De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare
Corespondență/Alexandru Căprariu; ediție îngrijită de Oana Cătina. - București : Editura Viitorul Românesc, 275 p. ISBN 973-8033-10-1

Clujean prin naștere și activitate (1929-1988), Alexandru Căprariu a fost poet, dramaturg, eseist și publicist, fondator și director, pentru aproape două decenii a editurii Dacia din Cluj, pe care a impus-o pe plan național prin publicarea unor lucrări valoroase românești și străine. Pasionat al cărții, autorul corespondenței de față era un om al veacurilor trecute, pentru care cartea își avea rostul ei.

Lucrarea este deschisă printr-o Notă asupra ediției, cu explicații privind selecția scrisorilor publicate și câteva informații apreciative despre epistolier, urmată de scrisorile expeditorilor și detaliile însoțitoare privind datele și locurile de unde acestea au fost trimise.

Volumul prezent cuprinde doar scrisori primite de Alexandru Căprariu de la scriitori, prieteni, colaboratori, ordonate în ordinea alfabetică a numelor expeditorilor. Astfel, îi regăsim aici, printre mulți alții, pe Maria Agârbiceanu, Mitzura Arghezi, Tudor Arghezi, Maria Bănuș, Ion Bălu, Geo Bogza, Silviu Brucan, Zoe Dumitrescu Bușulenga, Ion Caraion, Ștefan Augustin Doinaș, Mircea Eliade, Paul Everac, Dinu Flămînd, Alexandru Herlea, Romul Ladea, Mircea Malița, Norman Manea, Adrian Marino, Fănuș Neagu, Virgil Nemoianu, Constantin Noica, Perpessicius, Alexandru Rosetti, D.D. Roșca, Ana Blandiana, Eugen Simion, Marin Sorescu, Nicolae Steinhardt, Zaharia Stancu, Mihai Șora, Mircea Zaciu ș.a.