De la Memorie şi cunoaştere locală

Revizia pentru 30 mai 2017 09:23; Ghizela (Talk | contribuţii)
(dif) ←Versiunea anterioară | afişează versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: Navigare, căutare
Volumul, publicat de direcțiunea liceului, cuprinde anuarele liceului pe anii școlari 1930-1931, 1931-1932, 1932-1933 și 1933-1934. Acestea continuă seria Anuarelor Liceului din Cluj al Statusului Rom. Cat. Transilvănean. Fiecare număr tipărit este bilingv, cu variantă în limba română și maghiară.

Anuarul pe anii 1930-1931 cuprinde Istoricul liceului romano-catolic de băieți din Cluj. Acesta este urmat de Cronica anului școlar 1930-1931, cu referiri la schimbări de la nivelul corpului profesoral (pensionări, noi numiri), durata anului școlar, inspecții, starea religioasă și morală a elevilor și Congregațiunea Mariană (cu informații privind educația religioasă a elevilor), starea instrucțiunii și a disciplinei, starea sanitară, serbări, asociații școlare, educația artistică, educația fizică, membri comitetului școlar, evenimente aniversare. Anuarul mai cuprinde o listă a membrilor corpului profesoral, cu menționarea disciplinei predate, clasele la care profesorul a predat, număr de ore, precum și vechimea în muncă. Aceasta este urmată de prezentarea activității literare și culturale a cadrelor didactice. Anuarul mai cuprinde un fragment cu referire la Mijloacele de învățământ: Biblioteca „Lyceum”, Muzeul de filologie clasică și colecțiunea numismatico-arheologică, Muzeul de geografie și istorie, Muzeul de științele naturale, Muzeul de științele fizico-chimice, Muzeul de igienă, Muzeul de desen, Biblioteca tinerimii și Muzeul de gimnastică. Tot în anuar se regăsesc aspecte privind activitatea de asistență socială, date despre ajutoare acordate elevilor nevoiași, referiri la sume destinate premierii elevilor cu diferite prilejuri, donatori. De asemenea, sunt inserate aici și date cu privire la Internatul Maria Terezia, precum și informații privind Starea averilor Fondațiunilor și Fondurilor păstrate la Institut la 1 iulie 1931. Ultima parte a anuarului cuprinde Tabloul și progresul elevilor, o situație nominală, pe clase, cu precizarea notei la purtare și a mediei generale. Tot aici pot fi consultate Date statistice despre elevii liceului pe 1930-1931 (situație numerică, confesiune, naționalitate, vârstă, domiciliul părinților, ocupația părinților, situație materială, familială, cetățenie, promovabilitate, starea de sănătate, cazuri disciplinare, limba maternă, cunoașterea limbii române, maghiare, respectiv germane, situația absențelor și situația la purtare), date statistice despre examenle de corigență și nu în ultimul rând informații privind examenele finale.

Structura anuarelor este identică, datele fiind actualizate corespunzător fiecărui an școlar.