De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Cuprins

[modifică] Date biografice

n. 14 oct. 1948, Râmnicu Vâlcea – d. 18 ian. 1999, Roma. Critic, istoric literar, filolog şi traducător.

A făcut studii primare, gimnaziale şi liceale la Liceul Gh. Bariţiu din Cluj. Fiind student al Facultății de Filologie a Universității Babeş-Bolyai, secţia română-italiană (1966-1968), M. Papahagi câștigă prin concurs o bursă națională continuându-și, astfel, studiile la Facultatea de Litere și Filosofie din Roma (1968-1972), secţia limbi şi literaturi romanice. La Roma, obține doctoratul magna cum laude, în 1972, cu teza Aspetti blasfemi nella poesia lirica romanza delle origini, coordonată de prof. Aurelio Roncaglia. Devine doctor în filologie la Universitatea din Bucureşti cu teza Intelectualitate și laicitate în poezia lirică italiană din secolul al XIII-lea în 1985.

Din 1973, parcurge cariera universitară fiind asistent, lector şi profesor (1990) la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, unde a înfiinţat Catedra de Limbi și Literaturi Romanice și Centrul de Analiza Textului. A ținut cursuri și seminarii de literatură italiană, filologie romanică și limba portugheză. A fost profesor invitat la Universităţile din Roma şi Copenhaga (1998), prorector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj și secretar de stat la Departamentul Învăţământului Superior al Ministerului (1990-1992). A fost director al Academiei Române din Roma (1997-1999).

A fost membru al Uniunii Scriitorilor din 1979, din al cărei Consiliul și Comitet Director a făcut parte între anii 1990-1995. A făcut parte din grupul fondator (alături de Ion Pop și Ion Vartic) al cenaclului şi revistei Echinox în 1968, fiind redactor-şef al revistei între 1973-1983. În 1990, a fondat editura cu acelaşi nume. A fost fondator și director al revistei Studi italo-romeni, întemeiată în 1997. A fost presedinte al Comitetului din Cluj-Napoca al Societății Dante Alighieri.

Marian Papahagi a debutat literar în 1968 cu articole de critică în revista Amfiteatru şi editorial cu volumul Exerciţii de lectură publicat în 1976.

A fost coordonator al colecției Bibliotheca romanica a editurii Dacia (1990), inițiator și coordonator al Enciclopediei relațiilor culturale româno-italiene, coordonator (alături de Mircea Zaciu şi Aurel Sasu) al Dicţionarului scriitorilor români (I-IV, 1995-2002) și al Dicționarului esențial al scriitorilor români (2000).

A colaborat la numeroase reviste literare și academice din țară și străinătate cu studii, eseuri, cronici literare pe teme românesti și romanice, precum și cu traduceri din lirica italiană, franceză, portugheză, braziliană, catalană, hispano-americană. A tradus și prefațat mai multe volume de estetică, poezie și critică, semnate de Luigi Pareyson, Andre Helbo, Murilo Mendes, Luciana Stegagno Picchio, Eugenio Montale, Rosa del Conte, Guido Morselli, Roland Barthes. A îngrijit și prefațat ediții din scrierile lui E. Lovinescu, G. Calinescu, L. Rebreanu, L. Rusu, E.-G. Papahagi, Olimpia Radu, Gib. I. Mihaescu, A. Artaud s.a.

I s-au decernat mai multe premii: Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România (1976), Premiul de critică G. Călinescu al Academiei Române (1980), Premiul Asociației Scriitorilor din Cluj (1983), Premiul Eugenio Montale (Roma, 1988), Premiul Titu Maiorescu al Academiei Române (1991), Premiul pentru critică al Uniunii Scriitorilor din România (1993), Ordinul Francez Palmes Academiques (1994), Premiul Opera Magna al Uniunii Scriitorilor (1995), Premiul International Diego Valeri pentru traduceri (Citta di Mon-selice, 1997).

[modifică] Opera

Exerciţii de lectură. - Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1976, Eros şi utopie. - Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1980, Critica de atelier. - Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1983, Intelectualitate şi poezie. - Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1985, Cumpănă şi semn. - Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1990, Faţa şi reversul. - Iaşi: Institutul European, 1993, Fragmente despre critică. - Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1994, Interpretări pe teme date. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1995, Rațiuni de a fi. - Bucureşti: Editura Atlas, 1999, Eros şi utopie, ediţia a 2-a. - Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1999, Concordanţa poeziilor lui George Bacovia (în colaborare cu Sanda Cherata și Emma Tămâianu). - Cluj-Napoca: Editura Echinox, 1999, Exerciţii de lectură (cuv. înainte de Mircea Martin; ref. cr. de Irina Petraş), ediţia a 2-a. - Piteşti: Editura Paralela 45, 2003.

[modifică] Traduceri

Pareyson, Luigi. Estetica. Teoria formativităţii. - Bucureşti: Editura Univers, 1977, Helbo, Andre. Michel Butor spre o literatură a semnului, precedat de un dialog cu Michel Butor (prefaţă de Adrian Marino). - Cluj Napoca: Editura Dacia, 1978, Mendes, Murilo. Metamorfozele. - Bucureşti: Editura Univers, 1982, Stegagno Picchio, Luciana. Literatura braziliană. - Bucureşti: Editura Univers, 1986, Montale, Eugenio. Poezii. - Cluj Napoca: Editura Dacia, 1988, Del Conte, Rosa. Eminescu sau Despre Absolut (prefaţa traducătorului, cuvânt înainte Zoe Dumitrescu-Buşulenga, postfaţă de Mircea Eliade). - Cluj Napoca: Editura Dacia, 1990, Morselli, Guido. Divertisment 1989. - Cluj Napoca: Editura Echinox, 1992, Barthes, Roland. Plăcerea lecturii (postfaţă de Ion Pop). - Cluj Napoca: Editura Echinox, 1994, Morand, Paul. Bucureşti. - Cluj Napoca: Editura Echinox, 2000 (în colaborare cu Ion Pop).

[modifică] Bibliografie

  1. Clujeni ai secolului 20. - Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Știință, 2000, p.241-242. ISBN 978-973-686-102-3
  2. Dicționarul esențial al scriitorilor români (coordonat de Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu). - București: Editura Albatros, 2000, p.612-615. ISBN 973-24-0596-1
  3. Dicționarul general al literaturii române, vol.5. - București: Editura Univers Enciclopedic, 2004, p.69-71. ISBN 973-637-070-4
  4. Sasu, Aurel. Dicționarul biografic al literaturii române, vol.2. – Pitești: Editura Paralela 45, 2006, p.290-292. ISBN 978-973-697-758-9
  5. Fornade, Dan. Personalități clujene (1800-2007). - Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Știință, 2007, p.437-438. ISBN 978-973-133-101-0
  6. Scriitori ai Transilvaniei : 1949-2014 (coordonator Irina Petraș). – Cluj-Napoca: Editura Eikon, 2014, p.304-306. ISBN 978-606-711-182-8