Ultima actualizare: 11-06-2021

 

 

    

Concurs

 

Biblioteca Județeană „Octavian Goga" Cluj, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 104, organizează, în conformitate cu art. 7 din H.G. nr. 286/2011 si H.G. nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea unor posturi contractual - vacante, după cum urmează:

 

1 post de Şef birou , studii superioare, gradul II, normă întreagă, durată nedeterminată, în cadrul Biroului Administrativ, întreţinere-reparaţii şi deservire.

Condiţii de participare:

 

1 post de Economist , studii superioare, gradul I, normă întreagă, durată nedeterminată, în cadrul Compartimentului financiar - contabilitate și resurse umane.

Condiţii de participare:

Rezultate proba scrisă

 

2 posturi de Bibliotecar , studii superioare, gradul II, normă întreagă, durată nedeterminată, un post la Compartimentul Filiala Zorilor și un post la Compartimentul Secția pentru copii.

Condiţii de participare:

 

Concursul va consta din 2 probe și se va desfășura la sediul bibliotecii, în zilele de 10.06.2021 ora 09,00 - proba scrisă și 16.06.2021 ora 09,00 - interviul.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul bibliotecii, str. Calea Dorobanților, nr. 104, în perioada 19.05.2021 - 03.06.2021, inclusiv, în intervalul orar 8,00 - 15,30 (se preia ultimul dosar).

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul bibliotecii şi la telefon 0264-430323.

 

Data afișării: 18.05.2021.