De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Fraţilor Alexandru şi Ion I. Lăpedatu. – Bucureşti : Imprimeria Naţională, 1936, 902 p.

Alexandru I. Lapedatu
Alexandru I. Lapedatu

Volumul este unul omagial, dedicat fraţilor Lapedatu. În preajma sărbătoririi aniversării de şaizeci de ani de către Alexandru şi Ion I. Lapedatu, un grup de colegi şi colaboratori şi-au asumat iniţiativa de a publica acest volum, cuprinzând studii inedite de istorie şi economie. Studiile sunt precedate de bio-bibliografiile lui Ion Al Lapedatu (1844-1878) [p. VII-XXIII], Alexandru I. Lapedatu (1876-1950) [p. XXV-LVI] şi Ion I. Lapedatu (1876-1951) [p.LVII – LXXIV], realizate de D. Braharu, I. Crăciun şi H. Georgescu. Fiecare personalitate este prezentată printr-o scurtă notiţă cu caracter biografic, urmată de bibliografia operei.

Ion Al Lapedatu
Ion Al Lapedatu

Bibliografia operei lui Alexandru I. Lapedatu, întocmită de Ioachim Crăciun, cuprinde: Scrieri (1. În periodice; 2. Studii şi cercetări istorice; 3. Memorii, comunicări, rapoarte şi cuvântări la Academia Română; 4. Memorii, studii şi articole privitoare la revendicările teritoriale ale României; 5. Recenzii şi dări de seamă; 6. Diverse) şi Cuvântări (1. Parlamentare; 2. Panegirice; 3. Comemorative, 4. Ocazionale, 5. Addenda).

H. Georgescu, semnatarul bio-bibliografiei Ion. I. Lapedatu, a structurat bibliografia în: 1. Lucrări şi studii de specialitate; 2. Monografii; 3. Diverse; 4. Lucrări în manuscris; 5. Articole şi foiletoane.

Bio-bibliografiile sunt precedate de fotografii portret, alb-negru.