Ultima actualizare: 29-11-2022

 

 

    

Date biografice

Traian Brad s-a născut la 31 august 1945 în localitatea Pănade din judeţul Alba. A absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj în anul 1972. În anii 1989, 1990, 1999 a urmat studii de Management în biblioteconomie şi ştiinţa informării în România şi Franţa.

 

Din 1987, este director şi director general al Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj, perioadă în care s-a preocupat de organizarea, pe baze noi, a serviciilor oferite utilizatorilor, de formarea bibliotecarilor prin dobândirea de noi competenţe şi aptitudini în profesie.

 

A fost unul dintre fondatorii Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, vicepreşedinte al acesteia din 1990 până în 1998, când este ales preşedinte. Între 1994-1998, este primul preşedinte al Consiliului Directorilor de Biblioteci Publice din România. A contribuit nemijlocit la stabilirea unor strategii şi realizarea unor cooperări între bibliotecarii români şi cei europeni şi americani; a iniţiat şi coordonat mai multe programe europene în domeniul bibliotecilor publice, cooperări şi schimburi de specialişti, seminarii şi alte forme de integrare în structurile europene a bibliotecilor şi bibliotecarilor români.

 

Organizator al unor ample manifestări culturale de prestigiu naţional şi internaţional (Salonul Naţional de Carte şi Publicaţie Literară, Festivalul Internaţional de Poezie "Lucian Blaga", Bienala Internaţională de Grafică, Simpozionul "Carte-Cultură-Cunoaştere" ş.a.), Traian Brad a fost unul dintre fondatorii Societăţii Culturale "Lucian Blaga" (1990, director executiv din 1994). A fost membru fondator al fundaţiilor "Mihai Eminescu" (1998) din Cluj-Napoca, "Timotei Cipariu" (1998) din Pănade (Alba), "Octavian Goga" (1998) din Răşinari (Sibiu) şi Fundaţiei Internaţionale de Grafică Cluj (1998).

 

A fost fondatorul primei biblioteci de carte românească, Biblioteca "Transilvania" de la Chişinău, şi al Secţiei de carte românească la Biblioteca orăşenească din Floreşti (Republica Moldova, 1996). Pentru contribuţii deosebite la derularea reformei bibliotecare în Republica Moldova i-au fost decernate Diploma Ministerului Culturii din Republica Moldova şi Diploma de excelenţă a Primăriei Municipiului Chişinău. A fost onorat cu diplome şi premii naţionale pentru activitatea în domeniul biblioteconomiei şi asociaţiilor profesionale.

 

A coordonat, adaptat şi tradus în limba română lucrări în domeniul managementului de bibliotecă, al indicatorilor de performanţă şi instrumentelor manageriale pentru biblioteci. A colaborat cu studii şi articole de istorie culturală sau de specialitate în reviste de cultură, de biblioteconomie şi ştiinţa informării, în periodice locale sau naţionale ca: "Tribuna" (Cluj-Napoca), "Biblioteca" (Bucureşti), "Magazin bibliologic" (Chişinău), "Curier" (Târgovişte), "Biblioteca Bucureştilor", "Revista Bibliotecii Naţionale", revista "Lectura" (revistă a Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj).