De la Memorie şi cunoaştere locală

Revizia pentru 30 mai 2017 08:49; Ghizela (Talk | contribuţii)
(dif) ←Versiunea anterioară | afişează versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: Navigare, căutare
În prefață se specifică faptul că în condițiile creșterii interesului public pentru astfel de materiale, s-a apreciat că ar fi utilă publicarea de Anuare statistice regionale, pe baza datelor furnizate de Direcțiile regionale de statistică. Anuarul era destinat celor ce activau în domeniul economic și politic, cercetătorilor și propagandiștilor, cadrelor didactice, elevilor și studenților, tuturor celor interesați de pricipalele aspecte ale vieții economico-sociale ale regiunii.

Anuarul a fost structurat pe 12 capitole. Primul, Date generale, oferă informații legate de poziția geografică, principalele cursuri de apă, altitudinea principalelor localități, principalele altitudini muntoase, precipitațiile atmosferice, temperatura aerului, împărțirea administrativă a regiunii Cluj.

Capitolul Populația și forța de muncă prezintă populația pe medii, pe sexe și densitatea acesteia pe raioane la recensămintele din anii 1930, 1948, 1956 și la 1 iulie 1959, populația pe localități și sexe la 1 iulie 1959. Urmează prezentarea datelor de la 21 febr. 1959 privind populația pe grupe de vârstă, medii și sexe, dar și populația pe naționalități, respectiv limba maternă, pe medii și raioane, precum și date privind mișcarea naturală a populației pe medii ș raioane în anii 1956-1959. În continuare, anuarul cuprinde la acest capitol date despre salariați și întreprinderi industriale pe ramuri, formă de proprietate, subordonare, producție globală industrială, dinamica acesteia, situații pe ramuri industriale, produse industriale și energie. Se regăsesc de asemenea în cuprinsul acestui capitol aspecte privind cooperația meșteșugărescă.

În cadrul capitolului Agricultură și silvicultură sunt prezentate aspecte privind unitățile socialiste din agricultură, gradul de cooperativizare, suprafața totală după modul de folosire, suprafața agricolă pe forme de proprietate, parcul de utilaje agricole și indicatorii stațiunilor de mașini și tractoare, suprafețe cultivate pe grupe și culturi principale, producție medie la ha, număr de animale, fondul forestier.

Capitolul Investiții și construcții cuprinde statistici privind investițiile în sectorul socialist pe ramuri ale economiei, investiții realizate de sfatul popular regional pe ramuri ale economiei, construcțiile de locuințe, principalele obiective social-culturale puse în funcțiune, lungimea rețelei de drumuri și căi ferate, indicatori ai activității întreprinderii regionale de transporturi auto, poștă și telecomunicații.

Date privind Circulația mărfurilor, se regăsesc în capitolul VI, cu prezentarea rețelei unităților comerciale cu amănuntul și de alimentație publică pe forme de proprietate, cea socialistă pe raioane, și după specializarea unităților, cu reliefarea volumului vânzărilor de mărfuri și dinamica vânzărilor.

În cadrul capitolului Învățământ sunt oferite date privind numărul de școli, după nivel și formă de învățământ, numărul elevilor, cadrelor didactice, ucenicilor și studenților.

Capitolul Cultură și artă, conturează situația căminelor culturale și a caselor de citit, numărul și activitatea bibliotecilor, a cinematografelor, muzeelor, situația radioului și a radificării.

Un alt capitol este dedicat Ocrotirii sănătății, cu reliefarea situației numărului de paturi de asistență medicală, numărul născuților vii în unitățile de ocrotire a sănătății, a creșelor și farmaciilor publice.

La capitolul Gospodăria comunală sunt avute în vedere distribuirea apei potabile, a gazelor naturale și transportul orășenesc de călători.