Ultima actualizare: 24-05-2022

 

 

    

Bibliografie selectivă

Volume:

 


Studii şi articole (ordonate cronologic):

 


Editor:

 


Referinţe critice în periodice (ordonate alfabetic după numele autorilor):

 


Referinţe critice în volume:

 

Who's who în România. - Bucureşti: Pegasus Press, 2002, p.74.

Clujeni ai secolului 20 - dicţionar esenţial. - Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000, p.53.

Buluţă, Gheorghe, Petrescu, Victor. Galeria bibliologilor români. - Târgovişte: Ed. Bibliotheca, 2003, p.80.