Ultima actualizare: 01-02-2023

 

 

    

Fondul Popovici-Petrescu

Prezentare generală

 

Intrat în colecţiile bibliotecii în anul 2000, Fondul „Popovici-Petrescu" cuprinde bibliotecile personale a trei reputaţi foşti profesori ai Facultăţii de Litere din Cluj-Napoca: D. Popovici, Ioana Em.Petrescu şi Liviu Petrescu. Cele peste 6000 de volume de literatură română şi universală sunt completate de manuscrise, note de lectură, corespondenţă, cursuri universitare, acte şi fotografii personale.

 

Interesul pe care îl suscită azi conţinutul fondului depăşeşte inventarul în sine şi se transferă în cîmpul fenomenului literar şi al practicilor de lectură. Existenţa acestui fond dă cercetătorului posibilitatea de a reconstitui orizontul intelectual a două epoci, cea interbelică şi cea comunistă, şi de a contura un portret al intelectualului în cele două perioade.

 

Biblioteca şi manuscrisele lui D. Popovici oferă cadrul unei analize focalizate pe sferele de influenţă ideatică sub care se forma un intelectual român interbelic, cît şi a accesului nemijlocit la ediţii princeps şi cărţi rare, toate acestea venind să completeze fundamentele de istorie (literară şi nu numai) deja existente pentru acea perioadă.

 

În ceea ce priveşte subfondurile Ioana Em. Petrescu şi Liviu Petrescu, documentele şi volumele pe care acestea le conţin se constituie într-o perspectivă unică asupra prezenţei şi circulaţiei cărţilor străine în bibliotecile private din perioada comunistă, perspectivă ce se cere investigată din două direcţii.

 

Din punctul de vedere al istoriei literare româneşti, fondul Petrescu oferă posibilitatea de a documenta maniera în care avea loc circulaţia ideilor şi cărţilor de provenienţă occidentală - şi deci, indezirabilă pentru regim - în perioada comunistă şi de a avea mărturii despre metodele deseori subversive prin care se ajungea în contact cu acestea.  Pe de altă parte, din perspectivă inversă, a cercetătorului străin, fondul constituie o premieră mai ales din punctul de vedere al metodelor de cercetare necesare, a căror adecvare la noutatea materialului poate deveni o premieră europeană din acest punct de vedere.

 

Echipa de cercetare

Director ştiinţific: prof. univ. dr. Ioana Both, Facultatea de Litere, UBB

e-mail: iboth@lett.ubbcluj.ro

 

Membri:

Fabian Róbert-Donát - bibliotecar, e-mail: robert.fabian@bjc.ro

Mirela Tomoiagă Bălaş - doctorand, Literatură română, Facultatea de Litere, UBB

Emanuela Porumb - doctorand, Literatură română, Facultatea de Litere, UBB

Carmen Muntean - doctorand, Literatură română, Facultatea de Litere, UBB

Corina Boldeanu - masterand, Studii Literare Româneşti, Facultatea de Litere, UBB

Maria Goje - masterand, Studii Literare Româneşti, Facultatea de Litere, UBB

Silviu Mihăilă - masterand, Studii Literare Româneşti, Facultatea de Litere, UBB

 

Contact

Aleea Peana nr. 7, ap. 1

400530 Cluj-Napoca

Jud. Cluj

 

D. Popovici

Liviu Petrescu

Ioana Em. Petrescu

 

Catalog 

Fondul Dimitrie Popovici

Fondul Ioana Em. şi Liviu Petrescu

 

Galerie foto

Referinţe critice                                                                                  

Calendar evenimente

Studii și articole