De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Doctorul Ioan Piuariu-Molnar : viaţa şi opera lui : 1749-1815/Ioan Lupaş. – Bucureşti : Imprimeria Naţională, 1939, 45 p.

Acest succint demers de reconstituire a biografiei lui Ioan Molnar Piuariu, Ioan Lupaş îl începe cu câteva lămuriri privind onomastica celui biografiat şi izvoarele care au stat la baza cercetării sale.

Sunt prezentaţi în continuare părinţii, tatăl - protopopul Ioan Piuariu şi mama - Patrasia. Urmează reconstituirea perioadei studiilor, până la numirea lui Ioan Molnar-Piuariu ca medic oculist în Transilvania, la Sibiu, în anul 1777. Este amintită căsătoria sa cu Ana Regina, născută Sebastian şi naşterea celor doi copii ai săi, Iosif şi Ioana.

Tot aici regăsim informaţii despre acţiunea de susţinere de către Ioan Molnar Piuariu a creşterii numărului de şcoli româneşti şi numirea unui director pentru supravegherea lor şi participarea sa la mişcarea constituţională-politică a românilor ardeleni din 1790 – 1792. Ajuns profesor la Academia din Cluj, Ioan Molnar Piuariu a câştigat în reputaţie, fiind solicitat pentru intervenţii medicale în străinătate, de unde a adus la Cluj, aparatură. Ioan Lupaş se opreşte mai pe larg şi asupra solicitării de către Ioan Molnar Piuariu a titlului de nobil, Müllersheim, obţinut în 27 martie 1792.

O secţiune aparte este dedicată de autor cărţilor publicate de Ioan Molnar Piuariu, precum şi încercărilor sale de a tipări un ziar românesc. Regăsim în aceste pagini şi demersurile sale pentru înfiinţarea unei fabrici de lână la Sadu, în satul natal.

La final, sunt anexate o serie de documente privind viaţa şi activitatea lui Ioan Molnar-Piuariu.

Exemplarul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj, cuprinde o dedicaţie profesorului Ion Minea, purtând semnătura olografă a lui Ioan Lupaş şi datată la 2 octombrie 1939.