De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Emil Racoviţă : fondatorul biospeologiei/C. Motaş, C.A. Ghica. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1969, 211 p. : [6] f. pl.il. (Volumul cuprinde şi o Bibliografie)

Volumul este deschis de un Cuvânt înainte semnat de autori.

Primul capitol al cărţii, Familia şi şcoala, ne prezintă familia şi pregătirea şcolară a lui Emil Racoviţă, de la clasele primare, la studiile superioare din cadrul Facultăţii de Drept din Paris şi Facultăţii de Ştiinţe din Sorbona şi la primele sale lucrări ştiinţifice.

Capitolul al 2-lea analizează Expediţia antarctică cu vasul „Belgica” şi participarea lui Emil Racoviţă la această expediţie cu caracter ştiinţific în calitate de naturalist, urmată de o serie de conferinţe, studii şi lucrări elaborate pe baza cercetărilor efectuate în Antarctica.

În capitolul al 3-lea este surprinsă activitatea de studiu şi cercetare a lui Emil Racoviţă În laboratorul „Arago” de la Banyuls-sur-Mer, în calitate de subdirector al acestei instituţii.

Capitolul al 4-lea abordează Biospeologia – o ştiinţă nouă a străvechilor taine subpământene şi rolul lui Emil Racoviţă în fondarea acestei noi discipline ştiinţifice.

Capitolul al 5-lea se opreşte asupra activităţii lui Emil Racoviţă după Întoarcerea în ţară, în calitate de profesor la catedra de biologie a Universităţii din Cluj şi de director al Institutului de Speologie de pe lângă Universitate.

Capitolul al 6-lea, Academicianul Racoviţă, se opreşte asupra activităţii lui Emil Racoviţă în cadrul Academiei Române, ca membru titular şi, apoi, preşedinte, iar în capitolele următoare, asupra activităţii sale În perioada anilor 1930-1940 şi în Ultimii ani (1940-1947) – perioada refugiului Institutului la Timişoara şi reîntoarcerea la Cluj.

Cartea conţine şi o parte de Texte alese: Notă despre marele şarpe de mare, Cronică locală, Scrisoarea lui Emil Racoviţă către Alecu Istrati, Speologia, Viaţa animalelor şi a plantelor în Antarctica (conferinţă).

Bibliografia operelor lui Emil G. Racoviţă şi o Bibliografie încheie volumul. Acesta este presărat cu fotografii alb-negru cu Emil Racoviţă, cu familia şi colaboratorii săi.