De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Cuprins

[modifică] Istoric

Istoricul acestei instituţii de învăţământ, porneşte din anul 1870, cu înfiinţarea la 5 decembrie a Şcolii normale de fete din Cluj, cu limba de predare maghiară. Această şcoală a fost preluată de administraţia românească printr-o hotărâre a Consiliului Dirigent, în perioada 12-15 iunie 1919.

Şcoala a funcţionat pe două compartimente distincte: cursul gimnazial cu clasele I-VII şi Şcoala de aplicaţie cu clasele I-V.

Şcoala s-a dezvoltat rapid, în anul 1920 reuşind să-şi înfiinţeze şi un internat. Paralel s-a extins şi spaţiul didactic. Şcoala a fost dotată cu ateliere de ţesut şi de lucru manual, sală de gimnastică, bibliotecă, infirmierie, baie, seră, clădirea şcolii de aplicaţie. Şcoala edita revista La noi.

În septembrie 1940, Şcoala Normală de Fete s-a refugiat la Sibiu, până în toamna anului 1944.

La revenirea la Cluj, cum şcoala nu a putut să-şi recupereze localul, a fost nevoită să funcţioneze împreună cu Şcoala Normală de Băieţi, ca liceu mixt. La începutul anului şcolar 1945/1946, revenind în localul propriu şi-a reluat şi numele vechi – Şcoala Normală de Fete din Cluj.

Prin reforma învăţământului din 1948, pe lângă schimbarea conţinutul acestuia, şi denumirea şcolii se schimbă în Şcoală pedagogică. În 1954/1955, printr-un ordin al Ministerului, Şcoala Pedagogică de fete se uneşte cu cea de băieţi, transferându-se în localul acestuia din urmă (azi Liceul „Avram Iancu”).

Colectivul didactic a rămas însă pe loc, înfiinţându-se Şcoala medie de fete Nr.8, din Cluj. Cum s-a schimbat doar profilul, profesorii rămânând aceeaşi, la fel şi baza materială, se poate vorbi de o continuitate.

Şcoala medie va deveni în cele din urmă liceu mixt, în anul 1958 fiind înfiinţată secţia serală a liceului. Tot atunci s-a editat şi revista Încercări, singura revistă şcolară din Cluj în acei ani.

În anul 1958, la propunerea direcţiunii, şcoala a primit numele Liceul „Nicolae Bălcescu”. Profilul liceului era real-umanist.

În anul 1967 a apărut primul număr al noii reviste şcolare Orizonturi. Tot atunci s-au făcut demersuri pentru amplasarea unui bust al lui Nicolae Bălcescu, în faţa liceului. Bustul, realizat în bronz pe un soclu de piatră masivă, operă a sculptorului Romul Ladea, a fost dezvelit în ziua de 23 mai 1973.

Treptat s-a format o adevărată tradiţie pentru studiul matematicii în liceu, iar în anul 1977, cu o nouă legislaţie care organiza liceele pe profiluri, Liceul „Nicolae Bălcescu” a devenit liceu de matematică-fizică. Profilul s-a menţinut până în anul 1982, liceul fiind unul cu rezultate remarcabile, reflectate şi la nivelul promovabilităţii (99,55% în anul şcolar 1976-1977; 40% din elevi aveau note între 9 şi 10), sau în ponderea absolvenţilor intraţi în învăţământul superior (peste 60% din elevi în anul şcolar 1976-1977). Tot în acea perioadă s-au introdus şi primele elemente de instruire tehnologică şi practică în pregătirea elevilor de liceu. Secţia sportivă a liceului a fost desfiinţată.

Prin Decretul Consiliului de Stat Nr. 220/15 iunie 1982, şcoala a trecut în subordinea Ministerului Construcţiilor industriale şi a devenit Liceul Industrial „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca.

Baza materială a liceului cuprindea 3 clădiri cu 38 săli de clasă, 3 laboratoare, 3 cabinete tehnice speciale, 7 cabinete, 7 ateliere, 2 săli de gimnastică, bibliotecă, punct alimentar.

A crescut şi planul de şcolarizare, în anul şcolar 1986/1987 fiind constituite 55 de clase cu 2016 elevi. Corpul profesoral era alcătuit în 1987 din 13 învăţătoare, 55 de profesori, 9 ingineri şi 9 maiştri-instructori.

După 1989, liceul a redevenit Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”. În anul şcolar 1991/1992, au intrat în lichidare clasele cu profil industrial, constituindu-se în cadrul liceului clase cu profil matematică-fizică, ştiinţe şi uman.

Dincolo de o activitate educaţională, culturală şi sportivă bogată, nivelul liceului este atestat şi de indicatori ca: promovabilitate 100%, sau media de intrare la liceu, cea mai mare din judeţ.

[modifică] Directori

• Livia Coroianu (1919-1922) • Ioana Gabor (1922-1940) Ana Iencica (şcoala de aplicaţie) • ? Dâncu (1944-1945) ? Tudoran Eugenia Casian • N. Braharu (1945-1948) Antoneta Iotta (şcoala de aplicaţie) • ? Berariu (1948-1949) Olga Iliescu • Emilia Handea (1949-1950) • Teodora Moţoc (1950-1952) • Lucreţia Miron (1952-1953) • Felicia Mancaş (1953-1954) • Rafila Popescu (1954-1955) • Maria David (1955-1957) • Augusta Ciobanu (1957) Weisselberger Samuil • Vasile Emanoil (1957-1959) • Vasile Brânzei (1959-1973) • Lucian Bogdan (1973-1978) • Steliana Lungu (1978-1987) • Doina Militaru (1987-1996) • Lucia Lungu (1997-2002) • Oltenic Liviu (2002-2006) • Marinela Don (2006 - )

[modifică] Bibliografie

  1. Liceul Nicolae Bălcescu : Şcoală de tradiţie a învăţământului clujean/Elena Pârvu, Ancuţa Ionescu. - Cluj-Napoca: Limes, 2008.