De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

50 de ani de învăţământ teologic seminarial ortodox în Cluj-Napoca (1952-2002)/ pr.prof.dr. Alexandru Moraru. – Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2002. – 540 p. : il. alb-negru ISBN 973-610-191-6

Volumul reprezintă o reeditare a volumului „Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Cluj-Napoca (1952-1997)”, corectat şi completat cu o nouă parte, etapa 1997-2002. Cartea a fost publicată în 2002, la împlinirea a 50 de ani de la întemeierea Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Cluj-Napoca.

Volumul cuprinde, în primele pagini, fotografii alb-negru cu: La răscruce de vremi o viaţă de om: Nicolae Colan – Episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului (1936-1957), ctitorul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj; Teofil Herineanu – Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului (1957-1992); Î.P.S. Bartolomeu Anania – Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului (1993-2011); Î.P.S. Bartolomeu Anania în mijlocul cadrelor didactice de la Seminar; Catedrala Arhiepiscopiei Ortodoxe din Cluj-Napoca; clădirea Seminarului Teologic şi a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Cartea are două Cuvinte înainte, unul din 1997 şi un altul din 2002 şi este structurată pe 10 capitole, dintre care unul cuprinde Anexe. Un capitol distinct este dedicat Concluziilor.

Capitolul I oferă o Privire generală asupra învăţământului teologic seminarial ortodox român din ţara noastră.

Capitolul II prezintă câteva repere istorice ale Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Cluj-Napoca: Şcoala medie de cântăreţi bisericeşti (1952-1955), Şcoala medie de cântăreţi bisericeşti şi Seminarul Teologic Ortodox (1955-1978), Seminarul Teologic Ortodox (1978-1993), Seminarul Teologic Liceal Ortodox (1993-azi).

Capitolul III abordează Procesul educaţional: examenul de admitere, importanţa disciplinei şi a orelor de dirigenţie, educaţia duhovnicească, educaţia cetăţenească şi excursiile din cadrul Seminarul Teologic Ortodox.

Capitolul IV este dedicat Activităţii cultural-misionare: Cercul de literatură, Cercul de istorie, Cercul de Noul Testament, Cercul de îndrumări misionare, Cercul de apicultură, Cercul de teatru; Publicaţiile seminariştilor; Serbările şi aniversările; Biblioteca.

Capitolul V, Patriotism şi ecumenism, vorbeşte de: acţiunile social-patriotice şi relaţiile ecumenice.

Capitolul VI prezintă Clădirea Seminarului Teologic: sălile de curs, direcţiunea, capela, internatul, infirmeria, cantina.

În Capitolul VII, Absolvenţi de Seminar – Oameni de seamă, sunt realizate biobibliografii ale mai multor ierarhi: Î.P.S Dr. Vasile Costin – Arhiepiscopul Târgoviştei, P.S. Iustinian Chira – Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, P.S. Dr, Irineu Pop Bistriţeanul – Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, P.S. Visarion Răşineanu – Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, P.S. Iustin Sigheteanul – Arhiereu vicar al Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, P.S. Dr. Petroniu Sălăjanul – Arhiereu vicar al Eparhiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului şi liste cu cadrele didactice universitare (Teologie), slujitori în administraţia superioară bisericească şi cadre didactice seminariale.

Capitol VIII este dedicat Amintirilor din Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca ale unor personalităţi: Î.P.S.Vasile Costin-Arhiepiscop al Târgoviştei, P.S. Iustinian Chira-Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, P.S. Irineu Pop Bistriţeanul-Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, P.S. Visarion Răşineanu-Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, P.S. Iustin Sigheteanul-Arhiereu vicar al Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului şi P.S. Dr. Petroniu Sălăjanul-Arhiereu vicar al Eparhiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului.

Capitolul IX îi menţionează pe cei care făceau parte din Personalul instructiv-educativ şi de serviciu: profesori titulari, profesori suplinitori, pedagogi, bibliotecari, medici, secretari-casieri, contabili, funcţionari, administratori, magazioneri.

Ca profesori titulari sunt amintiţi şi au întocmite biobibliografii: Arhid. prof. dr. Ioan Zăgrean, Diacon prof. dr. Gheorghe G. Stănescu, Pr. prof. Ioan Bunea, Pr. prof. Vasile Bondrea, Pr. prof. Victor Ienciu, Arhid. prof. Ioan T. Brie, Pr. prof. Alexandru Fărcaş, Pr. prof. dr. Dumitru Bodea, Pr. prof. Emil Nicolescu, Pr. prof. Onisie Morar, Pr. prof. Simion Felecan, Pr. prof. Gavril Moldovan, Prof. dr. Vasile Scurtu, Pr. prof. Vasile T. Băltan, Prof. Partenie Pop, Pr. prof. Vasile Matei, Pr. prof. Gheorghe Pasat, Pr. prof. Ioan Pop, Pr. prof. dr. Mircea Basarab, Pr. prof. Constantin Bradea, Prof. Ioan I. Brie, Arhim. prof. Irineu Iuraşcu, Pr. prof. Iorgu Petrovici, Pr. prof. Gheorghe-Dragoş Braica, Pr. prof. dr. Dumitru Colotelor, Pr. prof. dr. Alexandru Moraru, Pr. prof. Remus Lazăr, Pr. prof. drd. Dumitru Pintea, Pr. prof. Nicolae Buda, Pr. conf. dr. Vasile Stanciu, Pr. conf. dr. Valer Bel, Pr. lect. dr. Ioan Chirilă, Pr. prof. Dumitru Boca, Prof. drd. Simion Doru Cristea, Pr. prof. Traian Titus Pânzaru, Pr. prof. drd. Mirei Şpan, Prof. Radu Dorin Micu, Pr. prof. drd. Petru Stanciu, Prof. Maria Emilia Stanciu, Prof. Iuliana Molnar, Prof. Ligia Jucan, prof. Lucia-Monica Aniţei, Pr. prof. dr. Nicu Dumitraşcu, Pr. prof. drd. Vasile Pop, Pr. prof. Virgil Man, Arhid. prof. dr. Mircea Marin Oros, Pr. prof. drd. Dorin Ielciu, Arhid. prof. Marius Picu, Prof. drd. Ioan Ciolte, Pr. prof. Dorin Ioan Martin, Pr. prof. drd. Dumitru Bărbos, Prof. Monica Neaga, Prof. Maria-Alexandrina Giurgiu, Prof. Liliana Peculea şi Prof.dr. Aurel Bodiu.

Anexele la acest volum cuprind:

  • liste cu absolvenţii Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca (1952-2002);
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea personalului bisericesc şi recrutarea corpului didactic din Patriarhia Română (1952): I. Seminariile Teologice;
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea personalului bisericesc şi recrutarea corpului didactic din ţara noastră (1966): I. Seminariile Teologice;
  • Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţământ teologic din Biserica Ortodoxă Română (1978): I. Seminariile Teologice;
  • Regulamentul pentru Seminariile Teologice Liceale Ortodoxe (1997);
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (2002);
  • Fotografii cu absolvenţi şi cadre didactice de la Seminar.

Volumul se încheie cu o Bibliografie şi cu un Indice de nume şi unul de locuri.