De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Amintiri/Alexandru Lapedatu; pref., ed. îngrijită, note şi comentarii Ioan Opriş. – Cluj-Napoca : Editura Albastră, 1998, 299 p. ISBN 973-9215-75-0

În Prefaţa la acest volum memorialistic, Ioan Opriş conturează biografia lui Alexandru Lapedatu, începând cu perioada copilăriei şi a studiilor. Este menţionată activitatea didactică a lui Alexandru Lapedatu la Universitatea Daciei Superioare de la Cluj, activitatea sa în calitate de deţinător al unor demnităţi şi funcţii, în fruntea Arhivelor Statului, ca senator, ministru al Cultelor şi Artelor, membru şi preşedinte al Academiei Române. Nu în ultimul rând, este prezentată activitatea sa în domeniul ocrotirii monumentelor din Transilvania.

Aşa cum se subliniază şi în prefaţă, lucrarea este compusă din însemnări, reflecţii şi amintiri scrise de Al. Lapedatu, în diferite etape, majoritatea în ultima parte a vieţii, fiind vorba de fapt de ultima lucrare a istoricului Lapedatu. La puţin timp după definitivarea lucrării, acesta s-a stins la închisoarea din Sighet, la 30 august 1950.

În Nota asupra ediţiei, se arată că Amintirile reprezintă o revizuire a lucrării Scrieri alese, publicată în anul 1985, cuprinzând articole, discursuri şi cuvântări elaborate de Al. Lapedatu între anii 1902-1943, cărora li s-au adăugat Amintirile sale scrise spre sfârşitul vieţii şi Jurnalul de la Moscova. În această ediţie nu au mai fost cuprinse articolele şi discursurile, dar s-au extins amintirile, cu părţi care nu au putut fi publicate în ediţia precedentă.

Amintirile sunt structurate în următoarele capitole: Întoarcerea mea la Iaşi, Anii mei de liceu, Iaşul anilor mei de studii, Doi ani de încercări zadarnice, Pe drumul dispoziţiilor şi aptitudinilor fireşti, Anii studiilor mele istorice, Activitatea ştiinţifică în timpul studiilor, Momente mai importante pentru viaţa şi cariera mea între 1908-1916, Anii de refugiu la Iaşi, Jurnalul de la Moscova, Întoarcerea în ţară, Pe drumul larg al vieţii, Amintiri despre problemele politice de guvernare, La Academie.

Volumul este însoţit de o parte consistentă de note şi comentarii, iar la final, de fotografii şi documente relevante de arhivă personală, însoţite de comentarii explicative.