De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare
Almanahul a fost publicat la zece ani de la Unire, urmărind, așa cum reiese și din Prefață, să prezinte activitatea studențimii în acest interval de timp.

Prefața este urmată de Cuvântarea Regelui Ferdinand la Centrul studențesc „Petru Maior”, ținută cu ocazia inaugurării Universității românești din Cluj (2 febr. 1920) și de cea a lui Miron Cristea (Cuvântarea ținută la congresul studențesc de la Constanța în 1894 de Miron Elie Cristea, reprezentantul studenților români dela Budapesta).

Fragmente conținând îndemnuri către studenți, fragmente cu caracter memorialistic, fragmente literare ori poetice inserate în continuare în almanah, sunt semnate de Nicolae Iorga (Datoria studențimii ardelene), Iuliu Maniu (Către studențimea clujeană), Emil Hațieganu (Amintiri din trecut), Nicolae Ivan (Icoane din trecut), Octavian Goga (Dela Petru Maior de demult...), Alexandru Vaida Voevod (Un episod înălțător din viața membrilor Soc. „Petru Maior” din Budapesta), Ion Agârbiceanu (În sat), Nicolae Drăganu (Preocupări la „Petru Maior”), Alexandru Ciura (La cincisprezece Martie. Note cu creionul), Zaharia Bârsan (semnatar al poeziilor Veneția, Seara, Noapte), Onisifor Ghibu (Casa studenților clujeni), Sebastian Stanca (Un an de criză), Ioan Lupaș (1918 – Note istorice-), Victor Stanciu (Rolul Societății „Petru Maior”), Emil Țeposu (Din trecutul Societății Academice „Petru Maior” – Amintiri- (1909-1914)), Valeriu Moldovan (Amintiri), Elie Dăianu (Studenții din Cluj înainte de Unire (1872-1914)), Vasile Goldiș (Îndrumări (Fragment din scrisoarea adresată studențimei clujene.)), Iuliu Hațieganu (Asistența studenților în Universitate), I.C. Cătuneanu (Faptă rodnică), Teodor Murășeanu (semnatar al poeziilor Jertfa, Glasuri în noapte, O, gândule...), Victor Onișor (Amintiri dela Societatea de lectură „Petru Maior”), Liviu Rebreanu (Învățătorul), Vasile Stoica (O ședință a Societății „Petru Maior” în Darnița), Constantin Stanca (Amintiri din anii de student), Dumitru Antal (Societatea „Petru Maior” în ultimul ei an de funcționare la Budapesta), Emil A. Dandea (Mișcările studențești din anul 1918), Ion I. Moța (Spasmul și concluzia lui).

Almanahul mai cuprinde un istoric al societății studențești „Petru Maior” semnat de Octavian F. Popa (Carmen saeculare. Societatea Academică „Petru Maior” 1862-1919-1929), urmat de prezentări ale Societăților studențești clujene. Astfel, sub titlul Societățile Studențești pe Facultăți și Academii sunt reunite scurte istorii ale acestora. Este vorba despre: Societatea Studenților în Drept, Societatea Studenților în Filosofie și Litere, Societatea Studenților în Medicină, Societatea Studenților în Farmacie, Societatea Studenților în Științe, Societatea Studenților în Agricultură, Asociația studenților Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale, Societatea Studenților în Agricultură, Societatea academică „Credința Ortodoxă” a studenților în teologie. La acestea se adaugă cercurile regionale: Cercul Cultural „Alba Iulia”, Cercul Studenților Universitari „Valea Arieșului”, Cercul Academic Bănățean, Secția Cluj, Cercul Studenților din Țara Bârsei, Cercul cutural „Câmpia și Mureșul superior”, Cercul Cultural „Câmpia Transilvaniei”, Cercul Studenților Someșeni „George Coșbuc”, Societatea național-culturală „Crișana”, Cercul Studenților Făgărășeni, Cercul Studenților Universitari Hunedoreni, Clubul Academic Român Maramureșan, Societatea Studențească „Moldova Întregită”, Cercul Studențesc Oltean, Societatea culturală „Sălăgeana”, Societatea Culturală „Junimea Sătmăreană”, Centrul Regional al Studenților Universitari din Sebeș-Alba, Cercul Studenților Universitari Sibieni, Societatea Academică „Someșana”, Cercul Cultural „Valea Târnavelor”. Aceste prezentări se încheie cu fragmentul rezumativ Zece ani de viață studențească la Cluj.

Volumul se încheie cu Răspunsul la cârtirea carea s-au dat personei lui Petru Maior autorului Istoriei ceii pentru începutul românilor în Dachia, publicat la Buda în anul 1814.