Ultima actualizare: 24-06-2022

 

 

    

Concurs pentru ocuparea unui post de economist

Biblioteca Județeană „Octavian Goga" Cluj, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților,  nr. 104, organizează concurs în baza H.G. 286/2011 și H.G. 1027/2014, la sediul instituției din str. Calea Dorobanților, nr. 104, judeţul Cluj, în data de 28.06.2022, ora 9,00 proba scrisă și în data de 04.07.2022, ora 9,00 interviul, pentru ocuparea postului contractual vacant de economist, studii superioare, gradul IA, normă întregă, durată nedeterminată, în cadrul Compartimentului financiar contabilitate și resurse umane.

 

Condiţii de participare:

 

            Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Bibliotecii Județene „Octavian Goga" Cluj, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv până la data de 20.06.2022.

            Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul sediul bibliotecii, str. Calea Dorobanților, nr. 104, în intervalul orar 8,30 - 15,30.

            Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul bibliotecii și la telefon 0264-430323.

Anunț concurs

Calendar concurs

Condiții pentru ocuparea postului

Condiții generale și specifice

Dosar concurs

Bibliografie concurs

Cerere înscriere

Data afișării: 3.06.2022

Rezultate selecție dosare

Data afișării: 22.06.2022