De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Actorul Ion Stănescu-Papa/N. Georgescu-Tistu. – Cluj : Editura Revistei „Societatea de Mâine”, 1927, 27 p.

Cuvântul înainte, intitulat Ion Stănescu-Papa, este un omagiu adus actorilor în general, anunţând scopul borşurii de a prelungi memoria unui actor, „care şi-a avut rolul lui în teatrul românesc”. Paginile următoare, Crâmpeie din viaţă de actor, este o scurtă schiţă biografică a actorului Ion Stănescu-Papa.

Născut în anul 1873 la Târgovişte, a activat în mai multe trupe de teatru, pentru a ajunge la Teatrul Naţional din Craiova, unde a parcurs toate treptele şi gradele actoriceşti. În bunătatea lui, aici, Ion Stănescu a fost numit şi „Papa”. În anul 1919, a fost angajat la Teatrul Naţional din Cluj, contribuind la aşezarea temeliilor aşezământului cultural de aici. A fost nu numai interpret principal, dar şi director de scenă, membru în consiliul de administraţie al teatrului, profesor la Conservatorul din Cluj.

Georgescu-Tistu evocă în aceste pagini ampla manifestare organizată la Teatrul Naţional în martie 1924, cu prilejul sărbătoririi a treizeci de ani de carieră actoricească ai lui Ion Stănescu-Papa. Sărbătoarea este descrisă amănunţit, fiind inserate fragmente din discursurile rostite cu acest prilej de Zaharia Bârsan şi Alexandru Hodoş. În ultima parte, este rememorat sfârşitul actorului, cu fragmente din presa timpului, scrise cu prilejul acestei despărţiri.

'Sub titlul În lumina rampei, autorul elogiază calităţile actorului, cu fragmente din cronici de teatru apărute în publicaţiile timpului. În continuare, sunt prezentate Prelucrări şi traduceri de piese realizate de Ion Stănescu-Papa. Totodată sunt prezentate O parte din rolurile jucate de actor.

Broşura din colecţiile Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj, poartă o dedicaţie lui A. Bena, director al Conservatorului, semnată de N. Georgescu-Tistu.