Ultima actualizare: 01-02-2023

 

 

    

ANBPR - Filiala Cluj

ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI ANBPR CLUJ - 2021

Marți, 6 aprilie 2021, ora 15, a avea loc pe platforma zoom, Adunarea Generală a Filialei Cluj a ANBPR cu următoarea ordine de zi:

Prezintă: Simona Floruțău, preşedinte;

Prezintă: Ana Maria Dudescu, secretar;

Regulament alegeri

Candidaturi pentru Biroul executiv al Filialei ANBPR Cluj 

ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI ANBPR CLUJ - 2016

Marţi, 29 martie 2016, ora 12.00, a avut loc la Sediul Central al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga" Cluj Adunarea Generală a Filialei Cluj a ANBPR, dedicată alegerii membrilor Biroului executiv pentru mandatul 2016 - 2020. Noua structură de conducere a fost aleasă în conformitate cu prevederile Statutului ANBPR.

 

Biroul executiv al Filialei Cluj este format din:

 

Simona Floruțău - preşedinte

Monica Sărăcuţ - vicepreşedinte

Ana-Maria Dudescu - secretar

Georgeta Topan - membru

Maria Deac - membru

Luminița Ispas - membru

Dorina Popa - membru

Marţi, 29 martie 2016, ora 12.00, va avea loc la Sediul Central al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga" Cluj Adunarea Generală a Filialei Cluj a ANBPR cu următoarea ordine de zi:


Prezintă: Monica Sărăcuţ, preşedinte;

Prezintă: Georgeta Topan, secretar;


ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI ANBPR CLUJ - 2012

Convocată pentru data de 7 martie 2012, adunarea generală a fost dedicată numai alegerii noilor structuri de conducere ale filialei Cluj, ca urmare a recomandărilor primite din partea Biroului executiv ANBPR, de care s-a ţinut, parţial, cont.

Alegerea biroului executiv al Filialei ANBPR Cluj s-a făcut în conformitate cu prevederile Statutului ANBPR.

Domnului Gabriel Cărăbuş. membru în Biroul executv al ANBPR, a fost invitat la şedinţă, dar nu a putut să participe. 

Noul Birou executiv al Filialei Cluj este format din:

Monica Sărăcuţ - preşedinte

Monica Morariu - vicepreşedinte

Nicolina Halgaş - secretar

Georgeta Topan - membru

Lăcrămioara Pop - membru 

ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI ANBPR CLUJ - 2011

 În 22 februarie 2011 a avut loc Adunarea generală anuală a Filialei ANBPR Cluj  cu următoare ordine de zi:

 

 1. Noutăţi ale profesiei noastre - prezentare Sorina Stanca, preşedinte filială
 2. Oportunităţi de finanţare pentru biblioteci - prezentare Floarea Moşoiu
 3. Diverse.  

 

Contribuţii la activitatea ANBPR 

Propunerea de înfiinţare a Comisiei de Memorie şi Cunoaştere Locală a venit din partea Filialei ANBPR Cluj, ea fiind acceptată de către Conferinţa Naţională a asociaţiei din aprilie 2007. 

Comisia de memorie şi cunoaştere locală   

Unul din principalele rezultate ale activităţii comisiei este crearea unui curent în rândul profesioniştilor din bibliotecile publice pentru valorificarea colecţiilor de istorie locală şi promovarea bunelor practici prin intermediul Portalul memorie şi cunoaştere locală:

Memorie şi cunoaştere locală

ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI ANBPR CLUJ -2010

Marţi, 23 februarie 2010, ora 12, a avut loc la Sediul Central al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga" Cluj Adunarea Generală a Filialei ANBPR Cluj cu următoarea ordine de zi:

         1.    Analiza activităţii Filialei ANBPR Cluj în perioada februarie 2009 - februarie 2010

Prezintă: Adriana Kiraly, preşedinte; 

         2.    Raportul activităţii financiar-contabile

Prezintă: Sorina Stanca, secretar; 

         3.    Discuţii pe marginea materialelor prezentate; 

         4.    Alegerea preşedintelui Filialei pentru următorii patru ani (prin vot secret şi direct); 

         5.    Alegerea celorlalţi membri ai Biroului Executiv al Filialei (prin vot pe listă). 

 


A XX-a Conferinţă Naţională a ANBPR

 

29 - 31 octombrie 2009 Lacu Roşu Judeţul Harghita  

Tema conferinţei: Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a ANBPR în contextul Programului Biblionet

Programul conferinţei

 


Lectura nu dăunează, lectura îmbogăţeşte

ANBPR cheamă copiii în spaţiul magic al cărţilor - biblioteca

Proiectul Plăcerea Lecturii  se va desfăşura în perioada 1 octombrie - 30 noiembrie 2009.

În calitate de partener al popularului canal de televiziune pentru copii Minimax - iniţiatorul şi organizatorul principal al campaniei, ANBPR şi-a asumat rolul de a facilita implementarea acestui program la nivelul reţelei proprii de filiale.

Comunicat de presă


Conferinţa Generală a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România

23 aprilie 2009

Cu această ocazie s-au acordat şi premiile ANBPR pentru activitatea bibliotecilor în anul 2008.

Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj a primit premiul pentru "Cel mai bun site de bibliotecă".

 small_conferinta_1.JPG small_conferinta_2.JPG small_conferinta_3.JPG


CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A FILIALEI ANBPR CLUJ

Marţi, 21 octombrie 2008, ora 12, a avut loc la Sediul Central al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga" Cluj (holul de la parter) Adunarea Generală a Filialei ANBPR Cluj cu următoarea

Ordinea de zi:

 

         1.    Analiza activităţii Filialei ANBPR Cluj în perioada noiembrie 2005-octombrie 2008

Prezintă: Adriana Kiraly, preşedinte;

 

         2.    Raportul activităţii financiar-contabile

Prezintă: Sorina Stanca, secretar;

 

         3.    Propuneri privind STATUTUL ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A BIBLIOTECARILOR ŞI BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA - de consultat înaintea Adunării Generale pe site-ul asociaţiei:  http://www.anbpr.org.ro/ ;

 

         4.    Discuţii pe marginea materialelor prezentate;

 

         5.    Alegerea preşedintelui Filialei pentru următorii patru ani (prin vot secret şi direct);

 

         6.    Alegerea celorlalţi membri ai Biroului Executiv al Filialei (prin vot pe listă).

 small_adu_gen_1.jpg small_adu_gen_2.jpg small_adu_gen_3.jpg


 

Obiectivele

 1. Sprijinirea formării şi dezvoltării profesionale a membrilor săi:

  • întărirea colaborării cu Comisia ANBPR pentru formare şi dezvoltare profesională şi cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură în vederea stabilirii tematicii şi conţinutului informaţional al programelor anuale de formare, actualizare şi perfecţionare profesională a bibliotecarilor şi participarea la cursurile organizate de CPPC;

  • sprijinirea Programului anual de formare profesională a personalului de specialitate al Bibliotecii Judeţene"Octavian Goga" Cluj;

  • sprijinirea programelor de formare profesională continuă a personalului din bibliotecile publice ale judeţului Cluj, în special în domeniul automatizării şi utilizării noilor tehnologii informaţionale;

  • participarea bibliotecarilor din bibliotecile publice ale judeţului la cursuri, ateliere şi schimburi de experienţă organizate de alte biblioteci şi asociaţii profesionale din Cluj, din ţară sau străinătate.

 2. Stimularea îmbunătăţirii activităţii profesionale a membrilor asociaţiei:

  • participarea bibliotecarilor la dezvoltarea serviciilor şi facilităţilor oferite utilizatorilor de către bibliotecile publice şi la crearea de noi servicii;

  • încurajarea participării în programe şi proiecte profesionale locale, naţionale şi internaţionale.

 3. Încurajarea cercetărilor în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării:

  • realizarea unor studii şi cercetări privind necesităţile şi satisfacţia utilizatorilor bibliotecilor publice din judeţ, a calităţii serviciilor şi activităţii bibliotecare;

  • participarea la editarea revistei "Lectura" a Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj;

  • publicarea unor lucrări şi articole de specialitate în revistele de profil.

 4. Recompensarea performanţelor profesionale ale membrilor prin acordarea unor premii cu ocazia Zilei Bibliotecarului Român (23 aprilie a fiecărui an).

 5. Îmbunătăţirea imaginii profesiei de bibliotecar şi promovarea imaginii şi activităţii Filialei ANBPR Cluj:

  • participarea la elaborarea "Statutului bibliotecarului".

  • organizarea, la nivelul judeţului, împreună cu bibliotecile publice, a unor acţiuni de promovare a bibliotecilor şi bibliotecarilor în cadrul "Săptămânii naţionale a bibliotecilor" (luna aprilie);

  • mediatizarea activităţii filialei prin pagina web a bibliotecii (http://www.bjc.ro// ) şi prin cea a ANBPR (www.anbpr.org.ro ) .

 6. Dezvoltarea colaborării la nivel naţional:

  • întărirea colaborării cu celelalte filiale judeţene ale ANBPR, cu celelalte asociaţii profesionale ale bibliotecarilor în vederea realizării unor programe comune;

  • participarea la activitatea comisiilor naţionale de specialitate ale ANBPR;

  • iniţierea şi susţinerea unor schimburi de experienţă cu alte filiale judeţene.

 

 

PREMII ACORDATE DE FILIALA ANBPR CLUJ


Premiile pe anul 2014

 

Premiul pentru întreaga activitate

Ana Maria Lucaci - Biblioteca Municipală Dej

Silvia Suciu - Biblioteca Comunală Căpușu Mare

 

Premiul pentru realizarea unor proiecte culturale deosebite

Maria Deac - Biblioteca Comunală Jucu

Luminița Ispas -  Biblioteca Comunală Cămărașu

 

Premiul pentru implicarea în promovarea istoriei locale

Ghizela Cosma - Biblioteca Județeană „Octavian Goga"

 

Premiul pentru contribuția la dezvoltarea profesională a personalului de specialitate

Simona Floruțău - Biblioteca Județeană „Octavian Goga"

 

ANUL 2013 

 

Premiul pentru întreaga activitate

 

 

Premiul pentru realizarea unor proiecte culturale deosebite

 

ANUL 2012

 

Premiul pentru activităţile desfăşurate în Programul Biblionet


Premiul pentru implicarea în proiectele bibliotecii şi ale filialei

 

Premiul pentru implicarea în activităţile bibliotecii şi ale filialei

 

ANUL 2011

 

Premiu pentru implemetarea programului Biblionet în judeţul Cluj

 

Premiu pentru activitate deosebită în anul 2011


ANUL 2009

 

Premiul pentru activitate deosebită în anul 2009

Ana Maria Dudescu

 

Premiul pentru dezvoltarea serviciului Biblioteca Radio

Adrian Iarin Pop

 

Premiul pentru proiecte derulate în cadrul Bibliotecii Comunale Floreşti

Adina Popa

 

Premiul pentru întreaga activitate desfăşurată în cadrul Bibliotecii Comunale Sânmartin 

Rozalia Miklosi

 

DIPLOME 2009

 

Maria Panea şi colectivul Secţiei de împrumut pentru adulţi pentru munca depusă în anul 2009 în organizarea secţiei în spaţiul nou

 

Simona Floruţău şi colectivul Compartimentului Referinţe şi bibliografii pentru organizarea în timp record a noii secţii înfiinţate în cadrul Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga"Cluj Sala de Referinţe

 


ANUL 2008 
  

Premiu pentru activitate deosebită în anul 2008

Monica Morariu

 

Premiu pentru acţiuni culturale deosebite la Biblioteca Municipală Gherla

Maria Cristina Manu

 

Premiu pentru contribuţii deosebite în sprijinul Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România

Ramona Câmpean

 

Premiu pentru contribuţii deosebite la organizarea Anului editorial clujean 2008

Codruţa Tomoiagă

 


ANUL 2007

 

Premiu pentru contribuţia la iniţierea proiectului „Serviciul de Bibliotecă Mobilă în judeţul Cluj"

Simona Floruţău

 

Premiu pentru contribuţii deosebite la completarea retroactivă a bazei de date

Sanda Moldovan

 

Premiu pentru acţiuni culturale deosebite la Biblioteca Municipală "Teodor Murăşanu" Turda

Nicolina Halgaş 


ANUL 2006

 

Premiu pentru întreaga activitate

Margareta Andraşoni

 

Premiu pentru activitate exemplară în anul 2006

Georgeta Topan

 

Diplomă pentru iniţierea şi realizarea proiectelor culturale pentru copii

Octavia Hulpoi

Letiţia Oltean

Diana Avram

Cristina Pop


ANUL 2005

 

Premiu pentru activitate exemplară în anul 2005

Daniela Cristea

 

Premiu pentru contribuţii la activitatea editorială a biblioteci

Anca Docolin

 

Diplomă pentru proiecte culturale şi activităţi de valorificare a colecţiilor Secţiei pentru copii

Florentina Suciu 


ANUL 2004

 

Premiu pentru contribuţii deosebite la relansarea revistei "Lectura"

Adrian Grănescu

 

Premiu de fidelitate

Rodica Ivan

 

Premiu pentru activităţi de promovare a lecturii cititorilor copii

Ana-Maria Dudescu

 

Premiu pentru contribuţii deosebite la derularea proiectelor bibliotecii

Camelia Mihuţ 


ANUL 2003

 

Premiu pentru activitate deosebită în anul 2003

Sorina Stanca

 

Premiu pentru contribuţii deosebite la realizarea publicaţiilor electronice

Floarea Moşoiu

 

Premiu pentru activitatea de promovare a imaginii bibliotecii

Anca Pervain

 

Diplome:

d-nei Antigona Crişan şi colectivului Secţiei de Împrumut pentru Adulţi,

pentru rezultate deosebite în activitatea de comunicare a colecţiilor

d-nei Georgeta Dodu şi colectivului Centrului de Informare Comunitară,

pentru contribuţii deosebite la proiectele derulate în bibliotecă

d-lui Gyorffy Andras Tibor,

pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea aplicaţiilor informatice 


ANUL 2002

 

Premiu pentru proiecte şi acţiuni culturale deosebite

Adrian Trif

 

Premiu pentru promovarea imaginii bibliotecii

Elisabeta Stan

 

Premiu pentru contribuţii profesionale deosebite

Floarea Moşoiu

 

Premiu pentru contribuţii deosebite la formarea profesională

Ioana Hagea

Florentina Suciu

Simona Floruţău 


ANUL 2001

 

Premiu pentru servicii de voluntariat în interesul comunităţii

Sally Wood-Lamont, Monica Moldovan, Simona Floruţău, Chivuţa Mircea, Eugenia Todea, Daniela Cristea, Adriana Chiorean, Mariana Czegeni, Flavia Muntean, Florentina Ghişa, Adriana Kiraly, Victor Cenuşe, Laura Goia, Palagyi Janos

 

Premiu pentru contribuţia deosebită la pregătirea profesională în anul 2001

Augusta Pervain

 

Premiu pentru activitate exemplară în anul 2001

Ioana Săbăduş 


ANUL 2000

 

Premiu pentru întreaga activitate

Mariana Postelnicu

Maria Cişman

 

Premiu de fidelitate

Margareta Andraşoni

 

Premiu pentru iniţiativă deosebită în anul 2000

Ramona Pandelea

Antigona Crişan

 

Premiu pentru contribuţii deosebite la pregătirea profesională în anul 2000

Georgeta Dodu

Florentina Ghişa

 

Premiul pentru activitate exemplară în anul 2000

Sos Ildiko

Lucia Petran 


PREMIILE PRIMITE DE FILIALA ANBPR CLUJ şi membrii săi

 

Cel mai bun site de bibliotecă - 2009

Bibliotecarul anului 1998 - Doina Popa

Filiala cu cea mai bună activitate în anul 1998 - Filiala ANBPR Cluj

Bibliotecarul anului, cu performaţe deosebite în 2002 - Adrian Trif

Premiul pentru contribuţii biblioteconomice (programe, proiecte) în anul 2003 - Doina Popa

Premiul pentru contribuţii biblioteconomice (programe, proiecte) în anul 2006 - Sorina Stanca

Bibliotecarul - manager al anului 2006 - Doina Popa