De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Emil A. Dandea în slujba înfăptuirii şi consolidării Marii Uniri/Ioan Silviu Nistor. – Cluj-Napoca : Sedan, 2000, p.147 p. ISBN 973-99009-6-8

Aşa cum subliniază autorul [Cuvânt înainte], lucrarea are ca obiectiv restabilirea şi reabilitarea memoriei lui Emil A. Dandea, conferind o formă unitară şi cuprinzătoare dimensiunilor personalităţii şi operei sale.

Prima parte a volumului, intitulată Tribun al luptei pentru Marea Unire, urmăreşte originile lui Emil A. Dandea, familia [1. Familia Exemplul înaintaşilor], studiile, dar în primul rând activitatea şi angajarea lui în lupta pentru unitate naţională [2. Studiile. Combatant în primul război mondial, invalid de război. Preşedinte al Societăţii Tinerimii Universitare din Cluj; 3. Membru al Comitetului Executiv al Senatului Naţional Român din Cluj; 4. Organizator al luptei pentru Marea Unire în Munţii Apuseni; 5. Delegat al studenţilor la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918; 6. În faţa agresiunii vechilor cercuri oprimatoare maghiare; 7. Bun venit Armatei Române; 8. Instalarea administraţiei româneşti la Cluj. Secretar al Primăriei; 9. Ofiţer voluntar în campania pentru apărarea României Mari]. Partea a doua a biografiei, prezintă activitatea de consilier municipal la Cluj a lui Emil A. Dandea [Consilier municipal la Cluj. Autor al unor iniţiative importante în domeniul administraţiei publice], evidenţiind o serie de demersuri ale sale, în această calitate [1. Monument pentru Avram Iancu; 2. Situaţia moţilor şi datoria Clujului pentru îndreptarea acesteia; 3. Caracterul demostraţiilor studenţeşti de la Cluj, din timpul regimului austro-ungar, în raport cu cele de după 1918; 4. Editarea revistei „Administraţia”; 5. Constituirea Uniunii Oraşelor din România; 6. Rezolvarea stringentei probleme financiare; 7. Chestiunea locuinţelor – cea mai urgentă problemă socială; 8. Concesiunea gazului metan; 9. Problema Uzinei electrice a municipiului; 10. Necesitatea ca regiile locale să fie administrate de către municipalitate; 11. Elaborarea regulamentelor administraţiei municipale; 12. Bilanţul primilor trei ani de administraţie românească în Cluj].

Ultima parte a volumului, sintetizează aspecte din activitatea de primar al municipiului Târgu –Mureş, al lui Emil A. Dandea [Primar al municipiului Târgu-Mureş. Ctitor al administraţiei româneşti]. Pe lângă acestea [1. Numirea şi instalarea în postul de primar; 2. Ridicarea monumentelor istorice ale Soldatului Român, latinităţii, Avram Iancu şi prefecţilor săi, care au luptat în zona Mureşului Superior; 3.Edificarea catedralelor româneşti: Ortodoxă (greco-orientală) şi Unită cu Roma (greco-catolică); 4 Activitatea publicistică pentru combaterea neadevărurilor propagate de către cercurile revizioniste ungureşti; 5. Instituirea efectivă a spiritului administraţiei româneşti. Realizări în acest domeniu; 6. Sprijin neprecupeţit acordat învăţământului şi culturii], autorul creionează şi imaginea omului politic, activitatea lui Emil A. Dandea ca deputat şi secretar al Camerei Deputaţilor, dar şi atitudinea antirevizionistă a acestuia [7. Orientări şi opţiuni politice; 8. Deputat şi secretar al camerei Deputaţilor (a. Problema moţilor înainte şi după 1918; b. Probleme arzătoare ale Transilvaniei. Un bilanţ judicios, la 10 ani de la Marea Unire); 9. Revenirea în fruntea municipiului Târgu Mureş. Operarea unor reorganizări politice în plan local; 10. Atitudinea hotărâtă împotriva agresiunii revizioniste]. Tot în această parte a biografiei sunt surprinşi anii refugiului la Bucureşti în timpul Dictatului de la Viena, revenirea la Târgu Mureş şi reluarea activităţii sale politice în anii tulburi de după cel de-al doilea război mondial, opoziţia sa faţă de noul regim ce se instaura, represiunea şi ostracizarea la care a fost supus, până la moartea sa în august 1969, la Bucureşti [11. Retragerea din viaţa publică. Momente ale vieţii particulare. Refugierea la Bucureşti în timpul Dictatului de la Viena; 12. Revenirea la Târgu Mureş. Contracararea acţiunilor antiromâneşti desfăşurate de către hortyşti, în timpul administraţiei militare sovietice; 13. Lupta pentru oprirea cursului periculos al evenimentelor. Participarea la campania electorală din 1946; 14. Refugiul, arestarea, detenţia, domiciliul forţat, sfârşitul. Reabilitarea memoriei lui Emil A. Dandea].

Volumul prezintă aparat critic şi cuprinde la final fotografii alb-negru.