Ultima actualizare: 29-11-2022

 

 

    

Mărturisiri...

"M-am format la şcolile Blajului şi pentru mine greco-catolicismul şi şcoala blăjeană şi învăţaţii Şcolii Ardelene au fost modelul şi rostul vieţii mele. Gândurile românului şi copilului de ţărani care pleca în lume să o cucerească s-au lovit de realităţi dure, însă niciodată nu am dat înapoi, ci am găsit întotdeauna calea şi modalitatea adevărată pentru a realiza ce mi-am propus. Şi niciodată nu mi-am propus să realizez mai mult decât am ştiut că pot. Şi am putut şi am reuşit suficient. Chiar şi în contexte grele şi în perioade grele pentru familia mea - mă refer la familia mea de-acasă, de la ţară, pentru copiii mulţi pe care i-au avut părinţii noştri - credinţa în Dumnezeu şi credinţa în adevăr şi în frumos m-a făcut şi ne-a făcut pe toţi să fim oameni de omenie, să ştim să cinstim valorile, să ştim să le apreciem, să ştim să facem ceva pentru ţara asta, pentru că în ultimă instanţă putinţa în sine nu este suficientă dacă nu te gândeşti la ţelul şi la rostul pentru comunitatea în care trăieşti, pentru neamul tău."

 

"Raportarea la trecut, deşi pare mai uşoară, te obligă la judecăţi de valoare pe care le poţi rata prin nesinceritate, fals sau impostură, ceea ce nu m-a caracterizat şi nu mă va caracteriza niciodată. Creşterea într-o familie ţărănească sănătoasă iar apoi şcolile pe care le-am urmat în sat sau la Blaj, perioada de liberalism în gândire ce mi-a fost dat s-o trăiesc în anii studenţiei, şi eminenţii dascăli pe care i-am avut la Facultatea de Filologie a Universităţii Clujene, m-au marcat şi format în spiritul respectului pentru adevăr, frumos şi demnitate, al verticalităţii morale şi intelectuale, ceea ce azi unora li se pare imposibil. Cu această încărcătura pozitivă, şi dorinţa de a face «ceva» pentru cei în preajma cărora am trăit, am acceptat să preiau conducerea unei instituţii «cenuşerese» a culturii clujene, la acea vreme, dar, pe care orice om de bună credinţă din zilele noastre o poate caracteriza azi, ca fiind ancorată plenar în viaţa culturală a municipiului şi judeţului, a ţării, şi care, prin oamenii ei, face cinste biblioteconomiei româneşti în Europa şi în lume, în competiţia pentru valorificarea unei moşteniri spirituale dar şi prin impunerea noului contemporan în Societatea Informaţiei în care ne aflăm."

 

"Cred că în cei 15 ani pe care i-am trăit în interiorul profesiei de bibliotecar, biblioteca publică clujeană a dobândit atributele unei adevărate instituţii educative, de informare şi formare culturală şi ştiinţifică, de port-drapel al bibliologiei româneşti; acestea mă fac să privesc în urmă cu mândria şi bucuria omului care n-a jucat nicicând «la două capete», care s-a impus şi a impus un univers cultural şi ştiinţific, şi care va lăsa în urmă un local ce se înscrie în competiţia pentru frumos şi utilitate a urbei de pe Someş."

 

"... Nu am scris decât pentru sufletul meu. N-am publicat niciodată. Fac parte dintr-o familie cu trei poeţi afirmaţi deja în cultura românească. De aceea m-am abţinut să public şi eu versuri. Am publicat eseistică, lucrări de istorie culturală, de biblioteconomie. Poezia a fost întotdeauna în preajma mea şi am trăit într-o casă de poeţi, într-o casă de oameni care ştiu să viseze cu ochii deschişi şi asta m-a ajutat şi m-a structurat într-un fel, m-a format în ceea ce înseamnă românism adevărat. De altfel, trebuie să vă mărturisesc că faptul că am dat acestei biblioteci numele lui Octavian Goga nu este întâmplător. Mi-am dorit întotdeauna dacă nu pot face ce a făcut Goga în poezie, să fac în fapte ce a făcut el, adică să înflăcărez şi să îmbărbătez oamenii pentru a gândi româneşte şi a avea ataşament la fundamentul acestui popor, la problematica şi la durerile şi la bucuriile sale. Aceste gânduri m-au călăuzit în viaţă, cât am putut, în scurtul timp pe care l-am realizat în calitate de conducător, într-o instituţie de unde am avut posibilitatea să iau decizii, decizii care nu s-au dovedit a fi proaste. Unele au putut părea şocante, dar am crezut întotdeauna în ce am gândit, pentru că am gândit consultându-mă cu oameni, văzând cum merge lumea şi străduindu-mă întotdeauna să fiu cu un pas înaintea lumii. Dacă am reuşit ceva, apreciaţi şi dumneavoastră, şi cititorii şi oamenii care trăiesc în această parte de ţară."

 

TRAIAN BRAD