzeana” (Orăştie), “Transilvania” (Braşov), “Scrisul românesc” (Craiova), “Convorbiri literare” (Iaşi), “Patria” (Cluj), “Dacoromania” (Cluj), “Revista nouă” (Bucureşti), “Familia” (Oradea), “Universul literar” (Bucureşti), “Studii literare” (Cluj), “Gazeta Transilvaniei” (Braşov).

[modifică] Opera

 • Activitatea lui Slavici la „Tribuna” din Sibiu. - Cluj: Editura revistei „Societatea de Mâine”, 1927.
 • Paul Bataillard et la Révolution roumaine de 1848. - Paris: [s.n.], 1930.
 • Biografiile româneşti ale lui Ubicini. - Cluj: Tipografia „Fraternitas”, 1932.
 • Contribuţii la istoria misiunii lui A. Panu în apus (1864) : extras. - Cluj: Tipografia „Cartea Românească”, 1935.
 • Teatrul lui Cehov. - Oradea: [s.n.], 1937.
 • O chestiune personală : „Ce se petrece la Teatrul Naţional din Cluj”. - Cluj: Institutul de Literatură şi Tipografie „Minerva”, 1937.
 • Periodicele ardelene în răstimp de o sută de ani. - Cluj: Editura „Gazeta Ilustrată”, 1938.
 • Victor Papilian - nuvelist. - Oradea: [s.n.], 1940.
 • Raporturile românilor cu Ledru-Rollin şi radicalii francezi în epoca revoluţiei de la 1848. - Bucureşti: Cartea Românească, 1940.
 • Slavici şi Italia : extras. - Bucureşti: Monitorul Oficial, Imprimeria Naţională, 1941.
 • Din laboratorul literar al lui O. Goga : Cazul poeziei „În tren”. - Sibiu: Tiparul Institutului de Arte Grafice „Dacia Traiană”, 1942.
 • Progresul cultural al Transilvaniei după Unire. - Sibiu: Tipografia „Cartea Românească din Cluj”, 1942.
 • Memoriile lui George Bariţiu. - Sibiu: Tipografia „Cartea Românească din Cluj”, 1942.
 • Poezia lui Andrei Mureşanu : consideraţiuni preliminare : [extras]. - Braşov: Tipografia „Astra”, 1943.
 • Die Ungarische Presse in Rumänien. - Bucureşti, 1943.
 • Le Progrès culturel en Transylvanie de 1918 à 1940. - Bucureşti: Monitorul Oficial, Imprimeria Naţională, 1943.
 • De la istoria literaturii la istoria culturii româneşti. - Braşov: Dacia Traiană, 1944.
 • O teorie a romanului datorită lui Ion Ghica. - Sibiu: Tipografia „Cartea Românească din Cluj”, 1944.
 • Lupta lui G. Bariţiu, în 1847, pentru introducerea căilor ferate în Transilvania. - Braşov: Tipografia „Astra”, 1945.
 • Întâiele călătorii în Apus ale lui George Bariţiu. – Sighişoara: Editura „Miron Neagu”, 1947.
 • Delimitări între graiuri şi limba literară. – Sighişoara: Editura „Miron Neagu”, 1947.

[modifică] Bibliografie

 1. Dicţionarul general al literaturii române/Eugen Simion (coord.). – Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic, 2004 - vol. 1: A-B, p.585-586. ISBN 973-637-070-4
 2. Petraş, Irina. Clujeni ai secolului 20. - Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000, p.47. ISBN 973-686-102-3
 3. Petraş, Irina. Clujul literar 1900-2005: dicţionar ilustrat. - Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005, p.20. ISBN 973-686-7889
 4. Predescu, Lucian. Enciclopedia României Cugetarea. - Bucureşti: Editura Saeculum I.O., 1999, p.113. ISBN 973-9399-03-7
 5. Sasu, Aurel. Dicţionarul biografic al literaturii române. - Piteşti: Paralela 45, 2006 - vol. 1: A-L, p.184-185. ISBN (10) 973-697-758-7
 6. Zaciu, Mircea, Papahagi, Marian, Sasu, Aurel. Dicţionarul scriitorilor români. – Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995 - vol. 1: A-C, p.315-316. ISBN 973-9155-52-9