De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

A Kolozsvári Farkas utca : Művelődéstörténeti barangolás = Strada clujeană Farkas [n.n. azi Kogălniceanu] : Istoria culturii la pas/Vincze Zoltán. – Kolozsvár: Stúdium Könyvkiadó, 2003, 95 p. ISBN 973-643-038-3

Primul capitol, A farkasok utcájáról a szellem hajlékáig [Despre strada lupilor până la adăposturile spiritului] este un istoric al străzii, al dezvoltării acesteia în timp, al celor mai vechi izvoare în care apare menţionată imaginea acesteia, de-a lungul vremii.

Urmează o introducere la prezentarea în amănunt a străzii, inclusiv al unor străzi adiacente, Farkas utcán végestelen végig [Până la capăt pe strada Farkas (n.n. Kogălniceanu)]. Strada Kogălniceanu este descrisă apoi sistematic cu clădirile şi istoricul fiecăreia: Farkas utca 1. szám – Babeş –Bolyai Tudományegyetem [Universitatea „Babeş-Bolyai”], Farkas utca 2. szám – Báthory István Elméleti Liceum [Liceul Teoretic Báthory István], Farkas utca 3. szám – Egyetemiek háza – Az első kőszínház [ Casa Universitarilor – Primul Teatru public], Farkas utca 4. szám – Karacsay-házak – Kalazantinum [casele Karacsay – Kalazantinum], Farkas utca 5. szám – Pataki – Tollas – ház [casa Pataki – Tollas], Farkas utca 6. szám – Vármegyeház [ Prefectura ], Farkas utca 7. szám – Teleki-palota [ palatul Teleki ], Farkas utca 8. szám – Nemes-Bethlen-ház – Az Erdély Múzeum- Egyesület Levéltára [ casa Nemes-Bethlen – Arhiva Societăţii Muzeului Ardelean], Farkas utca 9-11. szám – Emil Racoviţă Líceum-Polgári leányiskola [Liceul Emil Racoviţă – Şcoala civilă de fete], Farkas utca 10. szám – Állami Levéltár – Fogház [Arhivele de Stat – Închisoarea], Farkas utca 12-14. szám - Akadémiai könyvtár – Apáczai-ház [Biblioteca Academiei – casa Apáczai], Farkas utca 13-19. szám – A kollégium tanári lakásai [Locuinţele profesorilor colegiului], Farkas utca 14. szám – Református Kollégium – Apáczai-fal [Colegiul Reformat – zidul - Apáczai], Farkas utca 16. szám – Belvárosi református templom [ Biserica reformată din oraşul interior ], Farkas utca 18. szám – A református nyomda [Tipografia reformată], Farkas utca 21. szám – A belvárosi református lelkészi hivatal – A haranglábkert [Parohia reformată centrală I], Farkas utca 23. szám – A kolozsvári egyházmegyei esperesi hivatal – A régi papilak [Protopopiatul reformat clujean – vechea casă parohială], Farkas utca 25-27. szám – Református ispotály [Adăpostul reformat], Farkas utca 29. szám – Teológiai tanári lakások [Locuinţele profesorilor de la teologie].

Găsim astfel, aici, informaţii despre istoricul construcţiilor, consideraţii privind arhitectura acestora, proprietarii clădirilor de-a lungul timpului, instituţii găzduite etc.

Nu au fost uitate nici monumentele plasate pe această stradă. Sunt cuprinse în acest volum aprecieri privind Grupul statuar Şcoala Ardeleană, [Az Erdély Iskola- szoborcsoport], Bustul lui Emil Racoviţă [Emil Racoviţă mellszobra], Statuia Sfântul Gheorghe [A Szent György-szobor].

Pot fi urmărite în acest volum şi scurte istorii ale unor străzi. Între acestea poate fi urmărită istoria străzii Universităţii, Egyetem (Torda) utca [Strada Universităţii (Torda)], şi legat de aceasta, în cadrul unor scurte compoziţii, referiri la: Szűz Mária (Szentháromság) szobor [statuia Sfintei Maria (a Sfintei Treimi)], Egyetem utca 5. szám – Szentháromság vagy piarista templom [Biserica Sfânta Treime sau Piaristă], Egyetem utca 7-9. szám – Jezsuita rendház és nemes ifjak konviktusa [Mănăstirea iezuită şi Convictus nobilium], Egyetem utca 10. szám – Báthory-Apor Szeminárium [Seminarul Báthory-Apor].

Mai sunt descrise: strada Emannuele de Martonne, [Emmanuel de Martonne (Szinház) utca], strada Hermann Obert [Hermann Obert (Minorita) utca], strada Gaál Gábor [Gaál Gábor (Sámi László) utca] şi nu în ultimul rând strada Baba Novac [Baba Novac (Bethlen) utca]. În legătură cu această ultimă stradă, volumul cuprinde consideraţii privind fortificaţia din zonă, A városfalak [Fortificaţiile oraşului] şi, în special, privind istoricul Bastionului Croitorilor.

Volumul se încheie cu o listă bibliografică, Ajánlott irodalom [Literatură recomandată] .