De la Memorie şi cunoaştere locală

Revizia pentru 1 noiembrie 2011 09:39; Ica (Talk | contribuţii)
(dif) ←Versiunea anterioară | afişează versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: Navigare, căutare

Anuarul Universităţii „Babeş-Bolyai” 2002 / ed. de Rectoratul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca : Ed. Presa Universitară Clujeană, 2002, 179 p. ISBN 973-610-097-9

Volumul cuprinde într-o primă parte informaţii despre Universitatea „Babeş-Bolyai”, iar apoi în partea a doua se prezintă detaliat, facultăţile ce intră în structura şi componenţa Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca în anul universitar 2001-2002.

Anuarul începe cu o scurtă prezentare a Universităţii „Babeş-Bolyai”, universitate cu tradiţie, cu renume atât în România cât şi în Europa Centrală, care fructifică o istorie îndelungată. Prezentarea universităţii este semnată de către rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Prof. Univ. Dr. Andrei Marga.

În această prezentare, rectorul explică, prin ce se remarcă în fapt universitatea, atuurile şi performanţele universităţii clujene la nivel internaţional, valorificarea unor programe americane şi europene, relaţiile pe care aceasta le-a stabilit cu reprezentanţele şi instituţiile altor ţări, centre culturale, centre de studii şi cercetări, diferite institute şi asociaţii regionale ale universităţii, biblioteci (atât biblioteci specializate cât şi biblioteci universitare).

Urmează prezentarea rectoratului universităţii, care reprezintă conducerea academică a universităţii. Din Colegiul Senatului Universităţii, în anul universitar 2001-2002 fac parte: rectorul, prof. univ. dr. Andrei Marga şi prorectorii: prof. univ. dr. Nicolae Bocşan, Paul Şerban Agachi, Kasa Zoltan, Néda Arpád, Wolfgang Breckner, Vasile Cristea, cancelarul general prof. dr. Mircea Miclea, directorul general al UBB Tudor Cristian. Tot aici sunt prezentate responsabilităţile fiecăruia în parte şi o fotografie a fiecărei personalităţi.

În continuare este prezentat Senatul Universităţii care e format din: rectorul preşedinte, prorectori, cancelarul general, decanii facultăţilor, profesori universitari, studenţi, directorul general al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”, directorul general al Grădinii Botanice, directorul departamentului de pregătire a personalului didactic, directorul general al UBB.

După prezentarea Senatului Universităţii este prezentat Marele Senat al Universităţii. Senatul Universităţii are 101 membri (76 cadre didactice şi 25 de studenţi). Din Marele Senat al Universităţii fac parte şi deţinătorii de titluri Doctor Honoris Causa, alte personalităţi, managerii de firme, prelaţi, autorităţile locale.

În paginile următoare ale volumului sunt enumerate şi prezentate consiliile şi comisiile Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai” în anul universitar 2001-2002.

Sunt enumerate un număr de 5 consilii: 1. consiliul pentru învăţământ, 2. consiliul pentru cercetare ştiinţifică, 3. consiliul pentru reformă şi dezvoltare, 4. consiliul pentru finanţare, 5. consiliul de integrare Euroatlantică.

În cadrul acestor consilii sunt prezentate comisiile responsabile pentru diverse probleme, sunt enumeraţi membrii comisiei, şeful şi secretarul comisiei, iar la sfârşit, obiectivele imediate ale comisiei respective.

În capitolul 7 este prezentată administraţia universităţii şi serviciile, începând cu Consiliul de administraţie, Secretariatul rectoratului (fiecare secretar cu funcţia şi responsabilităţile sale). Tot în acest capitol sunt prezentate Direcţia Generală Administrativă, structura şi domeniul său de activitate, componenţa sa, precum şi componenţa serviciilor universităţi (11 servicii).

Capitolul 8 al anuarului prezintă structura Universităţii „Babeş-Bolyai” pe anul universitar 2001-2002. Sunt enumerate cele 19 facultăţi din structura universităţii, iar apoi sunt menţionate catedrele din structura Universităţii „Babeş-Bolyai”, acestea fiind enumerate în cadrul fiecărei facutăţi în parte.

În capitolul 9 sunt prezentate centrele universităţii şi departamentele acesteia. La începutul capitolului este prezentat Centrul de Formare Continuă şi învăţământ la distanţă cu: date generale de contact, coordonator, colectivul centrului, directori, secretari. Este făcută apoi prezentarea efectivă a centrului cu posibilităţile de studiu, oferta centrului, baza materială obiective şi activităţi.

Pe aceeaşi schemă de prezentare sunt amintite şi restul centrelor: Centrul de cooperări internaţionale, Centrul de consultanţă psihologică şi orientare profesională, Compartimentul de imagine al UBB, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Departamentul de asigurare a calităţii, Centrul de management strategic, centrele de limbi moderne (ALPHA, LINGUA), Departamentul de informatizare şi statistică. Capitolul se încheie cu prezentarea detaliată a Institutului de Cercetări Experimentale Interdiscilinare. Acest institut cuprinde 5 centre de cercetare, laboratoare complementare şi o bibliotecă.

Capitolul 10 al anuarului, intitulat sugestiv Facilităţi cuprinde scurte prezentări ale principalelor instituţii ce se află în relaţie directă cu Universitatea „Babeş-Bolyai”.

La începutul capitolului este prezentată Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” ca o bibliotecă mare din Transilvania, cu un profil enciclopedic, ştiinţific şi didactic, fiindu-i subliniat datorită colecţiilor sale şi caracterul muzeal. Este prezentat un scurt istoric al bibliotecii după care sunt redate câteva detalii cu privire la următoarele aspecte: colecţii, dezvoltarea acestora, săli de lectură, serviciile oferite şi calitatea acestora, personalul bibliotecii, sisteme şi tehnici noi în activitatea de bibliotecă.

În continuare, tot în acest capitol este prezentată Grădina Botanică „Alexandru Borza”: caracterul instituţiei, anul înfiinţării, organizarea ei, personalul, activităţile ce se desfăşoară aici, activitatea ştiinţifică şi publicaţiile editate de personalul Grădinii Botanice din Cluj.

Sunt prezentate apoi şi parcul sportiv „Iuliu Haţieganu” (anul în care a fost creat, suprafaţa, scopul pentru care a fost înfiinţat, facilităţile pe care le oferă), observatorul astronomic (personal, activitatea pe care o desfăşoară, scopul activităţilor, baza materială), editurile şi resursele tipografice (e prezentată editura „Presa Universitară Clujeană” şi revista „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, cu anul înfiinţării, activitatea editorială, 24 de colective redacţionale şi 24 de serii, periodicitatea revistei).

La sfârşitul acestui capitol mai sunt prezentate în mod detaliat şi: 1. muzeele universităţii, 2. muzeele de ştiinţe ale naturii (5 la număr), 3. spaţiile de cazare, 4. Casa universitarilor, 5. baza de practică şi sălile de conferinţe, 6. Centrul de simpozioane şi conferinţe de la Arcalia, 7. Cabana „Beliş” şi o listă a sălilor de conferinţe ale UBB, cu denumirea sălii şi localizarea ei.

Capitolul 11 al anuarului intitulat „Universitatea în cifre şi date” prezintă un număr de 3 tabele şi 7 grafice, în care sunt redate sub formă de date statistice, unele aspecte referitoare la universitate. Capitolul 12 al anuarului prezintă extinderea infrastructurii Universităţii „Babeş-Bolyai” între anii 1993-2002 şi anume: 1. construcţii de clădiri noi; 2. recuperări de clădiri pe bază de drept de proprietate; 3. alocări de către Ministerul Educaţiei Naţionale; 4. achiziţii de clădiri în numele UBB; 5. reparaţii capitale şi modernizări; 6. lista cafeteriilor pentru studenţi şi cadre didactice.

Capitolul 13 prezintă 67 de centre de cercetare ale UBB pe categorii A, B, C, acreditate de CNCSIS, toate prezentate pe facultăţi, pe domenii de cercetare, anul acreditării, directorii.

În partea a doua a anuarului Universităţii „Babeş-Bolyai” pe anul universitar 2001-2002, sunt prezentate în mod detaliat cele 19 facultăţi ale UBB începând cu Facultatea de Matematică şi Informatică şi încheind cu Facultatea de Teologie Romano-Catolică.

Prezentarea fiecărei facultăţi cuprinde unele elemente precum: denumirea facultăţii, adresa exactă, pagina web, e-mail, telefon, fax, o fotografie cu clădirea facultăţii, specializări, studii, durata studiilor, nivelul studiilor, conducerea facultăţii, decani, prodecani, cancelar însoţită de fotografiile persoanelor ce ocupă aceste funcţii, secretariatul facultăţii, consiliul profesoral al facultăţii, catedrele şi departamentelele facultăţii, disciplinele studiate pe specializări în anul universitar 2001-2002, baza materială a facultăţii, centrele de cercetare şi excelenţă acreditate ale facultăţii respective, reviste de cercetare, programele şi conferinţele naţionale şi internaţionale derulate în cadrul facultăţii respective în anul universitar 2001-2002, biblioteca facultăţii. I. C.