De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Cluj-Napoca, municipiu cu vocaţie europeană : [album].– Cluj-Napoca : Studia, 2001, 182 p.: il. color, h., ISBN 973-99278-5-8

Albumul bilingv (român-englez) este realizat la iniţiativa Primăriei municipiului Cluj-Napoca. Informaţiile sunt prezentate în paralel, pe coloane, în cele două limbi.

Lucrarea prezintă date şi momente de referinţă din istoria, viaţa economico-socială, culturală, administrativă, medicală, încercându-se creionarea unei cărţi de vizită a municipiului Cluj-Napoca.

Albumul este structurat în 12 părţi: Bun venit!, Cuvânt înainte, Caracteristici geografice, Scurt istoric, Economie, Învăţământ, Cercetare ştiinţifică şi tehnologică, Cultură – Artă – Culte, Sănătate, Sport – Turism – Agrement, Oraşe înfrăţite, Bibliografie.

Prima parte, Bun venit!, este o succintă prezentare a municipiului Cluj-Napoca, realizată de Editura Studia.

Cuvântul înainte aparţine primarului municipiului Cluj-Napoca, dr. ec. Gheorghe Funar, care pledează pentru considerarea municipiului Cluj-Napoca ca oraş european modern.

Partea a treia, Caracteristici geografice, prezintă situarea geografică, clima, suprafaţa şi populaţia municipiului Cluj-Napoca, alături de fotografii din Clujul contemporan.

Partea a patra, Scurt istoric, cuprinde un scurt istoric al aşezării, de la primele descoperiri arheologice, datând din paleolitic, şi până în prezent. Textul este însoţit de fotografii, vechi şi noi, reprezentând descoperiri arheologice, gravuri, monumente şi clădiri istorice, străzi şi pieţe.

În următoarea secţiune, Economie, se face un scurt istoric al dezvoltării economice, precum şi o descriere a principalelor activităţi economice din municipiu din: industrie, agricultură, transporturi, poştă şi telecomunicaţii, comerţ şi servicii, bănci şi societăţi de asigurare, regii autonome.

În partea dedicată Invăţământului sunt prezentate principalele instituţii din învăţământul preuniversitar. De asemenea sunt trecute în revistă principalele instituţii de învăţământ superior de stat şi privat, cu un scurt istoric şi o succintă descriere a activităţii lor actuale.

Lucrarea dedică câteva pagini şi Cercetării ştiinţifice şi tehnologice din municipiu, cuprinzând o descriere a Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române, a Observatorului Astronomic, precum şi o enumerare a celorlalte centre de cercetare ştiinţifică şi tehnologică din municipiu.

Următorul capitol, Cultură-Artă-Culte, are trei subcapitole. Primul subcapitol este dedicat culturii – sunt menţionate aici principalele instituţii de cultură: Teatrul Naţional „Lucian Blaga” şi Teatrul Maghiar de Stat, Opera Română şi Opera Maghiară de Stat, Filarmonica de Stat „Transilvania”, muzeele şi bibliotecile clujene; câteva din revistele de literatură şi cultură; posturile locale de radio şi televiziune; galeriile de artă, cinematografele; centrele culturale şi bibliotecile străine.

Al doilea subcapitol este dedicat artei, prin prezentarea monumentelor de arhitectură din epoca medievală, modernă şi contemporană din municipiu: biserici, clădiri istorice şi a monumentelor de artă plastică: statui, busturi, baseoreliefuri, efigii. Ultimul subcapitol e dedicat prezentării cultelor religioase. La sfârşitul capitolului sunt amintite câteva din manifestările culturale organizate anual în Cluj-Napoca.

Partea a noua, Sănătate, cuprinde o scurtă prezentare a instituţiilor de sănătate publică şi privată din municipiu.

Albumul are şi o secţiune dedicată Sportului, Tursimului şi Agrementului, în care sunt amintite câteva din: bazele şi cluburile sportive din oraş, manifestările şi întrecerile sportive, zonele de agrement şi turism, rezervaţiile şi monumentele naturii, staţiunile balneare, vestigiile istorice şi edificiile culturale de interes turistic, agenţiile de turism clujene, hotelurile şi restaurantele clujene.

Ultimul capitol este rezervat prezentării oraşelor înfrăţite cu municipiul Cluj-Napoca.

Albumul are, la sfârşit, o scurtă bibliografie şi o hartă a municipiului Cluj-Napoca.