De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

A Kolozsvári Állami Magyar Opera 50 éve : [Opera Maghiară de Stat Clujeană la 50 de ani]/Laskay Adrienne. - Kolozsvár: Erdély Híradó Kiadó, 2003, 572 p. ISBN 973-8045-62-2

Volumul este o monografie a Operei Maghiare de Stat Cluj-Napoca.

Primul capitol, Rövid történeti visszatekintés [Scurtă retrospectivă istorică], se apleacă asupra premiselor înfiinţării acestei instituţii de spectacol, cu o întoarcere în timp până în secolul al XVIII-lea. Este marcată în acest capitol în mod particular înfiinţarea Operei Populare. Regăsim consideraţii privind managementul (Eisikovits Miksát – 1948-1950), corpul tehnic, dar şi referiri la ansamblul operei.

Capitolul al doilea se referă la debutul propriu zis al activităţii de spectacol, fiind intitulat sugestiv, Az első bemutató előadások [Primele spectacole]. Enumerarea primelor spectacole, a realizatorilor şi distribuţiei este însoţită de pagini de critică de spectacol, din presa vremii.

Útban a nagyrepertoár felé [În drum spre marele repertoriu], este capitolul în care este prezentată activitatea instituţiei în timpul directoratului lui Kallós József (1950-1952) şi Rónai Antal (1952-1956).

Regăsim descrise aici după modelul anterior, spectacolele, prezentarea fiind susţinută cu colaje din publicaţii ale vremii, exprimând opiniile criticilor privind fiecare spectacol în parte. Acest capitol mai cuprinde fragmente dintr-un interviu cu Kallós József, interviu realizat în anul 1999, în care acesta îşi aminteşte de perioada directoratului său.

O perspectivă amănunţită, ca realizare uniformă cu cea din capitolele anterioare, asupra spectacolelor de operă, operetă şi balet din anii 1956-1973, se regăseşte în capitolul A nemzetközi operarepertoár meghonosodása és kiteljesedése [Împământenirea şi desăvârşirea repertoriului internaţional de operă]. Este vorba despre perioada directoratului regizorului Szinberger Sándor (1956-1973), capitolul încheindu-se cu anul instalării în funcţia de director a lui Hary Béla (1973-1978).

În contextul succesiunii lui Hary Béla la conducerea instituţiei, la încheierea unei adevărate epoci în istoria Operei Maghiare, sunt prezentate câteva concluzii privind activitatea acestei istituţii. Acestea sunt reluate şi cu prilejul prezentării albumul omagial realizat de Jordáky Lajos, lansat la sfârşitul anului 1973, când Opera Maghiară de Stat marca cea de-a 25-a aniversare cu spectacole de gală susţinute între 2 şi 11 decembrie.

Perioadei directoratului lui Hary Béla (1973-1978) îi este consacrat capitolul Huszonöt év után [După 25 de ani]. 5 spectacole de operă, 5 spectacole de operetă, 1 musical, 3 spectacole de balet şi un spectacol compozit se bucură de prezentarea lor atât din perpectiva distribuţiei cât şi al paginilor de critică de spectacol apărute în presa vremii.

Hat év – harom igazgató [Şase ani – trei directori], este capitolul dedicat în realitate perioadei scurte de directorat îndeplinită de Kriza Ágnes (1977-1978) şi perioadei directoratului lui Márki Zoltán (1978-1981).

Capitolul Megkezdődik az intézmény lassú leépülése [Începe declinul lent al instituţiei], prilejuieşte descrierea spectacolelor din timpul directoratului lui Sigmond István (1981-1983) şi Hary Béla (1984-1989), o vreme în care contextul vieţii politice, economice şi sociale a influenţat într-o manieră tot mai nefastă evoluţia vieţii artistice în ansamblu, şi în particular a Operei Maghiare. La finalul acestui capitol nu lipsesc concluziile asupra perioadei 1973-1989, o evaluare în primul rând calitativă, care evidenţiază declinul, dar şi pe cei care au încercat prin activitatea lor şi dăruire să menţină stindardul şi chiar să performeze.

O nouă etapă în viaţa Operei a început cu anul 1989, fapt subliniat de capitolul 1990 után [După 1990]. Se regăsesc astfel aici consideraţii privind transformările suferite de Operă sub diferite aspecte, precum management (director Simon Gabor), personal, imobil, activitatea artistică fiind redată prin descrirea în continuare a reprezentaţiilor.

Un capitol distinct, Az 50 éves évforduló [Aniversarea de 50 de ani], este dedicat manifestărilor aniversare dintre 16-19 decembrie 1998. Tot aici poate fi parcursă o trecere în revistă a concluziilor pe marginea ultimilor 8 ani de activitate.

Practic, istoricul, ca reconstituire cronologică a spectacolelor, se încheie cu ultimele patru stagiuni şi jumătate de după aniversarea de 50 de ani a Operei Maghiare clujene - Még négy es fél évad [Încă patru stagiuni şi jumătate].

Ultimul capitol, intitulat Egy kis statistika [O mică statistică], oferă o perspectivă de ansamblu a activităţii operei prin prisma interpretării statistice, bazată pe date referitoare la perioada 1948-1973 şi 1990-2003. Sunt delimitate tendinţe privind evoluţia repertoriului, ca număr de titluri şi reprezentaţii pe genuri, titluri şi nume de creatori care au fost frecventaţi mai mult şi cu mai mult succes în aceste intervale de timp, concluzii care sunt formulate prin interpretarea datelor statistice.

Anexele [Függelék] cuprind: A bemutatók adatai évadonként, idörendi sorrendben [Datele spectacolelor pe stagiuni, în ordine cronologică], Az opera alkalmazottainak névsora 1948-2003 között [Tabel nominal al angajaţilor operei între 1948-2003], Színes képek [Fotografii color].