De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Cuprins

[modifică] Date biografice

n. 4.01.1899, Toracul Mic, Serbia – d. 7.10.1968, Crăciunelu de Jos, Blaj, jud. Alba.

Lingvist şi folclorist.

A urmat cursurile Liceului germano-român din Braşov, ale Liceului maghiar din Oradea (1908-1916) și ale Institutului Pedagogic-Teologic Ortodox din Arad (1916–1918). Înscris la Facultatea de Litere și Filosofie din cadrul Universității Daciei Superioare din Cluj, aparține primei promoții de studenți de după Marea Unire (1919–1920). Între 1920 şi 1926, își completează studiile ca bursier în Franța (la Sorbona, École de Langues Vivantes, École Pratique des Hautes Études, Collège de France). În 1926, a obţinut docenţa în litere la Sorbona. În 1930 şi-a susţinut, la Cluj, sub îndrumarea lui Sextil Pușcariu, teza de doctorat în filologie cu titlul De la nasalité en Roumain, care cuprinde o prezentare exhaustivă a consoanelor nazale şi a vocalelor nazalizate din limba română. Şi-a continuat specializarea în slavistică la Universitatea din Sofia (1930–1931).

A fost asistent (1926–1930), șef al Laboratorului de fonetică experimentală de pe lângă Muzeul Limbii Române din Cluj (din 1930), profesor la Catedra de slavistică a Universităţii din Cluj (1935–1956), rector al Universităţii din Cluj (1945–1951), şef al Catedrei de limbi slave din cadrul Universităţii din Bucureşti (1956–1958), rector al Institutului Maxim Gorki din Bucureşti (1956–1957).

A fost membru corespondent (1945) și membru titular al Academiei Române (1948), preşedinte al Filialei Cluj a Academiei Române (1948–1952) și al Secției de Științe Filologice a Academiei Române (1966-1968). De asemenea, a fost membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei Slaviştilor din România, membru corespondent al Academiei Bulgare de Ştiinţe și membru în Comitetul Internaţional al Slaviştilor. A fost distins cu Premiul de Stat (1953, 1963), Om de Știință Emerit.

În 1956, a fondat revista Cercetări de lingvistică, iar, în 1963, Romanoslavica. A colaborat la numeroase publicaţii ale vremii: Anuarul Arhivei de Folclor, Dacoromania, Recueuil d’Études Romanes, Revue de linguistique, Studii şi cercetări de lingvistică etc. În lucrările sale a abordat probleme de slavistică, romanistică, balcanologie, dialectologie, toponimie, fonetică şi istoria limbii române.

[modifică] Opera (selectiv)

 • De la nasalité en roumain : recherches expérimentales. - Cluj: Institutul de Arte Grafice "Ardealul", 1930.
 • Folclor din Valea Almăjului (Banat). - Bucureşti: Cartea Românească, 1935.
 • Folclor dela moţii din Scărişoara. - Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională, 1939.
 • Note slavo-române. - Bucureşti; Sibiu: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională; Tipografia "Cartea Românească din Cluj", 1941-1943.
 • Influenţa slavă asupra sistemului fonemelor limbii române. - Bucureşti: Societatea de Ştiinţe Istorice şi Filologice, 1956.
 • Atlasul lingvistic român : [serie nouă] 7 vol. [întocmit de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Al Academiei Republicii Socialiste România, Filiala Cluj, coord. Emil Petrovici]. - Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare Române, 1956-1972.
 • Micul atlas lingvistic român : Serie nouă 4 vol. [întocmit de Institutul de Lingvistică al Filialei din Cluj a Academiei Republicii Populere Romîne, sub direcția acad. Emil Petrovici]. - [Bucureşti]: Editura Academiei Republicii Populare Române, 1956-1981.
 • Fonetică şi dialectologie, 9 vol. [red. responsabil Al. Rosetti; acad. Emil Petrovici, prof. B. Cazacu]. - Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste Române, 1958.
 • Studii şi materiale de onomastică [redactor responsabil acad. E. Petrovici, redactor responsabil adjunct I. Pătruţ]. - Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste Române, 1969.
 • Studii de dialectologie şi toponimie; volum îngrijit de I. Pătruţ, B. Kelemen, I. Mării. - Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste Române, 1970.

[modifică] Bibliografie

 1. Balacciu, Jana; Chiriacescu, Rodica. Dicționar de lingviști și filologi români. – București: Editura Albatros, 1978, p. 199-201.
 2. Clujeni ai secolului 20. - Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Știință, 2000, p.251. ISBN 978-973-686-102-3 
 3. Fornade, Dan. Personalități clujene (1800-2007). - Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Știință, 2007, p.464-465. ISBN 978-973-133-101-0
 4. Popa, Mircea. Sextil Pușcariu și Muzeul Limbii Române. - Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Știință, 2016. ISBN 978-606-17-0965-6
 5. Rusu, Dorina N. - Membrii Academiei Române, 1866-1999, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1999, p.646-647. ISBN 973-27-06967