Ultima actualizare: 20-10-2021

 

 

    

Examen promovare

 

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga", instituţie aflată în subordinea Consiliul Judeţean Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.104, organizează examen de promovare în gradul profesional Bibliotecar studii superioare, S I.

Acesta constă în susținerea unei probe practice.

Proba practică va testa cunoştințele candidaților în funcție de cerințele postului, după cum urmează:
Bibliotecar din secțiile şi compartimentele care desfăşoară relații cu publicul
- cunoştințe de utilizare a softului de bibliotecă, capacitate de organizare a colecțiilor de documente, capacitatea de comunicare cu diferite categorii de public şi de a face recomandări de lectură, de organizare a activităților culturale şi de promovare a lecturii pentru toate categoriile de vârstă, creativitate şi spirit de inițiativă.
- Certificat de Absolvire a cursului Bazele Biblioteconomiei

Desfăşurarea propriu-zisă a examenului de promovare este următoarea:


a) susținerea unei lucrări ştiințifice care să aibă o parte teoretică şi alta practică/aplicativă la nivelul bibliotecii. Lucrarea va conține obligatoriu bibliografie de specialitate (minim 5 titluri) - surse tradiționale şi electronice şi va avea maximum 6 pagini text, format A4, corp literă 12, la un rând şi jumătate, margini egale (sus, jos, dreapta) de 2 cm şi stânga 2,5 cm;
b) traducerea unui text dintr-o limbă străină de circulație internațională;
c) testarea operării în sistemul integrat de bibliotecă.

Tematica lucrărilor scrise este:
Dezvoltarea de servicii moderne pentru utilizatori

Examenul se va desfăşura la sediul bibliotecii, în ziua de 13.10.2021, ora 9:00.


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției, strada Calea Dorobanților, nr. 104, compartimentul juridic, în perioada 06.10.2021 - 12.10.2021, în intervalul orar 8,00 - 16,00.

Calendar examen 

Rezultate examen

Data afișării: 14.10.2021