Ultima actualizare: 24-05-2022

 

 

    

Concurs pentru ocuparea unor posturi de femeie de serviciu

Biblioteca Județeană „Octavian Goga" Cluj, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 104, organizează, în conformitate cu art. 7 din H.G. nr. 286/2011 si H.G. nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de femeie de serviciu, în cadrul Biroului Administrativ, întreținere-reparații și deservire - Compartimentul Femei de serviciu.


Condiții de participare:

 

Concursul va consta din 2 probe și se va desfășura la sediul bibliotecii, în ziua de 13.05.2022, ora 9,00 proba practică și în data de 19.05.2022, ora 9,00 interviul.

Dosarele de înscriere se depun la sediul bibliotecii, str. Calea Dorobanților, nr. 104, în perioada 20.04.2022 - 05.05.2022 în intervalul orar 8,00 - 15,30.


Calendar concurs

Condiții generale și specifice

Condiții pentru ocuparea postului vacant

Dosarul de concurs

Bibliografie

Cerere înscriere

Data afișării: 19.04.2022

Rezultat selecție dosare de înscriere

Data afișării: 9.05.2022

Rezultate proba practică

Data afișării: 16.05.2022

Rezultate interviu

Data afișării: 20.05.2022