Ultima actualizare: 27-11-2022

 

 

    

Proiecte anterioare

Proiecte şi programe cu finanţare externă

Proiecte naţionale

Proiecte locale


PROIECTE ŞI PROGRAME CU FINANŢARE EXTERNĂ

Titlul proiectului: Agora Culturală @ Biblioteca Ta 

Durata proiectului: 1 ianuarie 2015 - 30 aprilie 2016

Finanţare: Proiectul este finanțat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE), Programul PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european

Comunicat de presă

Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj este partener al proiectului ce se va desfăşura în perioada 1 ianuarie 2015 - 30 aprilie 2016. Proiectul este coordonat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi se va derula în parteneriat cu ANBPR în parteneriat cu Jazzmontor AS Norvegia și Asociaţia Culturală REPLIKA.

Asociaţia va acorda sprijin unui număr de patru biblioteci județene în dezvoltarea unui serviciu modern pentru comunitate, constând în activități de realizare și conservare a poveștilor digitale, cu accent pe specificul cultural al minorităților.

 

Titlul proiectului:  Al treilea spațiu al cetățeniei active

Durata proiectului: Derularea proiectului se va face pe parcursul a 22 de luni, începând cu iulie 2014 până în aprilie 2016. 

Finanţare: Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, din cadrul Fondului ONG România, cu o sumă nerambursabilă în valoare de 220.884 EUR. 

Pagina web  a proiectului este disponibilă.  

 

Titlul programului: Programul național România EduCaB

small_Campania-de-Carte-Red.jpg România EduCaB este o platformă națională inter-instituțională, inter-disciplinară, lansată în 2015, cu scopul de a crește capacitatea bibliotecilor publice din țară de a răspunde nevoilor educaționale și de dezvoltare la nivel local.

 

Programul vizează lărgirea și înnoirea fondului de carte și a materialului educațional, inclusiv a calculatoarelor, sprijinirea intervențiilor la nivel de infrastructură fizică (mobilier, amenajări), programe educaționale (schițarea și implementarea unor inițiative pe termen scurt și mediu) în 626 de biblioteci din 9 județe, printre care și judeţul Cluj.

 

Proiectul a fost implementat pentru început în bibliotecile publice din Ploscoş, Bobâlna şi Mănăstireni. 

 

Titlul proiectului:Locloud -Conţinut local într-un cloud Europeana

small_LoCloud.jpg Durata proiectului: 3 ani (1 martie 2013 - 28 februarie 2016)

Finanţare Comisia europeană (80%)

 

Proiectul LoCloud îşi propune să dezvolte tehnologia şi serviciile cloud-based pentru a ajuta instituţiile locale mici şi mijlocii să îşi grupeze resursele lor digitale şi să le facă accesibile on-line, prin intermediul Europeana.eu, Biblioteca, Muzeul şi Arhiva Europeană.

 

Comunicat de presă

Prezentare a proiectului la Conferinta Conferinţa ANBPR BiblioPUBLICA cu tema "NOVA BIBLIOTHECA - Provocari şi tendinţe în bibliotecile publice"

Titlul proiectului: Raftul cu inițiativă -Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci

Durata proiectului: mai 2014-iunie 2015  

Finanţare: Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, din cadrul Fondului ONG România

Biblioteca este partener în cadrul proiectului şi va derula un program de voluntariat „Implică-te şi dăruieşte. Fii voluntar!" prin care vor fi înfiinţate mini-biblioteci în interiorul instituţiilor de tipul centre de plasament, centre pentru vârstnici, spitale.

 

Comunicat de presă prima mini-bibliotecă  

Titlul proiectului: Centrul de excelenţă pentru servicii oferite adolescenţilor şi tinerilor adulţi cu vârste cuprinse între 14 şi 25 de ani 

Durata proiectului: 9 luni (ianuarie-septembrie 2013) 

Finanţare: International Research&Exchange  Board (IREX) 

Scopul și obiectivele noului serviciu
Realizarea unor activităţi non-formale pentru dobândirea unor aptitudini de utilizare a noilor tehnologii şi dispozitive IT, crearea posibilităţii de petrecere a timpului liber în mod util şi plăcut pentru categoria de vârstă vizată de proiect.

Obiectivele noului serviciu sunt:

1. Să ofere asistenţă adolescenţilor în dobândirea aptitudinilor necesare utilizării noilor echipamente IT, până la sfârşitul lunii septembrie 2013
Indicatori urmăriţi: numărul de adolescenţi participanţi la activităţi, numărul de ateliere organizate
2. Să încurajeze adolescenţii să se exprime folosind instrumentele digitale disponibile, până la sfârşitul lunii septembrie 2013
Indicatori urmăriţi: numărul de adolescenţi şi tineri participanţi, numărul de activităţi organizate, numărul de materiale realizate de adolescenţi
3. Să contribuie la creşterea gradului de încredere în sine al adolescenţilor, până la sfârşitul lunii septembrie 2013
Indicatori urmăriţi: numărul de materiale ale adolescenţilor publicate pe Internet, număr de ateliere susţinute de adolescenţi voluntari

Vezi şi pagina de facebook  a proiectului! 

 

Titlul proiectului: Vreau să-mi citeşti!

Durata proiectului: 6 luni (ianuarie-iunie 2013)

Finanţare: International Research&Exchange  Board (IREX)

Scopul proiectului este de a instrui bibliotecarii pentru a organiza ateliere de lectură intergeneraționale prin îmbinarea comunicării directe și online pentru creșterea atractivității lecturii. 

Biblioteca Județeanǎ Öctavian Goga" Cluj în parteneriat cu Asociaţia Lean Vision, Biblioteca Municipală „Teodor Murăşanu" Turda, Biblioteca Municipală Dej, Biblioteca Comunală Sănduleşti şi Biblioteca Comunală „Ioan Ploscaru" Frata vor organiza activităţi cu publicul ţintă din comunităţile deservite.  

Vezi şi Blogul proiectului.

 

Titlul proiectului: Europeana Awareness  

Durata proiectului: 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2014

Europeana Awareness este o reţea de bune practici, coordonată de Fundaţia Europeana, care are rolul:

Biblioteca noastră are rolul de coordonator naţional al proiectului. 

Participarea la campania Europeana 1914-1918 

 

Titlul proiectului: Istoria locală @ biblioteca ta (Local History@ Your Library)

Durata proiectului: 1 septembrie 2011-31 august 2012 

Proiectul îşi propune să contribuie la creşterea gradului de utilitate şi implicare în sprijinul educaţiei permanente a bibliotecilor judeţene şi constă în  constituirea unui suport informaţional accesibil prin Internet, conţinând materiale documentare şi informative despre istoria locală a fiecărei zone.

Proiectul va fi în beneficiul elevilor de clasa a patra şi a învăţătorilor, care vor putea accesa  documente în format electronic existente în colecţiile bibliotecilor publice, precum şi ale altor instituţii de profil. Bibliotecarii din bibliotecile publice vor digitiza aceste materiale care vor veni in sprijinul curriculei pentru clasa a patra.

Continutul portalului www.istorielocala.ro va fi construit în baza curriculei şcolare, a recomandărilor profesorilor şi a nevoilor elevilor, care vor fi consultaţi, iar sustenabilitatea se bazează pe parteneriatele Bibliotecilor cu Inspectoratele Şcolare şi instituţiile culturale locale.    

Partenerii proiectului sunt:

Biblioteca Judeţeană "Gh. Şincai" Bihor

Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila

Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj

Biblioteca Bucovinei "I. C. Sbiera" Suceava

Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea 

 

Titlul proiectului: "Cum găseşti o carte de... muncă?"

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga" Cluj a fost declarată câştigătoare a Concursului de Participare Comunitară, organizat de IREX (International Research and Exchanges Board), ediţia noiembrie - decembrie 2010, cu tema "Servicii şi programe inovative în bibliotecă", la secţiunea Servicii şi programe pentru adulţi, cu proiectul „Cum găseşti o carte de... muncă?"  

 

Titlul programului: Biblionet - lumea în biblioteca mea 

Biblionet este un program de cinci ani care le va facilita românilor accesul gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile de formare şi tehnologia furnizată, Biblionet va ajuta bibliotecile să asigure servicii în comunităţile locale.

Pagina web: http://www.biblionet.ro/

 

Titlul proiectului: EDLocal - Facilitarea accesului la documentele digitale locale sau regionale prin intermediul Bibliotecii Digitale Europene (Making local and regional content accessible through the European Digital Library)

Finanţare: Comisia Europeana şi Consiliul Judeţean Cluj
Perioada : 2008-2011 

EDLocal a fost un proiect cu o durată de 3 ani, finanţat de Comisia Europeană prin Programul eContentPlus - Reţele de Bune Practici. Proiectul a început în 1 iunie 2008 şi a durat până în 1 iunie 2011.

 

Scopul proiectului a fost de a facilita accesul la documentele digitale deţinute de instituţiile culturale locale: biblioteci, muzee, arhive, arhive audio-vizuale prin intermediul Bibliotecii Digitale Europene http://www.europeana.eu/, interfaţă creată prin intermediul proiectului Europeana Local (fostul proiect EDLocal) http://www.europeanalocal.eu/eng

 

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga" Cluj a fost partener coordinator de ţară al proiectului. Partenerii naţionali sunt:

 

 1. Arhivele Naţionale - Direcţia Judeţeană Cluj (Cluj County Branch of National Archives of Romania)
 2. Biblioteca Judeţeana „Astra" Sibiu (Sibiu County Public Library "Astra")
 3. Biblioteca Judeţeană „Alex şi Aristia Aman" Dolj (Dolj County Library "Alex şi Aristia Aman")
 4. Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu" Neamţ (Neamţ County Public Library "G. T. Kirileanu")
 5. Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu" Hunedoara (Hunedoara County Public Library "Ovid Densuşianu")
 6. Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi" Iasi (Iaşi County Public Library „Gh. Asachi" Iasi)
 7. Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati" Brăila (Braila County Public Library "Panait Istrati")
 8. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia" Galaţi (Galati County Public Library "V.A. Urechia")
 9. Biblioteca Judeţeană Timiş (Timis County Public Library)
 10. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj (CJPCTC) (Cluj County Centre for the Preservation and Promotion of Traditional Culture)
 11. Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva (Museum of Dacian and Roman Civilisation)
 12. Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu" Maramureş - partener nou

 Un articol interesant:

publicarea în European.eu - probleme soluţii 

 http://www.kosson.ro/resurse-profesionale/22-know-how/518-publicarea-in-europeana-probleme-solutii


Titlul proiectului: SERVICIUL DE BIBLIOTECĂ MOBILĂ ÎN JUDEŢUL CLUJ

 

Parteneri


 

Obiective:

Rezultate aşteptate:

 

Titlul proiectului: Colaborare cu Biblioteca Publică a Voievodatului Maloposka

Parteneriatul derulat de Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga" Cluj şi Biblioteca Publică a Voievodatului Maloposka se derulează din anul 2007.

Lansări de carte poloneză, vernisaje de expoziţii, toate găzduite de biblioteca clujeană, au fost primele activităţi derulate în cadrul parteneriatului. 

În urma vizitei unei delegaţii la Biblioteca Publică a Voievodatului Maloposka s-au pus bazele colaborării profesionale între cele două biblioteci.

Anul 2010 debutează cu un proiect important: Ce ştii tu despre Polonia?

Proiectul propus de partea poloneză este finanţat în totalitate de către Ministerul Afacerilor Externe din Polonia. El va fi derulat în colaborare cu Fundacją Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, cu sediul în Cracovia, Biblioteca Judeţeană din Cracovia şi Institutul Polonez, cu sediul în Bucureşti. 

Pagina web: http://wbp.krakow.pl/ 

 

Titlul proiectului: Campania europeană PICCOLINGO

Biblioteca s-a alăturat Primăriei municipiului Cluj-Napoca, coordonatorul campaniei la nivelul municipiului, în promovarea învăţării limbilor străine de la vârste foarte fragede, prin organizarea unor activităţi culturale şi educative.

 small_certificat Piccolingo.jpg

Ce este Piccolingo? 

 

Titlul proiectului: ENTITLE - Bibliotecile europene împreună în sprijinirea învăţării pe tot parcursul vieţii (Europe’s New libraries Together In Transversal Learning Environments)

Finanţare: Comisia Europeana şi Consiliul Judeţean Cluj
Perioada : 2008-2010 

ENTITLE este un proiect multilateral defăşurat în cadrul programului LLP KA4 - Învăţarea pe tot parcursul vieţii - Diseminarea şi exploatarea rezultatelor/Dissemination and Exploitation of Results 

 

Proiectul are rolul de a sprijini şi multiplica progresul făcut de bibliotecile publice din Europa în domeniul sprijinirii învăţării pentru toate grupele de vârstă şi pentru toate categoriile sociale, prin diseminarea activităţilor din reţelele existente, a proiectelor şi iniţiativelor din acest domeniu.

Proiectul a demarat la 1 ianuarie 2008 şi s-a derulat pe parcursul a 2 ani.

Unul din rezultatele importante ale proiectului este finalizarea unor ghiduri pentru managerii de biblioteci publice şi pentru factorii de decizie. 

Ghidurile ENTITLE  au fost elaborate în comun de cei 12 parteneri ai proiectului. 

Mai multe informaţii găsiţi la adresa: http://www.entitlelll.eu/eng

 


Titlul proiectului: LIBER-IMMS: Servicii interactive de transmitere de mesaje prin Internet şi telefonie mobilă, bazate pe tehnologia RFID, destinate bibliotecilor publice (Public Library RFID based system for interactive Internet & Mobile Messaging Services)

Finanţare: Comisia Europeana şi Consiliul Judeţean Cluj
Perioada : 2005-2006

 

Scopul proiectului:

 

Scopul proiectului a fost de a furniza cetăţenilor un acces mai facil la depozitele culturale şi de a facilita relaţia dintre instituţiile publice şi cetăţeni.

Pentru a atinge acest scop, proiectul a localizat şi testat noi servicii în trei etape, trecând de la scopul intern al bibliotecilor, la cel de al doilea pas focalizat pe serviciile destinate cetăţenilor şi încheind circuitul cu un al treilea pas dedicat în întregime îmbunătăţirii comunicaţiei dintre cetăţeni şi organismele instituţionale, datorită serviciilor de transmitere de mesaje interactive.

 

Titlul proiectului: CALIMERA - Aplicaţii culturale: Medierea accesului la resursele electronice prin instituţiile locale (Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Access)

Finanţare: Comisia Europeana
Perioada : 2003-2005

 

Acţiunea de coordonare CALIMERA, cu o durată de 18 de luni, a fost un proiect de cercetare care şi-a propus să monitorizeze progresele şi soluţiile tehnice rezultate din noile tehnologii (IST - tehnologiile societăţii informaţionale) şi din cercetarea naţională, să le evalueze potenţialul în utilizarea largă de către instituţiile culturale locale.

Proiectul şi-a propus de asemenea să facă cunoscute exemplele de utilizarea a noilor tehnologii, pentru facilitarea accesului publicului larg la valorile moştenirii culturale, în muzee, biblioteci şi arhive, să elaboreze ghiduri prin care soluţiile noi să fie cunoscute de specialiştii acestor instituţii culturale locale.

Ghidurile Calimera

 

Titlul proiectului: LIBECON 2000  Studii de economie a bibliotecilor (A research study into international library economics)

Finanţare: Comisia Europeana DG XIII
Perioada: 1998-2000; 2000-2004

 

Obiectivele proiectului au fost:

 

 

Titlul proiectului: PULMAN - Reţele Avansate Mobile pentru Bibliotecile publice (Public Libraries Mobilising Advanced Networks)

Finanţare: Comisia Europeana
Perioada : 2002-2003

 

Cel de al treilea proiect internaţional finanţat de către Comisia Europeană în care Biblioteca Judeţeană Cluj este partener.

 

Obiectivele proiectului au fost:

 

 

PULMAN îşi va îndrepta, de asemenea, atenţia înspre două direcţii strategice importante:

 

Ghidurile Pulman

 

Titlul proiectului: PubliCA - ACŢIUNE CONCERTATĂ PENTRU BIBLIOTECI (Public Libraries Concerted Action)

Finanţare: Comisia Europeană
Perioada: 1998 - 1999


Biblioteca Judeţeană din Cluj a reprezentat bibliotecile publice din Europa Centrala şi de Est (Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România,Slovacia, Slovenia) în Board-ul PubliCA&PubliCA CEE.
Obiectivul acestui proiect a fost asigurarea unei joncţiuni şi concertării comune între PubliCA şi PubliCA CEE prin stabilirea unui cadrul eficient pentru un management coordonat şi prin asigurarea condiţiilor ca bibliotecile din Europa Centrală şi de Est să participe şi să beneficieze de activităţile în desfăşurare prin PubliCA

 

Titlul proiectului: PLDP - PROIECT DE DEZVOLTARE A BIBLIOTECILOR PUBLICE (Public Libraries Development Project)

Finanţare: Comisia Europeană
Perioada: 1996 - 1997

 

Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj a fost prima bibliotecă publică din România implicată într-un proiect pentru biblioteci al Comisiei Europene. Este una din puţinele biblioteci din ţară care se află în contact permanent cu Comisia Europeană, DGXIII pentru biblioteci. Primul proiect la care am participat a fost Public Library Development Project (PLDP).
Proiectul a avut o durată de 18 luni, în perioada februarie 1996 - iulie 1997 şi un buget de 286.000 ECU.
În urma derulării acestui proiect biblioteca noastră a beneficiat de un sprijin financiar în valoare de 12.500 ECU pentru achiziţionare de tehnică de calcul, iar 11.400 ECU au fost utilizaţi pentru participarea a 12 bibliotecari la diverse stagii de instruire în Anglia şi Olanda. Tot ca urmare a acestui proiect biblioteca noastră a constituit primul Centru de Informaţii Comunitare dintr-o bibliotecă românească.
În urma diseminării informaţiei încă 10 biblioteci judeţene au deschis asemenea centre.

 
PROIECTE NAŢIONALE

Titlul proiectului: "INFORMAŢIA ŞI INTERACŢIUNEA CULTURALĂ - UN NOU CONCEPT ASUPRA BIBLIOTECILOR PUBLICE"


Finanţare: Comisia Europeana, prin Fundaţia Concept şi Ministerul Culturii şi Cultelor
Perioada: 2001-2002


Obiective:

 

 

Titlul proiectului: PROGRAMUL DE AUTOMATIZARE ŞI DEZVOLTARE A SERVICIILOR BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA


Perioada: 1999 - 2001
Finanţare: Ministerul Culturii şi Cultelor

 

Obiective:

 

Parteneri: bibliotecile judeţene , Biblioteca Naţională şi Biblioteca Municipală "M. Sadoveanu" Bucureşti.

 

Titlul proiectului: PROGRAMUL NAŢIONAL PERFORMANTE ROMÂNEŞTI ÎN BIBLIOTECILE PUBLICE - PROBIP 2000


Perioada: 1998 - 2000

 

Obiective:

 


PROIECTE LOCALE

PROGRAMUL DE VOLUNTARIAT PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE

 

Titlul proiectului: Bibliovoluntarii în serviciul comunităţii

 

Iniţiatori proiect:

 

Beneficiari:

 

Parteneri:

 

Scopul proiectului: diversificarea serviciilor externe de bibliotecă pentru persoanele instituţionalizate din judeţul Cluj

 

Obiective:

 

Mai multe informaţii despre voluntariat găsiţi la adresa: http://www.provobis.ro/

 


Proiectul "Biblioteca de arte vizuale"

Parteneri: 

Finanţator: Administraţia Fondului Cultural Naţional

Scopul proiectului este de a crea o bază educaţională prin mijloace vizuale - arte plastice, fotografie arhitectură, sculptură, care să se adreseze cu preponderenţă celor ce nu sunt antrenaţi profesional în această activitate de cunoaştere şi comunicare. 

Lista cărţilor donate prin proiectul "Biblioteca de arte vizuale".

 


Titlul proiectului: ŞCOLI CLUJENE LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „OCTAVIAN GOGA" CLUJ

 

Obiective:

 

 

Titlul proiectului: PROGRAM DE AUTOMATIZARE AL BIBLIOTECII JUDEŢENE "OCTAVIAN GOGA" CLUJ

 

Perioada: 1994 -1995
Finanţare: Fundaţia Soros


Obiectivul acestui proiect a fost creşterea accesului la informaţie şi servirea mai bună a utilizatorilor prin automatizarea serviciilor specifice de bibliotecă.
Scopul acestui proiect a fost modernizarea şi creşterea eficientei serviciilor de bibliotecă.
În urma aprobării proiectului de către Fundaţia Soros biblioteca a achiziţionat tehnica de calcul constând în calculatoare, imprimante, cititoare de barcoduri, scanner precum şi un copiator.