De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare
Studiul introductiv, intitulat A kolozsvári magyar zenés szinpad száznyolcvan éve = O sută optzeci de ani de scenă muzicală maghiară clujeană, este semnat de Benkő András.

Primul capitol, A zenés szinpad előzményei Erdélyben a XVI-XVIII. században = Premisele scenei muzicale în Ardeal în secolul XVI-XVIII, prezintă începuturile primelor spectacole muzicale susținute în școli ardelene, în perioada reformei în școlile protestante, mai ales săsești și în cele catolice din inițiativa iezuiților. Rolul muzicii în dramele școlare a crescut în sec. al XVII-lea, realizându-se spectacole cu coruri, arii, sau chiar piese muzicale. Ultima treime a secolului al XVIII-lea a fost perioada dezvoltării teatrului în afara școlii, prin trupe ambulante, între acestea fiind și trupe ambulante de operă. Pe scenele europene deja opera își câștigase locul. Capitolul punctează și apariția primelor teatre permanente și, în acest context, constituirea la Cluj a unei trupe permanente de teatru.

Capitolul al doilea este intitulat Zenés játékok az állandó kolozsvári szintársulat működésének első három évtizedében (1792-1821) = Piese muzicale în primele trei decenii de funcționare ale trupei permanente de teatru clujene. În prima parte a acestuia sunt urmăriți anii 1793-1803, apoi stagiunile, fiecare în parte, din 1803 până în 1820. Un alt subcapitol este Az első évad a Farkas utcai közszinházban és az első ismert magyar opera (1821-1822) = Prima stagiune în teatrul din strada Lupilor și prima operă maghiară cunoscută (1821-1822). Perioada 1823-1849 este surprinsă în subcapitolul Zenés szinpadi művek a köszinházban a szabaságharc leveréséig (1823-1849) = Opere muzicale de scenă în teatrul public până la înfrângerea revoluției (1823-1849), cu o analiză pe stagiuni. În mod similar, cu o abordare pe stagiuni, este delimitată și vizualizată perioada 1850-1905, în subcapitolul Zenés szinpad Kolozsváron a XIX. század második felében és a századfordulón (1850-1905) = Scena muzicală la Cluj în a doua jumătatea secolului al XIX-lea și la cumpăna secolelor (1850-1905).

Al treilea capitol se oprește asupra perioadei directoratului lui Janovics Jenő, Zenés előadások Janovics Jenő igazgatásának időszakában (1905-1932), perioada de până la 1948 fiind subiectul subcapitolului Operett és népszinmű a következő másfél évtizedben (1932-1948) = Operetă și teatru popular în următorul deceniu și jumătate (1932-1948).

Ultimul capitol reface istoricul operei din 1948 până în anul 1973, fiind intitulat Az Állami Magyar Opera Negzedszázada (1948-1973) = Un sfert de secol al Operei Maghiare de Stat.

Volumul conține Bibliografie (Bibliográfia), Note (Jegyzetek) și Anexe (Függelék). Anexele cuprind o listă alfabetică a operelor muzicale prezentate în limba maghiară la Cluj între anii 1793-1904; documente pentru o istorie a scenei muzicale maghiare clujene, cuprinzând fotografii alb negru cu artiști, compozitori, clădirea teatrului din strada Lupilor (Kogălniceanu de azi), cea din piața Avram Iancu și a Teatrului Maghiar de Stat de azi, afișe, programe de spectacole; o listă alfabetică a operelor muzicale din programele perioadei directoratului lui Janovics Jenő (1905-1933); o listă tot alfabetică a spectacolelor muzicale maghiare susținute în perioada 1933-1948; o listă a spectacolelor susținute între 1948-1973. Volumul se încheie cu Indice de nume (Névmutató).