Ultima actualizare: 01-02-2023

 

 

    

ANBPR - Filiala Cluj

 

Vineri, 9 aprilie 2021, ora 13.00, a avut loc pe platforma on-line ZOOM Adunarea Generală a Filialei Cluj a ANBPR, dedicată alegerii membrilor Biroului executiv pentru mandatul 2021-2025. Noua structură de conducere a fost aleasă în conformitate cu prevederile Statutului ANBPR.

 

Biroul executiv al Filialei Cluj este format din:

Aura Câmpan - preşedinte

Bogdan Vătavu - vicepreşedinte

Marta Grosu - secretar

Adriana Vele - membru

Lucia Golban - membru