De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare
Volumul se deschide cu paginile semnate de Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Andrei, intitulate Omul providențial pentru Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului, publicate în limba română, franceză și engleză. Acestea sunt urmate de Notă asupra ediției, semnată de pr. Iustin Tira și Prefață la ediția întâi, semnată de Teofil, Arhiepiscopul Clujului, tot în prezentare trilingvă (română, franceză, engleză).

Primul studiu, semnat de Nicolae Vasiu și Ioan Bunea, se intitulează Viața și activitatea Episcopului Nicolae Ivan și cuprinde: Considerații introductive, Copilăria și anii de școală, Activitatea în perioada sibiană (învățător la Săliște, Preot la Aiud, Redactor al ziarului „Telegraful român”, Protopop la Alba Iulia și administrator protopopesc la Orăștie, Consilier (asesor) arhiepiscopesc la Arhiepiscopia Ortodoxă Română din Sibiu). Activitatea lui Nicolae Ivan la conducerea eparhiei Clujului este prezentată tot de cei doi autori, Nicolae Vasiu și Ioan Bunea, în studiul Nicolae Ivan la cârma eparhiei Clujului (1919-1936). Acesta este conturat pe mai multe paliere, abordând: Problema unei episcopii ortodoxe române în Cluj (Greutăți întâmpinate) (Necesitatea înființării ei, Probleme organizatorice legate de înființarea noii eparhii, Alegerea asesorului Nicolae Ivan ca primul episcop al eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, Un pelerinaj istoric la mănăstirea Putna, Episcopul Nicolae Ivan – la lucru în eparhie, Înfăptuiri în eparhie), Profilul vieții bisericești, morale, culturale și economice din Eparhia ortodoxă română a Clujului, în timpul episcopului Nicolae Ivan (1919-1936) (Aspecte din activitatea clerului în Eparhie, Contactul episcopului Nicolae Ivan cu credincioșii și preoțimea, Vizite canonice, pastorale și povățuiri arhierești, Misiunea protopopilor în lumina Statutului și în viziunea episcopului Nicolae Ivan, Mănăstirile din eparhia Clujului și rolul în intensificarea vieții spirituale, Acțiuni de combatere a devierilor religioase. Stilism, secte. Oastea Domnului, Comemorarea prin Biserică a unor personalități și evenimente în viața neamului, Portretul episopului Nicolae Ivan ca om, ca român și ca preot, Episcopul Nicolae Ivan ca factor activ al problemelor de actualitate ale Bisericii ortodoxe române și contactul cu reprezentanții altor culte, Relații episopului Nicolae Ivan cu oamenii culturii, ai vieții politice și ai vieții economice), Nimbul încheierii vieții pământești.

Sub titlul Episcopul Nicolae Ivan și epoca sa sunt reunite alte trei studii: Vocația de ctitor al episcopului Nicolae Ivan, semnat de Iustinian Chira- Maramureșanul, Episcop-Vicar, Personalitatea episcopului Nicolae Ivan, de Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran și Prezența episcopului Nicolae Ivan în problemele vremii, publicat sub semnătura Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean.

A doua parte a volumului cuprinde Documente. Este vorba despre Acte personale (acte de referință biografică, acte privind activitatea didactică-școlară, acte privind activitatea bisericească, acte privind activitatea administrativă, culturală și social-politică), Corespondență, Manuscrise și Varia.

Cartea mai conține Indice și la final, fotografii (Imagini și documente).