De la Memorie şi cunoaştere locală

Salt la: Navigare, căutare

Cuprins

[modifică] Date biografice

(n. 9 mai 1895 la Lancrăm, lângă Sebeş, judeţul Alba - d. 6 mai 1961 la Cluj).

Filozof, poet, dramaturg, traducător, eseist, profesor universitar şi diplomat român.

Primele clase le-a făcut la Sebeş, la şcoala primară germană (1902-1906), după care a urmat Liceul "Andrei Şaguna" din Braşov (1906–1914), unde era profesor ruda sa, Iosif Blaga, autorul primului tratat românesc de teoria dramei. A urmat cursurile Facultăţii de Teologie din Sibiu şi Oradea în perioada 1914-1916, pe care le-a finalizat cu licenţă în 1917. A studiat filosofia şi biologia la Universitatea din Viena între anii 1916 şi 1920, obţinând titlul de doctor în filosofie.

A fost redactor la ziarele Voinţa şi Patria (Cluj), membru în comitetul de redacţie al revistei Cultura, colaborator permanent la publicaţiile Gândirea, Adevărul literar şi artistic şi Cuvântul. În anul 1926 a intrat în diplomaţie, ocupând succesiv posturi de ataşat de presă şi consilier pe lângă legaţiile ţării noastre din Varşovia (1926), Praga (1927-1928), Berna (1928-1932; 1937-1938) şi Viena (1932-1937), devenind apoi ministru plenipotenţiar în Portugalia (1938-1939).

În anul 1939 a devenit profesor de filosofia culturii la Universitatea din Cluj. După Dictatul de la Viena, se află în refugiu la Sibiu, însoţind Universitatea din Cluj (1940–1946). Conferenţiază la Facultatea de Litere şi Filosofie din Cluj (1946–1948).

Din 1948, fiind îndepărtat de la catedră, a lucrat în cadrul filialei din Cluj a Academiei Române ca bibliograf. Devine cercetător la Institutul de Istorie şi Filosofie (1949–1951). Apoi bibliotecar-şef (1951–1954) şi director-adjunct (1954–1959) la filiala clujeană a Bibliotecii Academiei.

În anul 1956 Lucian Blaga a fost propus de Rosa del Conte şi de criticul Basil Munteanu pentru a primi premiul Nobel pentru literatură, dar se pare că ideea a pornit chiar de la Mircea Eliade.

În 1935 primeşte Premiul C. Hamagiu al Academiei Române pentru activitatea dramatică şi poetică din ultimii ani. Este ales membru titular al Academiei Române în 1936.

[modifică] Opera

[modifică] Volume de versuri

 • Poemele luminii. - Sibiu: Editura Cosînzeana, 1919.
 • Paşii profetului. - Cluj: Institutul de Arte Grafice “Ardealul”, 1921.
 • În marea trecere. - Cluj: [s.n.], 1924.
 • Lauda somnului. - Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1929.
 • La cumpăna apelor. - Sibiu: Editura Dacia Traiană, 1933.
 • La curţile dorului. - Bucureşti: [s.n.], 1938.
 • Poezii, ediţie definitivă. - Bucureşti: Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1942.
 • Nebănuitele trepte. - Sibiu: Editura Dacia Traiană, 1943.
 • Vârsta de fier. - 1940-1944.

[modifică] Dramaturgie

 • Zamolxe : mister păgân. - Cluj: Institutul de Arte Grafice “Ardealul”, 1921.
 • Tulburarea apelor, dramă. - Cluj: Institutul de Arte Grafice “Ardealul”, 1923.
 • Daria, dramă în patru acte. - Cluj: Institutul de Arte Grafice “Ardealul”, 1925.
 • Ivanca: joc dramatic. – 1925.
 • Învierea. Fapta. - Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale “Principele Carol”, 1925.
 • Meşterul Manole, dramă în cinci acte. - Sibiu: Tiparul Institutului de Arte Grafice “Dacia Traiană”, 1927.
 • Cruciada copiilor. - Sibiu: [s.n.], 1930.
 • Avram Iancu, dramă într-un prolog şi trei faze. - Sibiu: [s.n.], 1934.
 • Opera dramatică, 2 vol. - Sibiu: Editura Dacia Traiană, 1942.
 • Arca lui Noe. - Sibiu: Editura Dacia Traiană, 1944.

[modifică] Filosofie

Creaţia sa filosofică este grupată în trei trilogii:

 • Trilogia cunoaşterii în trei volume: Eonul dogmatic, Cunoaşterea luciferică, Cenzura transcendentă. - Bucureşti: Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1943.
 • Trilogia culturii in trei volume: Orizont şi stil, Spaţiul mioritic, Geneza metaforei şi sensul culturii. - Bucureşti: Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1944.
 • Trilogia valorilor: Ştiinţă şi creaţie, Gândire magică şi religie, Artă şi valoare. - Bucureşti: Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1946.

[modifică] Aforisme

 • Pietre pentru templul meu. - Sibiu: [s.n.], 1919.
 • Pietre pentru templul meu. - Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1920.
 • Ferestre colorate, însemnări şi fragmente. - Arad: Editura Librăriei Diecezane, 1926.
 • Discobolul, aforisme şi însemnări. - Bucureşti: Editura Publicom, 1945.

[modifică] Volume de eseuri şi studii filosofice

 • Cultură şi cunoştinţă. - Cluj: Institutul de Arte Grafice “Ardealul”, 1922.
 • Tulburarea apelor. - Cluj: Institutul de Arte Grafice “Ardealul”, 1923.
 • Filosofia stilului. - Bucureşti: [s.n.], 1924.
 • Fenomenul originar. - Bucureşti: [s.n.], 1924.
 • Feţele unui veac. - Arad: Editura Librăriei Diecezane, 1925.
 • Daimonion. - Cluj: [s.n.], 1930.
 • Eonul dogmatic. - Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1931.
 • Cunoaşterea luciferică. - Sibiu: [s.n.], 1933.
 • Censura transcendentă. - Bucureşti: [s.n.], 1934.
 • Orizont şi stil. - Bucureşti: Fundaţia pentru Literatură şi Artă “Regele Carol II”, 1936.
 • Spaţiul mioritic. - Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1936.
 • Elogiul satului românesc, discursul de recepţie la admiterea sa în Academia Română. - Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională, 1937.
 • Geneza metaforei şi sensul culturii. - Bucureşti: Fundaţia pentru Literatură şi Artă “Regele Carol II”, 1937.
 • Artă şi valoare. - Bucureşti: Fundaţia pentru Literatură şi Artă “Regele Carol II”, 1939.
 • Diferenţialele divine. - Bucureşti: Fundaţia pentru Literatură şi Artă “Regele Carol II”, 1940.
 • Despre gândirea magică. - Bucureşti: Fundaţia pentru Literatură şi Artă, 1941.
 • Religie şi spirit. - Sibiu: Editura Dacia Traiană, 1942.
 • Ştiinţă şi creaţie. - Sibiu: Editura Dacia Traiană, 1942.
 • Despre conştiinţa filosofică, I-II. - Cluj: Editura Lito Schildtkraut, 1947.

[modifică] Volume publicate postum

 • Poezii, îngr. şi pref. G. Ivaşcu. - Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1962.
 • Hronicul şi cântecul vârstelor, volum autobiografic, editat postum, îngr. şi pref. G.Ivaşcu. - Bucureşti: Editura Tineretului, 1965.
 • Antologie de poezie populară, ed. George Ivaşcu. - Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1966.
 • Versuri, îngr. şi pref. Aurel Rău. - Bucureşti: Editura Tineretului, 1966.
 • Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea. - Bucureşti: [s.n.], 1966.
 • Muzică şi literatură : eseuri, ed. Emil Manu. - Bucureşti: Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din Republica Socialistă România, 1966.
 • Poezii, îngr. şi pref. G. Ivaşcu. - Bucureşti: [s.n.], 1967.
 • Zări şi etape : [aforisme, studii, însemnări]. - Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1968.
 • Poezii, I-II, îngr. G. Ivaşcu, pref. Mircea Tomuş. - Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1968.
 • Experimentul şi spiritul mathematic. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1969.
 • Trilogia culturii, pref. Dumitru Ghişe. - Bucureşti: Editura pentru Literatură Universală, 1969.
 • Cărăbuşul de aramă. - Bucureşti: Editura Ion Creangă, 1970.
 • Isvoade : eseuri conferinţe, articole. - Bucureşti: Editura Minerva, 1972.
 • Hronicul şi cântecul vârstelor, volum autobiografic, editat postum, îngr. şi pref. G.Ivaşcu, ed. a 2-a. - Bucureşti: Editura Eminescu, 1973.
 • Ceasornicul de nisip, ed. Mircea Popa. - Cluj: Editura Dacia, 1973.
 • Despre conştiinţa filosofică. - Timişoara: Editura Facla, 1974.
 • Meşterul Manole. - Bucureşti: Editura Univers, 1974.
 • Nebănuitele trepte : [versuri], trad. în limba rusă Iuri Kojevnikov. - Bucureşti: Editura Minerva, 1975.
 • Ce aude unicornul, îngr. şi postfaţă Eugen Simion. - Bucureşti: Editura Minerva, 1975.
 • Aspecte antropologice. - Bucureşti: Editura Facla, 1976.
 • Fiinţa istorică. - Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1977.
 • Încercări filosofice. - Timişoara: Editura Facla, 1977.
 • Elanul insulei. - Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1977.
 • Meşterul Manole. - Bucureşti: Editura Eminescu, 1977.
 • Poeme. - Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1982.
 • Poezii : [texte comentate]. - Bucureşti: Editura Albatros, 1983.
 • Meşterul Manole, pref. Maria Sittner-Prică. - Bucureşti: Editura Albatros, 1983.
 • Poezii. - Bucureşti: Editura Minerva, 1986.
 • Poezii. - Bucureşti: Editura Eminescu, 1988.
 • Zări şi etape : [aforisme, studii, însemnări]. - Bucureşti: Editura Minerva, 1990.
 • Hronicul şi cântecul vârstelor. - Bucureşti: Editura Minerva, 1990.
 • Luntrea lui Caron [roman], editat postum, 1990, ediţia a II-a, 1998, ediţia a III-a, 2006. - Bucureşti: Editura Humanitas, 1990-2006.
 • Poemele luminii. - Bucureşti: Editura Prometeu, 1991.
 • Poezii. - Bucureşti: Editura Albatros, 1992.
 • Ecce tempus: poezie politică, ed. Dorli Blaga. - Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1992.
 • Despre gândirea magică, pref.. Zoe Dumitrescu-Buşulenga. - Bucureşti: Editura Garamond, 1992.
 • Vederi şi istorie, ed. Mircea Popa. - Galaţi: Editura Porto-Franco, 1992.
 • Trilogia cunoaşterii. - Bucureşti: Editura Humanitas, 1993.
 • Curs de filosofia religiei, ed. Dorli Blaga, Christu Nastu, Georges Piscoci-Danesco. - Alba-Iulia, Paris: Editura Fronde, 1994.
 • Trilogia culturii. - Bucureşti: Editura Humanitas, 1994.
 • Din activitatea diplomatică, ed. Pavel Ţugui. - Bucureşti: Editura Eminescu, 1995.
 • Poezii. - Iaşi: Editura Junimea, 1995.
 • Opera poetică, îngr. George Gană şi Dorli Blaga, cuvânt înainte Eugen Simion. - Bucureşti: Editura Humanitas, 1995.
 • Poemele luminii, îngr. Al. Condeescu. - Bucureşti: Muzeul Literaturii Române, 1995.
 • Domniţa nebănuitelor trepte : epistolar Lucian Blaga - Domniţa Gherghinescu-Vania, ed. Simona Cioculescu. - Bucureşti: Muzeul Literaturii Române, 1995.
 • Meşterul Manole, pref. Constantin Ciopraga. - Iaşi: Editura Ars Longa, 1995.
 • Trilogia valorilor. - Bucureşti: Editura Humanitas, 1996.
 • Trilogia cosmologică : Diferenţiatele divine; Aspecte antropologice; Fiinţa istorică. - Bucureşti: Editura Humanitas, 1997.
 • În marea trecere. - Chişinău: Editura Litera, 1997.
 • Experimentul şi spiritul mathematic. - Bucureşti: Editura Humanitas, [1998].
 • Mirabila sămânţă. - Chişinău: Editura Prut Internaţional, [2000].
 • Izvoade. - Bucureşti: Editura Humanitas, 2002.
 • Zări şi etape : [aforisme, studii, însemnări]. - Bucureşti: Editura Humanitas, 2003.
 • Despre conştiinţa filozofică. - Bucureşti: Editura Humanitas, 2003.
 • În marea trecere. - Piteşti: Editura Paralela 45, 2004.
 • Aforisme, ed. Monica Manu. - Bucureşti: Editura Humanitas, 2008.
 • Meşterul Manole, ed. Valeria Filimon. - Bucureşti: Editura Humanitas, 2008.
 • În marea trecere. - Iaşi: Editura Ars Longa, 2009.
 • Opera poetică, îngr. George Gană şi Dorli Blaga. - Bucureşti: Editura Humanitas, 2010.

[modifică] Volume traduse în limbi străine

 • Chronik und Lied der Lebenszeiten, trad. Oskar Pastior. - Bucureşti: Editura Tineretului, 1968.
 • Évek krónikája és éneke, trad. Kiss Jeno. - Bucureşti: Editura Ifjúsági, 1968.
 • Legszebb versei. - Bukarest: Editura Albatros, 1970.
 • Nouăzeci de poezii - Novanta liriche, ed. bilingvă, tr. Mariano Baffi, pref. Edgar Papu. - Bucureşti: Editura Minerva, 1971.
 • În marea trecere - En el gran correr, ed. bilingvă, tr. şi pref. Darie Novăceanu. - Bucureşti, 1972.
 • Poeme - Gedichte, ed. bilingvă, tr. şi pref. Wolf von Aichelburg. - Bucureşti: Editura Albatros, 1974.
 • Poeme - Poèmes, ed. bilingvă, tr. Veturia Drăgănescu-Vericeanu, pref. Eugen Simion. - Bucureşti: Editura Minerva, 1974.
 • Nebănuitele trepte - Nehozennye stupini, ed. bilingvă, tr. Iuri Kojevnikov, pref. Valeriu Cristea. - Bucureşti: Editura Minerva, 1975.
 • În marea trecere - The Great Transition, ed. bilingvă, tr. Roy Mac-Gregor Hastie, pref. I.D. Bălan. - Bucureşti: Editura Eminescu, 1975.
 • Poemele luminii - Poems of Light, ed. bilingvă, tr. Don Eulert, Ştefan Avădanei, M. Bogdan, pref. Const. Ciopraga. - Bucureşti: Editura Minerva, 1975.
 • Csodálatos mag : versek, trad. Alexandru Căprariu. - Cluj: Editura Dacia, 1975.
 • Poeme - Poems, ed. bilingvă, tr. I. Codreanu, pref. Lucian Raicu. - Bucureşti: Editura Minerva, 1976.
 • Poemele luminii - Les Poèmes de la lumière, ed. bilingvă, tr. Paul Miclău, pref. Romul Munteanu. - Bucureşti: Editura Minerva, 1978.
 • Poemele luminii - Pesnite na svetlosta, ed. bilingvă, tr. Taşco Sarov, pref. Ştefan Aug. Doinaş. - Bucureşti: Editura Minerva, 1979.
 • Poeme - Gedichte, ed. bilingvă, tr. Ruth Herrfurth, pref. G. Gană. - Bucureşti: Editura Minerva, 1980.
 • Poemele luminii - Poems of Light, ed. bilingvă, tr. Ştefan Avădanei. - Bucureşti: [s.n.], 1981.
 • Mirabila sămânţă - A milagrosa semente, ed. bilingvă, tr. Micaela Slăvescu, pref. G. Gană. - Bucureşti: Editura Minerva, 1981.
 • Poeme - Poiemata, ed. bilingvă, tr. Dimos Rendis Ravanis, pref. Aurel Martin. - Bucureşti: Editura Minerva, 1981.
 • Zum Wesen der rumänischen Volksseele. – Bucureşti: [s.n.], 1982.
 • Manole mester : dráma. - Bukarest: Editura Kriterion, 1984.
 • L'Eon dogmatique, trad. Georges Piscoci-Danesco. - Paris: Librairie Roumaine Antitotalitaire, 1988.
 • Peisaj şi amintire, pref. Vasile Sandu. - Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1988.
 • L'Éloge du village roumain, trad. Georges Piscoci-Danesco. - Paris: Librairie Roumaine Antitotalitaire, 1989.
 • At the Court of Yearning : poems, trad. Andrei Codrescu, postf. Marcel Pop-Corniş. - Columbus: Ohio State University Press, 1989.
 • L'Être historique, trad. Mariana Danesco. - Paris: Librairie du Savoir, 1991.
 • L'Étoile la plus triste, trad. Sanda Stolojan. - Paris: La Différence, 1992.
 • L'Être historique, trad. Mariana-Georgeta Piscoci. - Paris: Librairie Roumaine Antitotalitaire, 1993.
 • Les Différentielles divines, (Librairie Roumaine Antitotalitaire, trad. Georges Piscoci-Danesco et collab.). - Paris: Librairie du Savoir, 1990.
 • Trilogie de la Connaissance, (Librairie Roumaine Antitotalitaire, trad. Georges Piscoci-Danesco et collab.). - Paris: Librairie du Savoir, 1992.
 • 65 poèmes, trad. Paula Romanescu. - Timişoara Editura Helicon, 1995.
 • Hronicul şi cântecul vârstelor : [album documentar multilingv]. - Sibiu: Editura Imago, 1995.
 • Antologie de poezie populară - Volksdichtung eine Anthologie [ediţie bilingvă], ed. îngr. şi trad. Artur Greive, Gerda Schüler, Ion Taloş. - Bucureşti: Grai şi suflet - Cultura Naţională, 1995.
 • Trilogie de la Culture, trad. Georges Piscoci-Danesco. - Paris: Librairie Roumaine Antitotalitaire, 1996.
 • De profundis, trad. în maghiară Ferenc Lengyel. - Cluj-Napoca: Editura Polis, 2002.
 • Poeme - Carmina. - Iaşi: Editura Ars Longa, 2006.
 • Zamolxe - a pagan mystery, trad. Dan Brudaşcu, James Augerot. - Cluj-Napoca: [s.n.], 2007.
 • În marea trecere - Pendant la grande traversée. - Cluj-Napoca: Editura Grinta, 2007.
 • La curţile dorului [ediţie multilingvă]. - Iaşi: Editura Ars Longa, 2011.

[modifică] Traduceri

 • J. W. Goethe, Faust. - Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1955.
 • G.E. Lessing. Natan înţeleptul : poem dramatic în cinci acte. - Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1956.
 • Din lirica universală. - Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1957.
 • G.E. Lessing. Opere. - Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1958.
 • Din lirica engleză. - Bucureşti: Editura Univers, 1970.
 • G.E. Lessing. Laocoon sau despre limitele picturii şi ale poeziei. - Bucureşti: Editura Univers, 1971.

[modifică] Corespondenţă

 • Corespondenţă, ed. Mircea Cenuşă. - Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1989.
 • De amicitia: Lucian Blaga - Ion Breazu (corespondenţă). - Cluj-Napoca: Editura Biblioteca Apostrof, 1995.
 • Corespondenţă de familie, ed. Dorli Blaga. - Bucureşti: Editura Universal Dalsi, 2000.

[modifică] Ediţii de referinţă

 • Opere, pref. Şerban Cioculescu, ed. Dorli Blaga. - Bucureşti: Editura Minerva, 1974.
 • Opere, ediţie critică şi studiu introductiv de George Gană, vol. I-V. - Bucureşti: Editura Minerva, 1982-1993.
 • Opere, ediţie îngrijită de Dorli Blaga, vol. I-XII. - Bucureşti: Editura Minerva, 1974-1995.
 • Opera poetică, ediţie îngrijită de George Gană şi Dorli Blaga. - Bucureşti: Editura Humanitas, 1995.
 • Opera poetică, ediţie îngrijită de George Gană şi Dorli Blaga. - Bucureşti: Editura Humanitas, 2010.

[modifică] Bibliografie

 1. Dicţionarul general al literaturii române/Eugen Simion (coord.). – Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic, 2004 - vol. 1: A-B, p.541-552. ISBN 973-637-070-4
 2. Petraş, Irina. Clujeni ai secolului 20. - Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000, p.40-41. ISBN 973-686-102-3
 3. Petraş, Irina. Clujul literar 1900-2005: dicţionar ilustrat. - Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005, p.18. ISBN 973-686-7889
 4. Predescu, Lucian. Enciclopedia României Cugetarea. - Bucureşti: Editura Saeculum I.O., 1999, p.105. ISBN 973-9399-03-7
 5. Sasu, Aurel. Dicţionarul biografic al literaturii române. - Piteşti: Paralela 45, 2006 - vol. 1: A-L, p.169-172. ISBN (10) 973-697-758-7
 6. Zaciu, Mircea, Papahagi, Marian, Sasu, Aurel. Dicţionarul scriitorilor români. – Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995 - vol. 1: A-C, p.287-294. ISBN 973-9155-52-9