Ultima actualizare: 27-11-2022

 

 

    

Servicii gratuite

 • eliberarea Permisului de intrare pentru pensionari, şomeri şi persoane cu dizabilităţi;
 • vizarea anuală a Permisului de intrare
 • împrumutul de documente la domiciliu prin secţiile de împrumut;
 • consultarea (utilizarea) documentelor în sălile de lectură;
 • rezervarea titlurilor care nu sunt disponibile în momentul solicitării;
 • împrumutul materialelor audio-vizuale şi electronice;
 • studierea şi cercetarea documentelor, manuscriselor, cărţilor rare, iconografiei, hărţilor etc. în original sau facsimile, fotografii, microfilme, denumite "colecţii speciale", în săli destinate acestui scop;
 • asistenţa de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor alfabetice şi sistematice pe fişe, în volume sau în sistem informatizat;
 • informarea bibliografică şi comunitară;
 • accesarea și consultarea bazelor de date ale bibliotecii;
 • acces internet;
 • acces internet wireless;
 • organizarea de programe culturale, evenimente, expoziţii, activităţi educative etc.