De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Epurări în universitatea clujeană 1944 - 1958/ Minodora – Maria Cioban Someşanu. – Bucuresti: Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2010, 396 p. ISBN 978–973–7861-47-4

Cartea începe cu o Prefaţă semnată de prof. Dr. Docent Crişan Mircioiu, urmată de un Cuvânt înainte al prof. Univ. Dr. Achim Mihu.

Primul capitol, Fenomenul epurării şi consecinţele lui cuprinde trei subcapitole. În primul, Precizări conceptuale, autoarea încearcă să evidenţieze modalităţile diferite de receptare a fenomenului epurării de către cei care au suferit efectele acesteia. Al doilea subcapitol, Delimitări metodologice, schiţează diferitele metode utilizate în demersul ştiinţific întreprins. În al treilea subcapitol, Momente hotărâtoare în procesul ,,purificării” aparatului de stat în perioada ascensiunii comunismului se evidenţiază faptul că epurările au fost pregătite de impunerea unui sistem totalitar.

Capitolul al doilea, Proteste ale studenţimii clujene împotriva epuraţiei reconstituie evenimentele din 28 mai şi 1-19 iunie 1946, cu referiri la cazul unor studenţi implicaţi în evenimente, dintre care se remarcă Valeriu Anania, Nicolae Suciu.

În următoarele capitole, (III – VIII) autoarea aduce în atenţie personalităţi clujene care au trecut prin valul epurării: Ioan Lupaş, Onisifor Ghibu, Iuliu Haţieganu, Eugeniu Speranţia, Lucian Blaga, Nicolae Mărgineanu. Utilizând studiul de caz, autoarea prezintă în detaliu cele cinci valuri ale epurărilor.

Cartea se încheie cu o Anexă care cuprinde fişa bibliografică a profesorului Nicolae Mărgineanu, urmată de Concluzii.

Urmează un Rezumat în limba română şi în limba franceză, apoi Bibliografia şi la final o Addenda care e structurată pe 8 capitole şi care cuprinde fotografii ale personalităţilor care au suferit în urma epurărilor, declaraţii ale acestora, diverse documente, fişe bibliografice, scrisori, procese verbale, note informative, precum şi articole din diverse ziare ale acelei perioade.