De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Activitatea ştiinţifică la Institutul de istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca : Comunicări prezentate la Simpozionul ştiinţific „90 de ani de existenţă a Institutului de istorie din Cluj : 1920-2012. Locul institutului în cercetarea istorică din România : organizat în cadrul „Zilelor academice clujene” : (Cluj-Napoca, 1-2 iunie 2010)/Academia Română, Filiala Cluj-Napoca. – Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2011, 240 p. ISBN 978-973-45-0642-2

Volumul este îngrijit de prof.dr. Nicolae Edroiu, care semneză şi Prefaţa.

Prima parte a acestuia, sub titlul Şedinţa de deschidere a „Zilelor Academice Clujene”, Ediţie jubiliară dedicată împlinirii a nouă decenii de viaţă academică românească la Cluj (1 iunie 2010), cuprinde mesajele rostite cu acest prilej de către acad. Ionel Haiduc, acad. Dan Berindei, acad. Alexandru Vulpe, acad. Ştefan Ştefănescu, acad. Alexandru Zub şi prof. dr. Victor Spinei. Au mai fost incluse aici, Decretul prezidenţial cu privire la conferirea unor ordine şi Raportul acad. Emil Burzo, preşedintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române. Partea a doua, Simpozionul ştiinţific: „90 de ani de existenţă a Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2012. Locul Institutului în cercetarea istorică din România” (2 iunie 2010), conţine lucrările susţinute cu acest prilej: Cuvântul de deschidere: Contribuţia Institutului de Istorie din Cluj la publicarea izvoarelor istorice (1920-2010)/Nicolae Edroiu, Institutul de Istorie din Cluj între anii 1945-1949/Camil Mureşanu, Din istoria Institutului de Istorie din Cluj. Anul 1948/Aurel Răduţiu, Din istoricul colectivului de Istorie medie al Institutului. Realizări şi perspective/Susana Andea, Editarea Conscripţiei fiscale a Transilvaniei din 1750. Istoric şi perspective/Remus Câmpeanu, Istoricul publicării izvoarelor istorice referitoare la Răscoala lui Horea (1784) sub egida Institutului de Istorie din Cluj/Nicolae Edroiu, Colecţia de documente „Revoluţia de la 1848-1849 în Transilvania”. Pagini din trecut şi prezent/Gelu Neamţu, „Perfidul Albion” şi Revoluţia de la 1848-1849 în spaţiul românesc. Surse arhivistice inedite de la Public Record Office – Londra/Varga Attila, Colectivul de editare a documentelor privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania. 1849-1918. Scurt istoric/Dumitru Suciu, Sectorul de istorie contemporană. Unitate în diversitate (1918-2010)/Gheorghe Iancu, Din istoricul elaborării unei mari lucrări: Bibliografia Istorică a României/Gheorghe Hristodol, În loc de încheiere/Nicolae Edroiu. La final a mai fost cuprins un articol omagial dedicat profesorului Keith Hitchins la împlinirea a 80 de ani [In honorem Keith Hitchins – 80/Vasile Puşcaş].

La finalul volumului au fost incluse câteva fotografii alb-negru.