De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj în anii 1959-1965. – Cluj : [s.n.], 1965, 386 p.

Volumul este structurat în trei părţi, precedate de un Cuvânt înainte semnat de rectorul universităţii Constantin Daicoviciu şi de un capitol intitulat Dezvoltarea Universităţii în ultimii şase ani. În cadrul acestuia din urmă sunt prezentate Structura şi dezvoltarea Universităţii între 1959-1965, Activitatea didactică (Realizări în plan didactic-educativ, Exigenţă faţă de pregătirea studenţilor, Excursii, Practica pedagogică, Practica în producţie, Contribuţia Universităţii cu cadre pentru producţie), Activitatea ştiinţifică (Munca ştiinţifică. Direcţii principale ale cercetării, Rezultate mai reprezentative, Calificarea şi specializarea cadrelor didactice, Rolul învăţământului ideologic, Publicaţii şi sesiuni ştiinţifice, Munca ştiinţifică a studenţilor, Dezvoltarea bazei materiale a procesului de învăţământ şi de cercetare) şi Realizări sociale (Condiţiile de viaţă şi de studiu a studenţilor, Condiţiile de viaţă şi de muncă ale cadrelor didactice, Relaţii cu instituţii ştiinţifice şi de învăţământ superior din ţară şi de peste hotare, Participarea la manifestări ştiinţifice în străinătate, Vizite ale unor savanţi străini, Schimbul de publicaţii). Textele sunt în limba română, engleză, franceză şi rusă.

Prima parte a volumului este consacrat corpului profesoral şi prezintă: Conducerea Universităţii, Membrii titulari şi corespondenţi ai Academiei Republicii Socialiste România, Cadre didactice distinse cu titluri şi ordine, Membri ai unor societăţi ştiinţifice străine, Cadre didactice declarate doctori-docenţi în ştiinţe în perioada 1959-1965, Cadre didactice care au obţinut titlul de doctor în perioada 1959-1965.

În partea a doua sunt prezentate cele opt facultăţi ale universităţii (Facultăţi, catedre. Cadre didactice, activitatea lor ştiinţifică): Facultatea de matematică-mecanică, Facultatea de fizică, Facultatea de chimie, Facultatea de biologie-geografie, Facultatea de istorie-filosofie, Facultatea de filologie, Facultatea de ştiinţe juridice şi Facultatea de ştiinţe economice. În cazul fiecăreia sunt menţionate: adresa, conducerea (decan, prodecan, componenţa Consiliului ştiinţific), catedrele cu membri lor şi lista principalelor lucrări publicate de aceştia. Prezentările sunt urmate de Situaţia statistică a cadrelor didactice.

Tot în partea a doua a volumului sunt incluse Unităţile didactico-ştiinţifice anexe: Personalul, lucrări ştiinţifice. Este vorba despre Observatorul astronomic, Grădina botanică, Biblioteca centrală universitară.

Partea a treia cuprinde o serie de situaţii statistice referitoare la studenţi: Situaţia statistică a studenţilor înscrişi la cursurile de zi, Situaţia statistică a studenţilor înscrişi la cursurile fără frecvenţă, Situaţia statistică a absolvenţilor de la cursurile de zi, Situaţia statistică a absolvenţilor de la cursurile fără frecvenţă, Situaţia statistică a studenţilor bursieri, Titluri de doctor acordate de Universitate între 1.X.1959-30 IX.1965, Absolvenţii universităţii între 1.X.1959 – 30.IX.1965.

Volumul cuprinde fotografii alb-negru.