De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Cuprins

[modifică] Inaugurarea, la Cluj, a Sinagogii neologe (Templul Deportaților) de către rabinul de Arad, Sándor Rosenberg. Sinagoga în stil maur a fost ridicată între anii 1886-1887 (07.09.1887)

Între vechile clădiri ale comunității evreiești pot fi amintite Școala primară a comunității în rit neolog de lângă Templul Deportaților, înființată în anul 1904, în care funcționează azi o grădiniță, sinagoga Poale Tzedek (Lucrătorii Dreptății) a meșteșugarilor, de pe strada Barițiu, nr.16, care a funcționat între anii 1922-1974, după care a funcționat ca spațiu al unui depozit, iar din 1997, ca spațiu al Casei Tranzit, sinagoga ortodoxă Sas Hevra, înființată în anul 1898, de pe strada Croitorilor nr. 13, unde ființează azi Institutul de Iudaistică și Istorie Evreiască „Dr. Mosche Carmilly”. La nr. 21, pe aceeași stradă se afla Spitalul Evreiesc, înființat în perioada interbelică, în prezent Clinica Medicală III. Pe strada Tipografiei nr. 25 se află sediul Comunității Evreiești, pe strada David Ferenc nr. 16 este Casa de Rugăciune Ohel Moshe, înființată în 1910, care funcționează și în prezent, iar pe strada Andrei Șaguna nr. 28-30 funcționa mai demult o baie rituală (Mikve) etc. Pe partea stângă a străzii Horea, în direcţia Gării, la numărul 21, se află sinagoga neologă.

Comunitatea evreiască neologă s-a constituit la Cluj în anul 1882, cuprinzând în mare parte reprezentanţi ai marii burghezii şi intelectualităţii sub conducerea lui Vilmos Farkasházi Fischer. Sinagoga destinată acesteia a fost construită între anii 1886-1887, după planurile inginerului feroviar clujean Hegner Isidor, de către firma fraţii Horváth şi firma Reményk Károly.

În tratarea compoziţiei faţadei se îmbină elemente tradiţionale şi de inspiraţie orientală. Cornișa este bogat decorată și se termină la colțuri cu 4 turle mici tipic orientale. Turnurile și intrarea principală sunt de origine maură. Interiorul clădirii a fost refăcut în întregime, fiind conceput în stil neoclasic spre modern.

A fost inaugurată de şef rabinul arădean Sándor Rosenberg, la 7 septembrie 1887.

A fost renovată în anul 1912. Sinagoga a fost bombardată la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, dar a fost refăcută în 1947. La ultima renovare s-au aşezat pe faţadă două plăci comemorative în limba română şi ebraică, conform cărora această sinagogă este un templu memorial în onoarea evreilor din Transilvania de Nord, deportați în 1944 și care au fost exterminați în lagărele naziste. În interiorul sinagogii există mai multe inscripții care fac referire la victimele acelor vremuri precum și lista cu numele rabinilor.

Puținii locuitori evrei ai orașului, care au rămas, formează o singură comunitate care folosește această sinagogă.

[modifică] Bibliografie

  1. Cluj-Napoca de la începuturi până azi : (ghid istoric şi turistic) .- Cluj-Napoca : Clusium, 1995, p.30. ISBN 973-555-090-3
  2. Cluj-Napoca : Ghid turistic, istoric, cultural/Gaal György. – Baraolt-Cluj-Napoca : Editura Tortoma, 2014, p.280-281 ISBN 978-973-8995-17-8
  3. Cluj-Napoca oraş al monumentelor/ed. Dragoş Nicu .- Cluj-Napoca : Studia, 2006, p.63 ISBN 973-8390-37-0 ; ISBN 978-973-8390-37-9
  4. Kalauz a régi és az új Kolozsvárhoz : Kolozsvári séták/Gaal György .- Kolozsvár : Korunk, 1992, p.117.
  5. Traseul Memoriei Evreiești în Cluj-Napoca la http://www.cluj.travel/traseul-memoriei-evreiesti-in-cluj-napoca/2/, accesat la 13 iulie 2016.