De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Întreprinderea Poligrafică Cluj la a 50-a aniversare : 1919-1969/Gheorghe Iancu, Ioan Lăpuşan/Gheorghe Iancu, Ioan Lăpuşan .- [s.l.] : [s.n.], 1969, 229 p.

Cartea se deschide cu o prefaţă semnată de Prof. Acad. Constantin Daicoviciu. Capitolul Tiparul – act de cultură şi civilizaţie, este urmat de reconstituirea istorică propriu zisă. Din istoricul dezvoltării tiparului la Cluj, aminteşte primele demersuri tipografice din secolul al XVI-lea, cu tipografia lui Heltai Gáspár şi Hoffgreff György, cu accent pe perioada interbelică. Sunt trecute succint în revistă cele mai importante tipografii clujene: „Naţionala”, „Minerva”, „Cartea Românească”, care au constituit componente principale ale Întreprinderii Poligrafice de mai târziu. Un capitol consistent este Aspecte din activitatea economică şi politică a tipografilor clujeni din a doua jumătate a secolului al XIX-lea pînă în 1948.

Cea mai importantă parte a cărţii este dedicată perioadei de după naţionalizare, tratată în capitole problematic distincte Dezvoltarea întreprinderii şi creşterea producţiei după actul de naţionalizare din 1948, Progrese în introducerea tehnicii noi, Raţionalizări şi inovaţii, cu o listă cu 130 de nume de persoane implicate în aceste procese, Realizări din domeniul organizării ştiinţifice a producţiei şi a muncii, Îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi creşterea bunăstării materiale, Activitatea cultural-artistică şi sportivă din întreprindere, în trecut şi azi.

Ultimul capitol al demersului monografic se intitulează Perspective de dezvoltare ale întreprinderii. Cartea mai cuprinde o serie de eseuri aniversare adunate sub titlul Poeţii lumii de plumb, semnate de Ion Arcaş, Dumitru Mircea, Aurel Gurghianu, Kovács András, Létay Lajos, Nicolae Vereş.

În încheiere sunt prezentate liste cu Personalul de conducere şi şefii de serviciu în perioada 1948-1969 şi Lista salariaţilor existenţi la 1 iulie 1969, precum şi o listă cu Ziare, reviste şi alte periodice mai importante apărute la Cluj. Volumul mai cuprinde anexe, fotografii şi prezintă aparat critic.