De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Clujul modern : aspecte urbanistice/ Mihaela Ioana Maria Agachi. – Ediţia a 2-a. – Cluj-Napoca: Editura U.T. Press, 2009 ISBN 978-973-662-454-4

Lucrarea debutează cu o Prefaţă semnată prof. dr. arh. Nicolae Lascu. Capitolul I este unul introductiv, în care sunt prezentate materialele bibliografice avute la dispoziţie în realizarea lucrării de faţă, precum şi metoda de cercetare. Capitolul II, Aspecte europene, cuprinde un Scurt istoric, câteva consideraţii privind Revoluţia industrială din Europa, Aspectele demografice, Reorganizarea oraşelor europene. Sunt date şi două exemple de experienţe urbanistice: Haussmann şi planul Parisului, Ring-ul vienez.

Capitolul III abordează Aspectele demografice, administrative şi economice regionale din Transilvania în prima jumătate a secolului XIX şi în perioada 1850-1914.

Capitolul IV, Clujul modern analizează: Evoluţia oraşului Cluj până în secolul XIX, Aspectele social-economice, Organizarea administrativă şi măsurile de modernizare a oraşului Cluj în prima jumătate a secolului XIX şi în a doua jumătate a secolului XIX (1848-1914), Reglementarea şi controlul activităţilor de construcţie în prima jumătate a secolului XIX şi în a doua jumătate a secolului XIX şi Modul de viaţă al locuitorilor oraşului.

Capitolul V, Modificări în structura urbană surprinde câteva Elemente de morfologie urbană şi analizează Clujul secolului XVIII: Trama stradală, „Insulele” (spaţiile delimitate de străzi), Centrul oraşului, precum şi Oraşul pe drumul modernizării: demolarea fortificaţiilor medievale (creionarea de noi trasee şi noi tipuri de insule şi a spaţiilor reprezentative, a parcului oraşului), „Înfrumuseţarea urbană”: Clujul în a doua jumătate a secolului XIX (aliniamente şi străpungeri, reinterpretarea „insulelor”, extinderea centrului oraşului, zonele funcţionale).

Ultimul capitol, Încheiere, este urmat de o Bibliografie.

Textul este completat cu fotografii, scheme urbanistice, planuri urbanistice.