De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

A Kolozsvári Önkéntes Mentő-Egyesület jelentése az 1906 évről = Raportul Societății Voluntare de Salvare Cluj pe anul 1906/Konrádi Dániel. – Kolozsvár : Nyomtatott Ajtai K. Albert Könyvnyomdájában, 1907, 38 p.

Anuarul se deschide cu un raport pe anul 1906, prezentat adunării Societății. Sunt atinse aspecte de natură financiară, personal, ajutoare și donații oferite societății, cursuri susținute, plecări sau decese din rândul membrilor societății, schimbări la nivelul conducerii societății.

Sunt prezentate în continuare distincțiile oferite membrilor societății. Urmează o serie de tabele care ilustrează activitatea Societății Voluntare de Salvare din Cluj pe anul 1906. Primul tabel este o ilustrare lunară și pe tipuri de intervenții efectuate în anul 1906, un total de 3144 de cazuri reprezentând accidente, transport bolnavi, etc. Fiecare categorie de intervenții este detaliată în continuare cu date statistice concrete. Un alt tabel ilustrează activitatea Societății pe ani, începând din ian. 1892 de la înființare și până în 1906, detaliat pe tipuri de intervenții. Aceste prezentări sunt urmate de enumerarea cursurilor susține, pe ani, din 1901 până în 1906, cu titularul cursului și grupul țintă. Sunt prezentați apoi, nominal, membrii societății, pe categorii: membri pe viață, membri fondatori, susținători, membri ordinari. Urmează prezentarea, cu funcțiile deținute, a membrilor Comitetului Societății Voluntare de Salvare din Cluj și a membrilor activi în 1906, medici, studenți. O altă situație prezintă donațiile către societate din anul 1906. La sfârșit sunt cuprinse date financiare pentru anul 1906 și cele previziunile pentru 1907. Anuarul se încheie cu o prezentarea Stației de Salvare și a celor care locuiau permanent în acest spațiu.