De la Memorie şi cunoaştere locală

Revizia pentru 30 mai 2017 09:18; Ghizela (Talk | contribuţii)
(dif) ←Versiunea anterioară | afişează versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: Navigare, căutare
Anuarul se deschide cu Cronica anului școlar 1929-1930, cu referiri la schimbări de la nivelul corpului profesoral (pensionări, noi numiri), durata anului școlar, inspecții, starea religioasă și morală a elevilor (cu informații privind educația religioasă a elevilor), starea instrucțiunii și a disciplinei, starea sanitară, serbări școlare, asociații școlare, cooperativa școlară, educația artistică, educația fizică, membri comitetului școlar, jubileul liceului. Anuarul mai cuprinde o listă a membrilor corpului profesoral, cu menționarea disciplinei predate, clasele la care profesorul a predat, număr de ore, precum și vechimea în muncă. Aceasta este urmată de prezentarea activității literare și culturale a cadrelor didactice. Anuarul mai cuprinde un fragment cu referire la Mijloacele de învățământ: Biblioteca „Lyceum”, Muzeul de filologie clasică, Muzeul de geografie și istorie, Colecția numismatico-arheologică, Muzeul de științe naturale, Muzeul de științe fizico-chimice, Muzeul de igienă, Muzeul de desen, Muzeul de muzică, Biblioteca tinerimii și Muzeul de gimnastică. Tot în anuar se regăsesc aspecte privind activități de asistență socială, date privind ajutoare acordate elevilor nevoiași, referiri la sume destinate premierii elevilor cu diferite prilejuri, donatori. De asemenea, sunt inserate aici și date cu privire la Internatul Maria Terezia, precum și informații privind Starea averilor Fondațiunilor și Fondurilor păstrate la Institut la 1 iulie 1930. Ultima parte a anuarului cuprinde Tabloul și progresul elevilor, o situație pe clase, în care elevii sunt împărțiți în următoarele categorii: promovați cu laudă, premianți, promovați, corigenți, repetenți, retrași. Tot aici pot fi consultate Date statistice despre elevii liceului pe 1929-1930 (situație numerică, confesiune, naționalitate, vârstă, domiciliul părinților, ocupația părinților, situație materială, familială, cetățenie, promovabilitate, starea de sănătate, cazuri disciplinare, limba maternă, cunoașterea limbii române, maghiare, respectiv germane, situația absențelor și situația la purtare, dar și orientarea profesională probabilă a elevilor), date statistice despre examenele de corigență și nu în ultimul rând informații privind examenele finale.

Publicație este bilingvă, cu variante în limba română și maghiară.