De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Anuarul, publicat de directorul Dr. Vențel Biró, se deschide cu Cronica anului școlar 1928-1929, cu referiri la schimbări de la nivelul corpului profesoral (pensionări, noi numiri), durata anului școlar, inspecții, starea religioasă, morală a elevilor și Congregațiunea Mariană (cu informații privind educația religioasă a elevilor), starea instrucțiunii și a disciplinei, starea sanitară, serbări, educația artistică, instrucțiunea practică, excursii, educația fizică, membri comitetului școlar, evenimente aniversare, cercetășie. Anuarul mai cuprinde o listă a membrilor corpului profesoral, cu menționarea disciplinei predate, clasele la care profesorul a predat, număr de ore, precum și vechimea în muncă. Aceasta este urmată de prezentarea activității literare și culturale a cadrelor didactice. Anuarul mai conține un fragment cu referire la Mijloacele de învățământ: Biblioteca „Lyceum”, Muzeul de geografie și istorie, Muzeul de științele naturale, Colecția numismatico-arheologică, Muzeul de științe fizico-chimice, Muzeul de muzică, Biblioteca tinerimii. Tot în anuar se regăsesc aspecte legate de activitatea de asistență socială, date privind ajutoare acordate elevilor nevoiași, referiri la sume destinate premierii elevilor cu diferite prilejuri, donatori. De asemenea, sunt inserate aici și date cu privire la Internatul Maria Terezia, precum și informații privind Starea averilor Fondațiunilor și Fondurilor păstrate la Institut la 1 iulie 1929. Ultima parte a anuarului cuprinde Tabloul și progresul elevilor, o situație nominală, pe clase, în care elevii sunt împărțiți în: premianți cu laudă, premianți, promovați, corigenți, repetenți. Tot aici pot fi consultate Date statistice despre elevii liceului pe 1928-1929 (situație numerică, confesiune, naționalitate, vârstă, domiciliul părinților, ocupația părinților, situație materială, familială, cetățenie, promovabilitate, starea de sănătate, cazuri disciplinare, limba maternă, cunoașterea limbii române, maghiare, respectiv germane, situația absențelor și situația la purtare), date statistice despre examenele de corigență și, nu în ultimul rând, informații privind examenele finale.

Anuarul este bilingv, cu variantă în limba română și maghiară.