De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

A Hunyadi téri színház = Teatrul din Piaţa Hunyadi (n.n. Ştefan cel Mare)/Janovics Jenő. – Kolozsvár: Korunk Baráti Társaság Komp-Press Kiadó, 2001, 350 p. ISBN 973-9373-27-5

Introducerea, Régmúlt emlékek között tallózva [Spicuind din amintiri], semnată de Senkálsky Endre, este un omagiu adus lui Janovics Jenő, cu referire la perioada 1919-1945.

Primele şase capitole, Kolozsvár új színháza [Teatrul nou al Clujului], A kolozsvári Országos Színházi Alap [Fondul Teatrului Maghiar clujean], Hová épüljön az új színház? [Unde să se construiască noul teatru?], A kormány a bécsi Fellner és Helmer céget bízza meg a épitési tervek elkészítésével [Guvernul a însărcinat cu pregătirea proiectului de construcţie firma Fellner şi Helmer], Az építés [Construcţia], Az épitésvezető nem akarja elhelyezni Wesselényi Miklós szobrát a színház homlokzatára [Arhitectul şef nu vrea să aşeze statuia lui Wesselényi Miklós pe faţada teatrului], se ocupă de aspecte legate de construcţia clădirii Teatrului din Piaţa Ştefan cel Mare.

Numirea directorului teatrului în persoana lu Janovics Jenő (Tisza István kinevezi az új szinház igazgatójául Janovics Jenőt [Tisza István l-a numit pe Janovics Jenő director al noului teatru]), festivităţile de deschidere a instituţiei teatrale (Az új színház megnytása [Deschiderea noului teatru]) şi primul spectacol (Az első előadás [Primul spectacol]), sunt redate în următoarele capitole.

Următoarele trei capitole prezintă prima stagiune (Ünnep után a munka hétköznapjai kezdődnek az új szinházban [După sărbătoare începe activitatea cotidiană în noul teatru]), trupa de teatru (Az első évad művészszemélyzete [Personalul artistic al primei stagiuni]) şi prelungirea mandatului de director al lui Janovics Jenő pentru încă opt ani (Gróf Apponyi Albert további nyolc évre Janovics Jenőt bízza meg a színház igazgatásával [Contele Apponyi Albert îi încredinţează lui Janovics Jenő directoratul teatrului pentru încă opt ani]).

Sunt prezentate în continuare următoarele stagiuni ale Teatrul Maghiar: A második évad: Magyar újdonságok sorozatos előadása [A doua stagiune: Seria spectacolelor cu noutăţile maghiare], A harmadik évad [A treia stagiune], Utolsó nyári évad a favázas nyári színkörben [Ultima stagiune de vară în teatrul de vară pe structură de lemn, „Színkör”], A negyedik évad [A patra stagiune].

Despre spectacolul susţinut la Cluj de Lehár Ferenc, dar şi despre artiştii invitaţi Ivánfi Jenő, Sándor Erdzsi, Székelyhidy Ferenc, aflăm din capitolul Lehár Ferenc a Hunyadi téri színház karmesteri székében [Lehár Ferenc la pupitrul dirijoral al teatrului din piaţa Hunyadi (n.n. Ştefan cel Mare)]. Cartea continuă cu medalioanele Újházi Ede şi Blaha Lujza, actori care au jucat în spectacolul Sári biró de Móricz Zsigmond, susţinut în cea de-a patra stagiune.

Despre construirea şi deschiderea Teatrului de vară Színkör povesteşte Janovics Jenő în continuare: Hogy épült fel a Samos-parti „fabódé” helyén a Színkör [Cum s-a construit pe locul bodegii de lemn de pe malul Someşului clădirea „Színkör”], A Szinkör megnytása [Deschiderea Színkör –ului].

A cincea şi a şasea stagiune şi principalele evenimente ale acestora sunt prezentate în capitolele: Az ötödik évad [A cincea stagiune], Párhuzamos előadások a Hunyadi téri színházban és a Szinkörben [Spectacole paralele în teatrul din Piaţa Hunyadi (n.n. Ştefan cel Mare) şi în Színkör], Előterjesztés, amely azt célozza, hogy a könnyű múzsa teljesen a Színkörbe vonuljon, a Hunyadi téri színház műsora viszont kizárólag a nemzeti tiszta művészeti feladatokat szolgálja [Propunere care are ca scop retragerea „spectacolelor uşoare” în Színkör în schimb programul teatrului din Piaţa Hunyadi (n.n. Ştefan cel Mare) să servească arta naţională], Hatodik évad. A Magyar Drámatörténeti Sorozat terve [A şasea stagiune.

Proiectul seriei de dramă istorică maghiară], A drámatörténeti Sorozat terve [Proiectul seriei de istoria dramei maghiare], A drámatörténeti előadások hatása [Efectul spectacolelor de istoria dramei]. Directorul Teatrului Maghiar din Budapesta a formulat o invitaţie Teatrului din Cluj, pentru susţinerea celor mai interesante spectacole din seria de istoria dramei prezentate la Cluj.

Astfel, următoarele capitole, prezintă impresii despre turneul de la Budapesta, exprimate în presă de Herczeg Ferenc, Babits Mihály, Móritz Zsigmond şi Kosztolányi Dezső (Herczeg Ferenc, Babits Mihály, Móritz Zsigmond és Kosztolányi Dezső a kolozsváriak budapesti vendégjátékról [Herczeg Ferenc, Babits Mihály, Móritz Zsigmond şi Kosztolányi Dezső despre turneul la Budapesta al clujenilor]) dar şi primirea festivă a artiştilor întorşi de la Budapesta (Kolozsvár ünnepélyesen fogadja a budapesti vendégjátékról hazatérő színészeit [Clujul îi primeşte festiv pe artiştii întorşi acasă din turneul de la Budapesta]).

Turneul la Cluj al Teatrului din Budapesta, desfăşurat în paralel cu turneul celui din Cluj la Budapesta este prezentat în capitolul A budapesti Magyar Színház vendégjátéka a Hunyadi téri színházban [Turneul Teatrului Maghiar din Budapesta la Teatrul din Piaţa Hunyadi (n.n. Ştefan cel Mare)]. O privire de ansamblu asupra celei de-a opta stagiuni, 1911 - 1912, oferă capitolul Hivatalos beszámoló a hatodik évad munkájáról [Raport oficial despre a şasea stagiune].

Următoarea stagiune şi evoluţiile din cadrul acesteia pot fi urmărite pe parcursul capitolelor: A hetedik évad [A şaptea stagiune], Antik drámák sorozatos előadása [Spectacole în serie de drame antice], A kolzsvári Madách-kultusz [Cultul clujean pentru Madách], Az ember tragédiája rendezése [Punerea în scenă a Tragediei umane] şi Beszámoló a hetedik évad munkájáról [Dare de seamă despre activitatea din a şaptea stagiune].

La încheierea celei de-a şaptea stagiuni şi până la deschiderea celei următoare, un alt eveniment important a fost începerea producţiei de filme la Cluj (A hunyadi téri színház indította el nemes nyomokon a magyar nemzeti filmgyáartást [Teatrul din Piaţa Hunyadi (n.n. Ştefan cel Mare) a început producţia naţională maghiară de film] ).

Evenimentele celei de-a opta stagiuni, 1913 – 1914 se regăsesc în capitolele: A nyolcadik évad [A opta stagiune], A nyolcadik évad gerince: Shakespeare-ciklus [Scheletul celei de-a opta stagiuni: ciclul Shakespeare], Ünnepi előadások Szigligeti születésének századik évfordulójára [Spectacole de gală la aniversarea centenarului Szigligeti], Ünnepi előadás Dózsa György fölkelésének 400. évfordulóján [Spectacol de gală la aniversarea a 400 de ani de la răscoala lui Gheorghe Doja], Bezsámoló a nyolcadik évad munkájáról [Dare de seamă despre activitatea din a opta stagiune].

Izbucnirea războiului, nu a dus la închiderea porţilor teatrului (Kiütött a háború! A Hunyadi téri színház az ország egyetlen színháza, amely nem zárta be a kapuit [A izbucnit războiul! Teatrul din Piaţa Hunyadi (n.n. Ştefan cel Mare), singurul teatru din ţară care nu şi-a închis porţile]). Activitatea acestuia pe timp de război este tratată în capitolele următoare: Az első háborús évad [Prima „stagiune de război”], A második és a harmadik háborus évad [A doua şi a treia „stagiune de război”], A negyedik háborus évad. Tizenkilenc opera 84 előadásban [A patra „stagiune de război”. Optsprezece opere în 84 de spectacole], Népies darabok sorozatos előadásai [Seria spectacolelor cu piese populare], A szinészek gazdasági helyzete a háborus évek alatt [Situaţia materială a artiştilor în anii de război].

Volumul se încheie cu capitolele: A vesztett háború után [După războiul pierdut] A Hunyadi téri színház élete és fogadalma a románok bejövetelét megelőző napokon [Viaţa şi legământul Teatrului din Piaţa Hunyadi (n.n. Ştefan cel Mare) în zilele premergătoare intrării românilor]

Încheierea [Utószó], semnată de Kötő József, este o evaluare a importanţei volumului din perspectiva istoriografiei mişcării teatrale maghiare la Cluj şi nu numai.

Volumul se încheie cu Note [Jegyzetek].