De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Dumitru Popovici : Omul şi opera/Gheorghe Mihai (coord.), Dumitru Şerban Drăgoi, Liliana Ghiţă. _ Slatina : Editura Fundaţiei „Universitatea pentru toţi”, 2002, 71 p. ISBN 973-8259-23-1

Lucrarea a apărut la Centenarul naşterii lui Dumitru Popovici, fiind, aşa cum subliniază Paul Matiu în Cuvânt înainte, un omagiu adus personalităţii şi operei sale. Autorii precizează în Argumentum aspecte legate de concepţia monografiei, sursele consultate, reiterând caracterul omagial al acesteia. Monografia se deschide cu câteva date biografice [Dumitru Popovici. Repere biobibliografice], după care prezintă diferitele laturi ale activităţii lui Dumitru Popovici.

El este prezentat asfel ca istoric literar [Dumitru Popovici – istoric literar/Prof.dr. Dumitru Şerban Drăgoi], publicist [Dumitru Popovici – publicistul/Liliana Ghiţă], poet [Dumitru Popovici – poet], intelectual [Dumitru Popovici intelectual de prestigiu şi patriot]. Aceste scurte aprecieri sunt urmate de bibliografia operei lui Dumitru Popovici.

Aceasta are următoarea structură: A. În volume; B. Opera în periodice; C. Manuale şcolare. O altă componentă a bio-bibliografiei este dată de referinţele critice [Dumitru popovici. Aprecieri critice]. Referinţele bibliografice sunt structurate în două părţi: A. În volume; B. În periodice. Ultima parte a lucrării este intitulată Continuatori şi valorificatori ai moştenirii literare a lui Dumitru Popovici, următoarele pagini fiindu-le dedicate Ioanei Emanuela Petrescu, fiica lui Dumitru Popovici şi Liviu Petrescu. Prezentarea celor două personalităţi cuprinde date biografice, prezentarea succintă a operei literare, şi aprecieri critice. La final este inserată o Bibliografie generală.